skutki wyroku rozwodowego

Skutki wyroku rozwodowego

Na wstępie nalży przypomnieć, że skutki wyroku rozwodowego następują dopiero po prawomocności tego wyroku (więcej na ten temat we wpisie pod tytułem Prawomocność wyroku rozwodowego.)

Oczywistym skutkiem wyroku rozwodowego jest rozwiązanie małżeństwa. Nie jest to jednak jedyna konsekwencja takiego orzeczenia.

Z chwilą orzeczenia rozwodu następuje pomiędzy stronami zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej. Więcej o tym na czym polega ustrój wspólności małżeńskiej możesz przeczytać we wpisie zatytułowanym Majątkowy ustrój małżeński).

W skrócie ustanie tej wspólności ma ten skutek, że zmieniają się zasady zarządu majątkiem, który przed rozwodem był wspólnym majątkiem małżeńskim. Od czasu rozwodu małżonkowie są zwykłymi współwłaścicielami przedmiotów wchodzących w zakres tego majątku (rozdzielność majątkowa) Więcej o zasadach zarządu majątkiem małżonków znajdziesz we wpisie Zarząd majątkiem wspólnym.

O ile podział majątku nie był zrobiony w sprawie o rozwód, od tej chwili otwiera się możliwość wszczęcia osobnego postępowania w tym zakresie. Od uprawomocnienia się orzeczenia rozwiązującego małżeństwo dotychczasowa współwłasność łączna przekształca się we współwłasność we częściach ułamkowych, co umożliwia podział tego majątku w stosunku do posiadanych przez byłych małżonków udziałów.

Od chwili orzeczenia rozwodu byli małżonkowie zostają wykluczeni z kręgu spadkobierców ustawowych. Jeśli po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego nastąpi śmierć jednego z rozwiedzionych małżonków, jego majątek nie jest w żadnym zakresie dziedziczony przez drugiego z byłych małżonków. Warto jednak zasygnalizować, że były małżonek może dziedziczyć na podstawie testamentu. Należy zatem pamiętać, że po wszczęciu sprawy rozwodowej warto zmienić lub odwołać sporządzone testamenty, w których do dziedziczenia powoływany był drugi małżonek.

Jeśli śmierć małżonka nastąpi w trakcie sprawy o rozwód (przed uprawomocnieniem się orzeczenia) pozostały przy życiu małżonek może dziedziczyć majątek zmarłego. Należy w tym miejscu zasygnalizować, że w przypadku, gdy zmarły małżonek wystąpił o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, a powództwo było uzasadnione, to na żądanie innych spadkobierców pozostały przy życiu małżonek może zostać przez Sąd wyłączony od dziedziczenia.

Jeśli po trzystu dniach od orzeczenia rozwodu urodzi się dziecko, były małżonek nie jest już domniemanym ojcem dziecka.

Pozostałe skutki wydania wyroku rozwodowego opisywałem już w innych wpisach. Należą do nich:

  • powstanie uprawnienia do żądania od byłego małżonka alimentów;
  • zmiana zasad sprawowania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów ze wspólnymi dziećmi stron;
  • określenie zasad dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron;
  • możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska jednego z małżonków.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:
Kim jestem?
Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa rodzinnego i nie mogą zastąpić porady prawnej.

Wiem, że jest dużo osób, których zwyczajnie nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Na szczęście jest na to sposób.

We Wrocławiu funkcjonuje wiele punktów, w których profesjonalni prawnicy - adwokaci i radcowie prawni (to ważne) udzielają darmowych porad prawnych dla osób, które wykażą, że nie są w stanie pozwolić sobie na uzyskanie konsultacji w komercyjnej kancelarii prawnej.

Spis tych punktów możesz znaleźć pod linkiem tutaj. W innych miastach też funkcjonują takie punkty. Przeszukując Internet na pewno je znajdziesz.

Skorzystaj z tej pomocy, masz do tego prawo.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top