wina w rozwodzie

Kiedy sąd wskaże małżonka odpowiedzialnego za rozwód?

Kwestia ustalenia tego, z czyjej winy doszło do rozwodu jest zawsze jedną z ważniejszych elementów każdej sprawy rozwodowej.

Zgodnie z ogólną zasadą sąd w wyroku orzekającym rozwód orzeka o tym, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Reguła ta zobowiązuje sąd do ustalenia dwóch rzeczy. Po pierwsze czy rozwód następuje z przyczyn zawinionych przez któregokolwiek z małżonków. W wyjątkowych przypadkach bywa tak, że nikt nie ponosi winy za rozkład pożycia. Może tak być np. w przypadku, gdy rozwód jest wynikiem zapadnięcia na ciężką chorobę psychiczną jednego z małżonków. Jeśli w konsekwencji tej okoliczności dochodzi do zerwania pomiędzy małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej, to nie można uznać, że winę za to ponosi małżonek, który zapadł na tę chorobę, albowiem jest to okoliczność niezależna (niezawiniona). W takim wypadku sąd wydałby wyrok stwierdzający, że żaden z małżonków nie ponosi winy.

W przeważającej większości przypadków rozwód jest jednak skutkiem zawinionych zachowań jednego lub obu małżonków. W takim wypadku sąd musi ustalić, czy któryś z małżonków ponosi wyłączoną winę, czy też winy leży po obu stronach. Sąd z reguły w uzasadnieniu wskazuje, który z małżonków bardziej przyczynił się do rozkładu pożycia, jednak nie ma to znaczenia dla treści wyroku. Nawet jeśli jeden z małżonków ponosi 95 % winy, a drugi tylko 5 % to rozwód i tak orzekany jest z winy obojga małżonków, co ma znaczy wpływ na kwestie alimentacyjne (przeczytaj tutaj).

W tym kontekście warto powiedzieć, że w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy przyjął, że naganne zachowanie żony w stosunku do kochanki jej męża może być uznane za współwinę w rozkładzie pożycia.

Dlatego obrona przed zarzutem wyłącznej winy w rozkładzie pożycia często polega nie na tym, że małżonek wykazuje brak swojej winy, ale zmierza do udowodnienia, że drugi z małżonków jest również współwinny (choćby w niewielkim stopniu). Wykazanie tej okoliczności wystarczy, aby uniknąć konieczności płacenia wysokich alimentów.

Na zgodny wniosek stron, sąd nie będzie orzekał o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. 

Wykazanie tego, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia wymaga z reguły roztrząsania życia prywatnego małżonków. Dlatego na ich wspólny wniosek sąd nie będzie orzekał o tym, który małżonek jest winny rozwodu. Taki wniosek można złożyć już w pozwie o rozwód i odpowiedzi na pozew. Nie ma jednak przeszkód, żeby wystąpić z takim wnioskiem później.

Skutek wyroku, w którym sąd nie orzekał o winie małżonków jest taki sam, jak w przypadku wyroku stwierdzającego współwinę obojga małżonków. Nie zawsze zatem warto prowadzić żmudne i długotrwałe postępowanie dowodowe skoro efekt może okazać się taki sam jak w przypadku, gdy sąd nie będzie oceniał winy małżonków.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:
Kim jestem?
Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa rodzinnego i nie mogą zastąpić porady prawnej.

Wiem, że jest dużo osób, których zwyczajnie nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Na szczęście jest na to sposób.

We Wrocławiu funkcjonuje wiele punktów, w których profesjonalni prawnicy - adwokaci i radcowie prawni (to ważne) udzielają darmowych porad prawnych dla osób, które wykażą, że nie są w stanie pozwolić sobie na uzyskanie konsultacji w komercyjnej kancelarii prawnej.

Spis tych punktów możesz znaleźć pod linkiem tutaj. W innych miastach też funkcjonują takie punkty. Przeszukując Internet na pewno je znajdziesz.

Skorzystaj z tej pomocy, masz do tego prawo.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top