Wszystko na temat: adwokat Iwo Klisz

podział majątku próba ugodowa
Podział majątku

Polubowny podział majątku

Najtańszy sposób na podział majątku wspólnego Sądowy podział majątku wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych (nawet do 1000 PLN), kosztów opinii biegłych – specjalistów

Czytaj dalej »
Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków
Podział majątku

Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków

Podział majątku małżonków Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (w wyniku rozwodu lub innych zdarzeń prawnych) małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych przedmiotów majątkowych wchodzących

Czytaj dalej »
Pierwsza sprawa rozwodowa
Rozwód

Pierwsza sprawa rozwodowa

Jak wygląda pierwsza sprawa rozwodowa? Podobnie jak w innych procesach przed sądem cywilnym pierwsza rozprawa ma najczęściej – chodź nie zawsze – charakter „zapoznawczy”. Sąd

Czytaj dalej »
wspólność majątkowa małżeńska
Podział majątku

Ustawowa wspólność majątkowa

Zawarcie małżeństwa ma prowadzi do powstania bardzo istotnych skutków za obrębie majątku nowożeńców. Z tą chwilą – o ile nie zawarto żadnych umów majątkowych –

Czytaj dalej »
Jak przygotować porozumienie wychowawcze?
Kontakty z dziećmi

Co to jest porozumienie wychowawcze?

Plan wychowawczy, czy też porozumienie wychowawcze, to spisane przez rodziców zasady dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Sporządza się je w toku sprawy

Czytaj dalej »
kontakty z dzieckiem po rozwodzie
Kontakty z dziećmi

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Prawo i zarazem obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest zupełnie niezależny od tego, czy danemu rodzicowi przysługuje władza rodzicielska. Rodzic ma takie samo prawo do

Czytaj dalej »
władza rodzicielska
Kontakty z dziećmi

Władza rodzicielska po rozwodzie

Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska a prawa rodzicielskie Władza rodzicielska jest jednym z najważniejszych atrybutów przysługujących rodzicom wobec dzieci. Rozciąga się ona na

Czytaj dalej »
uprawomocnienie wyroku rozwodowego
Rozwód

Prawomocność wyroku rozwodowego

Co oznacza prawomocność wyroku rozwodowego? Moment uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód jest bardzo istotny. To z tą datą powstają wszystkie skutki wyroku rozwodowego. Po pierwsze

Czytaj dalej »