Pozew o podwyższenie alimentów

Spis treści
Pozew o podwyższenie alimentów wzór


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Alimenty nie są ustalone raz na zawsze. Dlatego też jeżeli alimenty są nieodpowiednie do potrzeb dziecka – a mówiąc wprost zbyt niskie, to możesz wystąpić do sądu o ich podwyższenie. W niniejszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o pozwie o podwyższenie alimentów i odpowiedź na pytanie jak podwyższyć alimenty?

Jakie argumenty do pozwu o podwyższenie alimentów?

Podstawą prawną do żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co to jednak oznacza?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od:

 • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz
 • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Innymi słowy, sąd orzekając o alimentach bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców. Jeżeli żądamy podwyższenia alimentów, to muszą zmienić się okoliczności, które wcześniej leżały u podstaw określenia wysokości alimentów, czyli usprawiedliwione potrzeby dziecka czy też zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców dziecka. 

Pozew o podwyższenie alimentów należy dobrze skonstruować i uzasadnić. Nieprawidłowości w pozwie pod względem formalnym czy merytorycznym mogą negatywnie wpłynąć na czas trwania sprawy, ale i rozstrzygnięcie. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnej w tym zakresie.

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu pozwu o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów uzasadnienie – często to jak zakończy się sprawa o podwyższenie alimentów zależy od uzasadnienia, prawnego i faktycznego, pozwu. Przede wszystkim w uzasadnieniu należy wskazać, jak kształtują się obecnie koszty utrzymania dziecka oraz odnieść je do wcześniejszych kosztów były określone we pierwotnym orzeczeniu sądu. A zatem wskażmy, jakie koszty uległy zwiększeniu, jakie nowe koszty się pojawiły. Powinniśmy także odnieść się do sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych rodziców. W tym zakresie należy złożyć wnioski dowodowe, które potwierdzą fakty przez nas powoływane.

Uwaga! W przypadku gdy wysokość alimentów była ustalona między rodzicami wewnętrznie, to jeżeli rodzic chce tę wysokość zmienić – należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów (nie pozew o podwyższenie). Będzie to bowiem pierwsze orzeczenie sądu w przedmiocie alimentów.

Jak starać się o podwyższenie alimentów?

Aby powództwo o podwyższenie alimentów było skuteczne, zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb dziecka czy majątkowych i zarobkowych możliwości rodziców musi nastąpić po uprawomocnienia się wcześniejszego orzeczenia w przedmiocie alimentów. Innymi słowy, muszą wystąpić „nowe” okoliczności, które powstały po orzeczeniu alimentów przez sąd. Posługując się przykładami możemy wyobrazić sobie następujące sytuacje, które oczywiście po analizie wszystkich okoliczności sprawy mogłyby przemawiać za zwiększeniem alimentów na dziecko.

Przykład 1 – Rodzice rozwiedli się w 2018 r. gdy dziecko miało 4 lata, wówczas sąd w wyroku rozwodowym orzekł alimenty na dziecko w kwocie 1000 zł. Obecnie dziecko ma 10 lat. Naturalne jest zatem, że potrzeby dziecka wraz z wiekiem się zwiększyły (np. zajęcia dodatkowe, korepetycje). 

Przykład 2 – Dziecko mieszkało wraz z rodzicem w małej miejscowości. Po orzeczeniu przez sąd alimentów zmienili oni miejsce zamieszkania na większą miejscowość oraz dziecko poszło do przedszkola. Zatem powstał nowy koszt związany z przedszkolem oraz zwiększyły się koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych (wyższy czynsz najmu).

Przykład 3 – Po orzeczeniu przez sąd alimentów, rodzic zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego założył działalność gospodarczą, która generuje znaczne dochody. Można zatem dowodzić, że zmianie uległy możliwości zarobkowe rodzica.

Dodatkowym argumentem za zwiększeniem alimentów może być także inflacja, w szczególności gdy alimenty zostały zasądzone kilka lat temu. Co istotne podwyższenia alimentów można żądać nawet po długim czasie od ostatniego wyroku sądu w tym zakresie. Pozew o podwyższenie alimentów po 10 latach jest więc możliwy. Co więcej, po takim czasie jest nieraz nawet łatwiej wykazać zasadność powództwa.

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW WZÓR DOCS

Co trzeba dołączyć do pozwu o podwyższenie alimentów?

Jak wygląda sprawa o podwyższenie alimentów od strony formalnej? Pozew o podwyższenie alimentów powinien wskazywać na okoliczności, które przemawiają za wyższą ich wysokością. Dowody z tym też związane będą zależne od okoliczności danej sprawy. Do pozwu o podwyższenie alimentów należy załączyć:

 • akt urodzenia dziecka
 • wcześniejszy wyrok lub też ugodę (zawartą przed sądem lub zatwierdzoną przez sąd) dotyczącą alimentów
 • swój PIT za ostatni rok (celem wykazania swoich dochodów)
 • faktury, które pokazują koszty utrzymania dziecka (w szczególności za zajęcia dodatkowe dziecka, za wszelkie usługi medyczne, za wyjazdy dziecka)
 • umowy dotyczące kosztów utrzymania (np. umowa najmu, umowy dot. zajęć dodatkowych)
 • dokumentacja medyczna (jeżeli dziecko ma problemy zdrowotne, potwierdzająca stan dziecka i wskazująca na zalecenia. Dokumentacja ta może także dotyczyć stanu zdrowia rodzica na przykład jeżeli wpływa na możliwości zarobkowe rodzica).

Ile kosztuje pozew do sądu o podwyższenie alimentów?

Wielu zastanawia się ile kosztuje sprawa o podwyższenie aliemntów? Pozew o podwyższenie alimentów jest wolny od opłat. A zatem jeżeli chcesz wystąpić z powództwem o podwyższenie alimentów, nie musisz martwić się kosztami. Należy jednak pamiętać, że jeżeli powództwo zostanie oddalone przez sąd, to wówczas możemy zostać zobowiązani do uiszczenia powstałych kosztów sądowych.

Co jeszcze należy wiedzieć o pozwie o podwyższenie alimentów?

 • Pozew składa rodzic w imieniu małoletniego dziecka.
 • Jeżeli dziecko ma już ukończone 18 lat – samo składa pozew.
 • Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (wydział rodzinny) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka albo według miejsca zamieszkania rodzica dziecka, którego pozywamy o podwyższenie alimentów.
 • W pozwie należy przedstawić dowody, które uzasadniają nasze twierdzenia.
 • W pozwie możemy złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas postępowania, co oznacza, że sąd może na czas trwania sprawy sądowej zwiększyć już dotychczasową kwotę alimentów.
 • Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach (z odpisem dla strony przeciwnej).

 

Sprawy dotyczące alimentów często potrafią przysporzyć wiele trudności. Nasza kancelaria specjalizująca się w sprawach rodzinnych posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Odpowiednia reprezentacja przez prawnika może przyczynić się nie tylko do ograniczenia stresu, ale także do skrócenia czasu postępowania, a przede wszystkim zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ