uprawomocnienie wyroku rozwodowego

Prawomocność wyroku rozwodowego

Moment uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód jest bardzo istotny. To z tą datą powstają wszystkie skutki wyroku rozwodowego. Z tym samym momentem wygasa możliwość zaskarżenia tego wyroku.

Jak ustalić moment prawomocności wyroku? 

Chwila, z którą wyrok orzekający rozwód staje się prawomocny jest uzależniona od kilku czynników. Po pierwsze inny jest moment uprawomocnienia się  wyroku sądu I instancji i II instancji. Sąd, do którego kierowany jest pozew o rozwód jest sądem I instancji. Sąd, do którego sprawa trafia po złożeniu apelacji jest sądem II instancji. Wyroki sądu II instancji stają się prawomocne z chwilą ich ogłoszenia na rozprawie.

Inaczej wygląda moment uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji. Zależy on od zachowania stron postępowania w ramach procedury między instancyjnej. Wydając wyrok sąd I instancji poucza strony, że w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia wyroku mogę złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.  Taki wniosek nazywany jest też „zapowiedzą apelacji”. Z reguły jeśli chcemy złożyć apelację od zapadłego wyroku składamy taki wniosek dlatego, że dopiero z pisemnego uzasadnienia dowiadujemy się jakie były podstawy decyzji sądu. Znając te podstawy, możemy je kwestionować w apelacji.

Teoretycznie Sąd ma 30 dni, żeby sporządzić uzasadnienie wyroku. Teoretycznie, bo strony nic nie mogą zrobić, jeśli sąd ten termin przekroczy. Po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku sąd wysyła pocztą do strony, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Od chwili doręczenia stronie uzasadnienia wyroku, ma ona 14 dni na sporządzenie apelacji od tego wyroku.

Co ciekawe, jeśli strona nie złoży wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku, może złożyć apelację w terminie 14 dni od chwili upływy 7 dniowego terminu na wystąpienie z wnioskiem o uzasadnienie wyroku, czyli w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku na rozprawie.

Wyrok Sądu I instancji stanie się prawomocny dopiero po upływie tych terminów. Oczywiście pod warunkiem, że strona nie złoży skutecznie apelacji. W takim wypadku dopiero uprawomocnienie się wyroku II instancji według właściwych dla niego reguł spowoduje powstanie wszystkich skutków wyroku rozwodowego.

Istnieje taka możliwość, że na skutek złożonej apelacji sąd apelacyjny uchyli zaskarżony wyrok sądu I instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania. Wtedy sprawa wraca do sądu I instancji i toczy się od początku.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:
Kim jestem?
Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa rodzinnego i nie mogą zastąpić porady prawnej.

Wiem, że jest dużo osób, których zwyczajnie nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Na szczęście jest na to sposób.

We Wrocławiu funkcjonuje wiele punktów, w których profesjonalni prawnicy - adwokaci i radcowie prawni (to ważne) udzielają darmowych porad prawnych dla osób, które wykażą, że nie są w stanie pozwolić sobie na uzyskanie konsultacji w komercyjnej kancelarii prawnej.

Spis tych punktów możesz znaleźć pod linkiem tutaj. W innych miastach też funkcjonują takie punkty. Przeszukując Internet na pewno je znajdziesz.

Skorzystaj z tej pomocy, masz do tego prawo.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top