Wszystko na temat: adwokat Iwo Klisz

podział majątku próba ugodowa
Podział majątku

Polubowny podział majątku

Najtańszy sposób na podział majątku wspólnego Sądowy podział majątku wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych (nawet do 1000 PLN), kosztów opinii biegłych – specjalistów

Czytaj dalej »
Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków
Podział majątku

Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków

Podział majątku małżonków Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (w wyniku rozwodu lub innych zdarzeń prawnych) małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych przedmiotów majątkowych wchodzących

Czytaj dalej »
Pierwsza sprawa rozwodowa
Rozwód

Pierwsza sprawa rozwodowa

Jak wygląda pierwsza sprawa rozwodowa? Podobnie jak w innych procesach przed sądem cywilnym pierwsza rozprawa ma najczęściej – chodź nie zawsze – charakter „zapoznawczy”. Sąd

Czytaj dalej »
wspólność majątkowa małżeńska
Podział majątku

Ustawowa wspólność majątkowa

Zawarcie małżeństwa ma prowadzi do powstania bardzo istotnych skutków za obrębie majątku nowożeńców. Z tą chwilą – o ile nie zawarto żadnych umów majątkowych –

Czytaj dalej »