Podział majątku po rozwodzie – poradnik KROK PO KROKU

Spis treści
podział majątku po rozwodzie


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Podział majątku po rozwodzie – od czego zacząć – czyli PIERWSZY KROK

Podziału majątku można dokonać przed rozwodem, w czasie rozwodu, jednak z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej strony decydują się na ten krok dopiero po rozwodzie.

Często rozpoczęcie spraw majątkowych jeszcze w czasie rozwodu jest bardziej korzystne dla rozwodzących się stron, ale warunkiem podjęcia jakichkolwiek działań jest zaprowadzenie pomiędzy małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej.  Jeśli nie planujesz czekać i chcesz podzielić majątek wcześniej zapoznaj się z poniższymi wpisami:

Jeśli w Twoim przypadku wyrok rozwodowy już zapadł, a pomiędzy Wami istnieje rozdzielność majątkowa, zapoznaj się z przygotowanym przeze mnie poradnikiem. Krok po kroku wyjaśnię Ci jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie – od czego zacząć?

Nie zaszkodzi zgromadzenie podstawowej wiedzy teoretycznej, abyś wiedział, co można podzielić po ustaniu związku małżeńskiego i jak to zrobić, by żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Od tej pory, wszystko co zarobicie i kupicie ze wspólnych środków w czasie trwania małżeństwa będzie wchodziło w skład majątku wspólnego. Wspólność majątkowa nie jest koniecznością. Jeśli chcecie, by każde z Was zachowało swój majątek, dobrym rozwiązaniem będzie zawarcie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej (jest to tzw. intercyza).

Jeżeli tego nie zrobiliście, to rozdzielność majątkowa pomiędzy Wami zapanowała dopiero na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Nie oznacza to, że w trakcie trwania małżeństwa absolutnie wszystko było wspólne. Są składniki majątkowe, które z mocy prawa należą do majątku osobistego jednego małżonka np. rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, czy darowizny. Wspólne nie są również przedmioty kupione przez jednego z małżonków przed ślubem.

Postępowanie o podział majątku wspólnego nie obejmuje składników, które stanowią  majątek osobisty.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/podzial-majatku-w-trakcie-malzenstwa/

Dopiero od momentu ustania wspólności małżonkowie mogą podzielić swój majątek wspólny. W czasie trwania wspólności ustawowej jest to prawnie niedopuszczalne.

 Podział majątku po rozwodzie – dwa sposoby

Trzeba zacząć od tego, że możesz podzielić się majątkiem po rozwodzie na dwa sposoby. Pierwszym jest zawarcie ugody z byłym małżonkiem, a drugim sprawa sądowa.

Rozwiązanie ugodowe jest po pierwsze znacznie szybsze, po drugie tańsze. Po trzecie właściwie i profesjonalnie przeprowadzone negocjacje, mogą przynieść Ci więcej korzyści, niż długie postępowanie sądowe. Dlatego przeczytaj, co mam Ci do powiedzenia na ten temat, zanim zdecydujesz się na skierowanie sprawy do sądu.

Pamiętaj: Niektórzy ludzie naprawdę zawierają ugody dotyczące podziału majątku po rozwodzie

Jeśli myślisz, że zawarcie ugody w Twoim wypadku jest wykluczone, bo były małżonek na pewno na nic się nie zgodzi, możesz być w błędzie. Wiele osób też myślało w ten sposób, a ostatecznie udało im się zawierać ugody. Może Twojemu przeciwnikowi po prostu potrzeba trochę motywacji?

Dopóki podział majątku po rozwodzie jest dla przeciwnika rzeczą tak odległą, że aż abstrakcyjną, może unikać z rozmowy na ten temat. Dlatego chcąc skłonić go do zawarcia ugody musisz mu pokazać, że podział majątku i ewentualna sprawa sądowa, wiszą na przysłowiowym włosku.

Daj mu do zrozumienia, że to realny i pilny problem i wyślij wezwanie do podziału majątku wspólnego. Na moim blogu znajdziesz wzór takiego wezwania, który będziesz mógł wykorzystać w swojej sprawie.

Jeśli uznasz to za stosowne, mogę pomóc Ci przygotować takie wezwanie i wysłać je w Twoim imieniu do przeciwnika. Z reguły wezwanie podpisane przez adwokata robi zrobi na nim większe wrażenie, ale równie dobrze możesz zrobić to samodzielnie.

Ugodowy podział majątku po rozwodzie – kwestie sporne

Istnieją okoliczności, w których wypracowanie ugody jest trudniejsze niż zazwyczaj, z uwagi na specyfikę danej sprawy. Takie sytuacje mają miejsce, gdy pomiędzy stronami panuje spór co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, albo gdy jedno z nich domaga się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Zarzewiem konfliktu, które niweczy plany ugodowe bywa też kwestia nakładów na nieruchomość stanowiącą składnik majątku osobistego jednej strony.

Mimo wszystko warto podjąć próbę pozasądowego rozwiązania sporu, bo być może za stanowiskiem strony stoi błędne przekonanie co do treści przepisów prawa, a rozwianie wątpliwości już na tym etapie pozwala zaoszczędzić miesiące postępowania.

Jednym z popularnych, błędnych przekonań jest przeświadczenie, że zadeklarowanie w treści aktu notarialnego, iż nabyta nieruchomość stanowi majątek osobisty przesądza o prawie własności mieszkania, czy domu. Nic bardziej mylnego. Jeśli nie posiadaliście umowy o rozdzielność majątkową, a nieruchomości zostały zakupione ze wspólnego majątku po dniu zawarcia związku małżeńskiego, są one wspólne, niezależnie od oświadczenia małżonka.

Więcej o tym przeczytasz tutaj: Nabycie przedmiotu do majątku osobistego, a oświadczenie współmałżonka

Również powinieneś wiedzieć, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest sytuacją naprawdę wyjątkową i jeżeli nie zaszły nadzwyczajne okoliczności, szanse powodzenia takiego wniosku są niewielkie. Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, z ważnych powodów sąd prowadzący postępowanie o podział majątków wspólnego może orzec inaczej. Ważne powody mają miejsce gdy małżonek w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego bądź trwoni majątek.

Kwestia wyliczenia nakładów z majątku osobistego na nieruchomość nabytą przez jedną ze stron przed zawarciem małżeństwa również bywa newralgiczna. W toku postępowania sądowego wartość tych nakładów wycenia biegły. Negocjując ugodę ich wartość powinniście wskazać sami, ewentualnie posiłkując się prywatną opinią rzeczoznawcy.

Jeśli nie ugoda, to co?

O tym co jak powinno wyglądać takie wezwanie do ugodowego podziały majątku po rozwodzie opowiem Ci w kolejnym wpisie. Pamiętaj, że jeśli nie uda Ci się zawrzeć ugody zawsze możesz wystąpić do sądu i tam toczyć długą walkę, o każdy składnik majątku wspólnego. Co więcej, takie wezwanie jest potrzebne do rozpoczęcia sprawy w sądzie.

Nie musisz obawiać się również sytuacji, gdy po prowadzonych negocjacjach sprawa ostatecznie trafi do sądu, Twoje wcześniejsze propozycje ugodowe nie będą dla Ciebie wiążące.

Przeciwnik nie będzie mógł powoływać się na to, że w ramach negocjacji ugodowych zgodziłeś/aś się nie dochodzić określonych roszczeń, czy kwot. Jeśli ostatecznie do ugody nie doszło, Twoje propozycje tracą aktualność. Nie oznacza to jednak, że nie możesz ich ponowić w sprawie sądowej i doprowadzić do zawarcia ugody sądowej w sprawie o podział majątku po rozwodzie. Jednak o tym również napiszę w innym miejscu.

PORADNIK PODZIAŁ MAJĄTKU KROK PO KROKU:


Pobierz darmowy ebook
adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ