Kto odpowiada za długi za zaciągnięte w trakcie małżeństwa

Spis treści
Odpowiedzialność za długi małżeńskie


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Odpowiedzialność za długi małżeńskie jest zależna od tego jaki panuje w małżeństwie ustrój majątkowy, a także od tego który małżonek i na jakiej podstawie dane zobowiązanie zaciągnął. Kto odpowiada za długi zaciągnięte w trakcie małżeństwa? Czy długi wspólne są rozdzielane w przypadku rozwodu? Kto płaci za długi, jeśli para jest w separacji? Czy długi jednego małżonka obciążają drugiego?

Odpowiedzialność za długi małżeńskie

Odpowiedź na pytanie kto odpowiada za długi zaciągnięte w trakcie małżeństwa zależy od tego:

  • kiedy powstały,
  • jaki miały charakter,
  • czy małżonek wyraził na nie zgodę.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że znaczna większość małżeństw nie zawiera umów dotyczących rozdzielności małżeńskiej, a więc z momentem zawarcia małżeństwa powstaje między nimi wspólnota majątkowa.

Długi w trakcie małżeństwa a konsekwencje prawne

Jakie są konsekwencje finansowe małżeństwa dla długów? Odpowiedzialność za długi małżonka uzależniona jest od momentu powstania zobowiązania. W większości przypadków za długi powstałe w trakcie trwania małżeństwa odpowiada oboje małżonków i ewentualny rozwód nie zmienia tej sytuacji.

Nie oznacza to jednak, że każdy dług powstały podczas trwania małżeństwa współmałżonek będzie musiał spłacać. Współmałżonek będzie odpowiedzialny za zobowiązania małżonka jeżeli wiedział o długu i wyraził zgodę na jego zaciągnięcie. Jeżeli współmałżonek nie wiedział o zobowiązaniu zaciągniętym i nie wyrażał na niego zgody, to małżonek samodzielnie ponosi odpowiedzialność. Chyba że pieniądze z zobowiązania posłużyły na pokrycie wydatków związanych z życiem codziennym obojga małżonków (żywność, rachunki). W takiej sytuacji oboje małżonków odpowiada za spłatę tych zobowiązań majątkiem wspólnym.

Rozdzielność majątkowa a zobowiązania

Podstawowym ustrojem małżeńskim, który obowiązuje od momentu zawarcia związku małżeńskiego jest wspólność majątkowa małżeńska. Małżonkowie mogą jednak zdecydować się na rozdzielność majątkową.  W tym celu małżonkowie podpisują intercyzę, czyli umowę majątkową małżeńską, która pozwala ograniczyć, znieść lub rozszerzyć wspólność majątkową. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej, małżonkowie posiadają dwa osobne majątki osobiste i nie budują majątku wspólnego.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przede wszystkim ma na celu chronienie współmałżonka przed długami. W przypadku istniejącej między małżonkami rozdzielności majątkowej, małżonkowie nie odpowiadają za długi indywidualne współmałżonków. Przy ustroju rozdzielności każdy z nich we własnym zakresie zarządza swoim majątkiem osobistym, z kolei majątek wspólny nie istnieje. 

Podkreślić jednak należy, że zawsze ustanowiona rozdzielność majątkowa uchroni małżonka przed odpowiedzialnością za długi współmałżonka. Jeśli małżonek zaciąga zobowiązanie, a współmałżonek wyraził na to zgodę, wówczas również on będzie odpowiadał za takie zobowiązanie. Podobna sytuacja nastąpi, gdy kredyt lub pożyczka zostaną zaciągnięte w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Rozwód a długi małżeńskie

Czy długi wspólne są rozdzielane w przypadku rozwodu? Jeżeli długi zostały zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa to odpowiada za nie oboje małżonków. Niezależnie od orzeczenia rozwodu, wspólne długi w dalszym ciągu obciążają obu małżonków.

Kto płaci za długi, jeśli para jest w separacji? Orzeczenie separacji między małżonkami skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej. Małżonek odpowiada za zobowiązanie współmałżonka powstałe przed dniem orzeczenia separacji, chyba że małżonkowie mieli umowę o rozdzielności majątkowej. Jeżeli dom lub mieszkanie zostały zakupione do majątku wspólnego, za spłatę kredytu hipotecznego odpowiadają oboje małżonkowie, mimo separacji i niezależnie od tego, które z nich po rozwodzie mieszka w domu lub mieszkaniu.

Czy długi jednego małżonka obciążają drugiego? Wierzyciel może domagać się spłaty zobowiązania z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy drugi małżonek udzielił zgody na jego zaciągnięcie. W przeciwnym razie wyłącznie osoba, której udzielono kredytu jest odpowiedzialna za jego spłatę – a wierzyciel ma prawa do jej majątku osobistego. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ