Rodzaje rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej

Rodzaje rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej

Jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.

Władza rodzicielska to prawo, ale zarazem obowiązek wykonywania pieczy nad dzieckiem oraz majątkiem dziecka, a także dokładania troski o jego odpowiedni rozwój i wychowanie. Istotne jest także to, że co do zasady dziecko powinno mieszkać wraz z tym rodzicem, któremu pozostawiono władzę rodzicielską.

W wyroku rozwodowym sąd może w tej materii wydać kilka rodzajów orzeczeń. Warto pamiętać o tym, że rozstrzygnięcia tego sądu nie są ostateczne. W wypadku zmiany okoliczności można dochodzić – już w ramach odrębnego postępowania – zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej. Często tą zmianą okoliczności jest sam upływ czasu, wraz z którym dziecko dorośleje, zmieniają się jego potrzeby i zainteresowania.

Nie można z góry powierzyć rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej na przemian. Każda zmiana w zakresie wykonywania tej władzy powinna następować po przeprowadzeniu stosownego postępowania sądowego.

Przed przejściem do omówienia poszczególnych rodzajów rozstrzygnięć warto przypomnieć o bardzo istotnej zasadzie, zgodnie z którą rodzeństwo powinno wychowywać się razem. Wobec tego z reguły rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej są takie same wobec wszystkich wspólnych dzieci stron.

Najczęściej sąd przyznaje władzę rodzicielską na rzecz jednego z rodziców, zaś władzę drugiego ogranicza do możliwości decydowania o najważniejszych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, leczenia, zajęć dodatkowych, wyjazdu za granicę  itp. Sąd w wyroku powinien dokładnie określić sytuacje, które rozumie pod pojęciem najważniejsze sprawy dziecka.

Sąd może powierzyć pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jednak wymaga to spełnienia następujących warunków:

  • oboje rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek żądając powierzenia im wspólnie władzy rodzicielskiej,
  • rodzice muszą przedstawić sądowi porozumienie wychowawcze, w którym określą główne zasady wykonywania władzy rodzicielskiej (na temat tego porozumienia piszę w kolejnym wpisie: Jak przygotować porozumienie wychowawcze?),
  • muszą zachodzić podstawy do przyjęcia, że rodzice będą współdziałać dla dobra dziecka.

W wyroku rozwodowym sąd może zawiesić lub nawet pozbawić jednego, bądź obojga rodziców władzy rodzicielskiej.

Sąd może zwiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej sprawowaniu.

Sąd pozbawi rodziców lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej jeśli:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (odbywanie długotrwałej kary pozbawienia wolności),
  • władza rodzicielska jest nadużywana (przemoc, agresja względem dziecka),
  • rodzice lub rodzić w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka.

W tych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej jest obowiązkowe.

Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy mimo zastosowanych przez sąd opiekuńczy środków  (np. zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej) dobro dziecka jest nadal zagrożone lub gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:
Kim jestem?
Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa rodzinnego i nie mogą zastąpić porady prawnej.

Wiem, że jest dużo osób, których zwyczajnie nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Na szczęście jest na to sposób.

We Wrocławiu funkcjonuje wiele punktów, w których profesjonalni prawnicy - adwokaci i radcowie prawni (to ważne) udzielają darmowych porad prawnych dla osób, które wykażą, że nie są w stanie pozwolić sobie na uzyskanie konsultacji w komercyjnej kancelarii prawnej.

Spis tych punktów możesz znaleźć pod linkiem tutaj. W innych miastach też funkcjonują takie punkty. Przeszukując Internet na pewno je znajdziesz.

Skorzystaj z tej pomocy, masz do tego prawo.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top