rozwód i podział majątku adwokat

Adwokat Rozwód Poznań – Podział Majątku Poznań

Adwokat o specjalności rozwód, podział majątku w Poznaniu

Nazywam się Iwo Klisz i pełnię funkcję adwokata oraz zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Przez wiele lat reprezentowałem Klientów Kancelarii w sądach w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku małżeńskiego, określania i znoszenia obowiązków alimentacyjnych, ustalania sumy alimentów, kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej, a także regulowania kontaktów dziecka z rodzicami czy dziadkami. Dodatkowo zajmuję się również innymi aspektami prawa rodzinnego, takimi jak zaprzeczanie ojcostwa czy wprowadzenie rozdzielności majątkowej.

Jako specjalista ds. rozwodów oferuję indywidualne konsultacje prawne z obszaru prawa rodzinnego w naszej Kancelarii w Poznaniu, a także teleporady i konsultacje online dla osób zaangażowanych w postępowania sądowe lub planujących takie kroki, oraz dla tych, którzy zostali wezwani do sądu jako świadkowie.

Dzięki zespołowi profesjonalnych prawników w Kancelarii Prawnej Klisz i Wspólnicy, możemy obsłużyć mnóstwo spraw sądowych, w tym rozwodowe i dotyczące podziału majątku. Nasza siła tkwi w zespole, który pozwala nam w pełni chronić prawa naszych klientów.

Sprawy rozwodowe mogą być skomplikowane, zwłaszcza gdy zachowania małżonków zaczynają ocierać się o obszary prawa karnego, (naruszenia prawa do prywatności, przemoc) czy prawa gospodarczego, na przykład gdy chodzi o podział firmy bądź spółki czy wartościowych nieruchomości. 

W takich sytuacjach, nawet doświadczony adwokat rozwodowy, potrzebuje pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Jednak korzystanie z usług kilku różnych kancelarii może znacząco podnieść koszty dla klienta, dlatego zespół prawników o różnych specjalizacjach w jednej Kancelarii pozwala nam na wszechstronną obsługę w jednym miejscu.

Oferujemy pomoc nie tylko w kwestii przepisów prawnych i różnych strategii, ale również w przygotowaniu wymaganych dokumentów, ich złożeniu oraz obiektywnym spojrzeniu na całą sytuację. Profesjonalne wsparcie kancelarii specjalizującej się w sprawach rozwodowych może okazać się nieocenione.

Nasze wieloletnie doświadczenie uczy nas, że każda sprawa rozwodowa jest unikatowa. Mimo to, w każdym przypadku kierujemy się najwyższymi standardami etyki zawodowej, dyskrecją i dokładnością.

adwokat rozwód poznań

Iwo Klisz, adwokat, rozwód i podział majątku, Poznań ul. Dominikańska 7/4

Specjalizacja w Poznaniu:
 • sprawy o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie
 • sprawy o podział majątku po rozwodzie oraz w czasie rozwodu
 • ugody podział majątku wspólnego małżonków
 • porady prawne dotyczące sposobu podziału majątku oraz rozwiązania małżeństwa

adwokat katowice rozwód podział majątku katowice tel. kom. 669 221 900

email: [email protected]

Napisz do mnie – szybki kontakt z adwokatem

 

Spotkaj się z prawnikiem rozwodowym w Poznaniu, zanim złożysz pozew o rozwód

Przydatna może okazać się rozmowa z prawnikiem rozwodowym, który racjonalnie i bezstronnie spojrzy na zaistniałą sytuację oraz zaproponuje możliwe rozwiązania. Klient podczas takiego spotkania ma także szansę dowiedzieć się, jak przebiega postępowanie. Sam proces rozwodowy dzieli się na kilka etapów, a rozpoczyna go formalnie złożenie pozwu o rozwód.

Jak należy przygotować się do sprawy rozwodowej w Poznaniu?

Wśród dokumentów, jakie potrzebne będą do wniesienia sprawy rozwodowej w sądzie okręgowym, znajdują się:

 • pozew rozwodowy;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci;
 • inne dokumenty, jeśli mogą potwierdzić trwały rozkład pożycia;
 • informacja o dochodach;
 • zaświadczenie o dochodach (ewentualnie PIT za rok ubiegły);
 • dokumenty poświadczające wysokość kosztów utrzymania.

Oprócz tego należy wnieść opłatę sądową w kwocie 600 zł oraz w przypadku udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi rozwodowemu – również opłatę skarbową z tego tytułu. Samo honorarium dla prawnika jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem.

Co trzeba przygotować na spotkanie z adwokatem rozwodowym?

Wybierając się do naszej kancelarii, warto przygotować się na spotkanie z prawnikiem rozwodowym. Kluczowe będą tu kwestie związane z tym, co dla klienta jest ważne, co chce osiągnąć oraz czego chce się dowiedzieć od adwokata. Wśród takich pytań może pojawić się, np. zapytanie o to:

 • jak napisać pozew rozwodowy?
 • czy warto starać się o uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie, czy też lepiej domagać się jej orzeczenia?
 • jak wygląda kwestia opieki nad dziećmi po rozwodzie?
 • czy i jak można starać się o alimenty dla dzieci i dla siebie?
 • jak wygląda kwestia podziału majątku wspólnego po rozwodzie?
 • czy można cofnąć pozew o rozwód?
 • jak długo trwa i na czym polega postępowanie rozwodowe?
 • czy możliwe jest zwolnienie z kosztów sądowych?

Co prawo mówi o rozwodzie?

Zaczerpując z kodeksu…

Zgodnie z art. 56 k.r.i.o.p. jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny.

Pełne wsparcie przy rozwodzie

Doświadczeni adwokaci w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu pomagają z skutecznym przygotowaniu się do procesu o rozwód. Dotyczy to przygotowania pozwu rozwodowego, określenie przesłanek rozwodu, wypracowania ugody małżonków w zakresie opieki nad małoletnimi dziećmi. Gdy na sprawie rozwodowej jest z nami obecny adwokat w postaci pełnomocnika, czujemy się bezpieczniejsi. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych zachowań i nieprzewidzianych sytuacji.

W czasie procesu rozwodowego przez sąd rozwodowy rozpatrywane są takie sprawy, jak: rozkład pożycia, wina w rozkładzie pożycia, dobro wspólnych małoletnich dzieci na wypadek orzeczenia rozwodu, kontakty rodziców z dzieckiem, władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, alimenty na dzieci, sposób korzystania z zajmowanego wspólnie mieszkania, podział majątku wspólnego, podział wspólnego mieszkania lub przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, zasady współżycia społecznego i alimenty wobec współmałżonka.

Co zyskujesz zlecając sprawę adwokatowi rozwodowemu?

Adwokat wyjaśni Ci Twoją sytuację prawną.

Wskażę możliwe rozwiązania w sprawie oraz szanse na ich realizację. To ważne, bo nie każdą sprawę można doprowadzić do końca w identyczny sposób. To, że prawo pozwala na orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron, całkowitego pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, zakazu kontaktu z dzieckiem, czy nierównego podziału majątku po rozwodzie wcale nie oznacza, że ten scenariusz będzie dopuszczalny w Twoim przypadku. Lepiej, żebyś dowiedział się o tym zanim jeszcze założysz sprawę o rozwód czy podział majątku, niż z uzasadnienia wyroku sądu po tym jak stracisz bardzo dużo energii, nerwów i pieniędzy na prowadzenie przez kilka lat sprawy, która od początku była niemożliwa do wygrania.

Po zleceniu sprawy mojej Kancelarii to adwokat przygotuje za Ciebie wszelkie potrzebne pisma procesowe konieczne do wszczęcia i prowadzenia sprawy (pozew o rozwód, odpowiedź na pozew o rozwód, wnioski dowodowe, zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego itp.) i złoży je do sądu.

Sekretariat Kancelarii będzie przyjmował całą korespondencję dotyczącą Twojej sprawy o rozwód (zarówno od sądu jak i od przeciwnika). Otrzymasz ją od nas mailem i będziesz mógł skonsultować jej treść i znaczenie z Twoim adwokatem.

Sprawdź także: Prawnik Rozwodowy Wrocław

 

Wzór pozwu o rozwód? - pobierz darmowy Ebook

wzór pozwu rozwodowego

#adwokat poznań rozwód

Jaka jest rola adwokata przy rozwodzie?

Naszym celem jest to, żebyś biorąc udział w sprawie rozwodowej mógł w pełni zrozumieć jakie masz możliwości i jakie scenariusze czekają Cię po zakończonym postępowaniu.

Dlatego specjalnie na prośbę naszych Klientów przygotowaliśmy eksperckiego bloga prawniczego dotyczącego spraw o rozwód. Na blogu tłumaczymy podstawowe kwestie związane z zakończeniem małżeństwa i podziałem majątku po rozwodzie, ale również staramy się przynajmniej sygnalizować zagadnienia bardziej skomplikowane.

Ale chwila… Czy Ty aby na pewno potrzebujesz adwokata?

Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, to chyba jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy.

Prawnicy są drodzy, a przecież Ciebie czekają koszty związane z założeniem sprawy rozwodowej w sądzie, alimentami lub związanymi z zapewnieniem utrzymania dzieciom, a często także przeprowadzką. A przy tym wszystkim są przecież jeszcze normalne wydatki na życie.

To nic dziwnego, że chcesz zaoszczędzić, a pierwszym zbędnym luksusem wydaje się być adwokat.

Czy zatem możesz wziąć rozwód bez adwokata?

Odpowiedź jest prosta – tak. Możesz występować w sądzie bez profesjonalnego (zawodowego) pełnomocnika jakim jest adwokat.

Kiedy występujesz samodzielnie jako strona sprawy o rozwód musisz stosować się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej. Oznacza to, że twoje pisma procesowe, składane na rozprawie i po za nią wnioski, a także wypowiedzi do sądu i pytania zadawane świadkom muszą często spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata.

Co więcej, na sali sądowej możesz zabierać głos tylko w przypadkach wskazanych przepisach procedury cywilnej i tylko w określonym zakresie. Niezastosowanie się do tych wymagań może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Powinieneś też wiedzieć, że sędzia,a także urzędnicy sądowi muszą być bezstronni. Dlatego nie możesz liczyć na to,że te osoby będą Ci udzielać porad prawnych, które mogły by tę bezstronność naruszać albo pomagać w trakcie rozprawy.

Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii Klisz i Wspólnicy mogą reprezentować Ciebie w sprawie sądowej o rozwód lub podział majątku.

Oznacza to, że przygotujemy wszystkie potrzebne pisma (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi i inne), zbierzemy potrzebne do sprawy dokumenty i dowody.

Będziemy w Twoim imieniu przygotowywać i składać odpowiedzi na wszelkie wezwania sądu lub pisma Twojego przeciwnika.

Stawimy się na każde wezwanie sądu na rozprawę, gdzie będziemy rozmawiać w Twoim imieniu z przewodniczącym składu sędziowskiego, zadawać pytania świadkom, biegłym i Twojemu przeciwnikowi.

Przygotujemy strategię procesową i wyjaśnimy jak będzie wyglądało Twoje przesłuchanie przez sąd. W trakcie przesłuchania nasz adwokat lub radca prawny będzie zadawał Ci pytania porządkujące Twoje zeznania i uwypuklające to, co jest w nich najważniejsze.

 

 

Kiedy warto jednak zatrudnić adwokata?

 • kiedy masz wrażenie, że nie rozumiesz w pełni języka urzędowego i pouczeń zawartych na formalnych dokumentach;
 • kiedy czujesz, że potrzebna Ci trafna ocena Twojej sytuacji prawnej;
 • kiedy Twój przeciwnik już ma adwokata;
 • kiedy przypuszczasz, że drugi małżonek będzie utrudniał Ci kontakty z dzieckiem, nastawiał dziecko przeciwko Tobie,unikał płacenia alimentów podczas postępowania rozwodowego;
 • kiedy przypuszczasz, że Twój małżonek będzie uciekał się do manipulacji, zastraszania, zeznawania nieprawdy oraz preparowania dowodów;
 • kiedy nadal zajmujecie wspólne mieszkanie;
 • kiedy powodem rozwodu są zaburzenia psychiczne lub zdrowotne;
  w sprawie pojawi się kwestia opieki nad małymi dziećmi;
 • kiedy w trakcie małżeństwa zgromadziliście znaczny majątek;
 • kiedy w trakcie małżeństwa został zaciągnięty kredyt o znacznej wysokości (np. hipoteczny, we frankach szwajcarskich);
 • wówczas, gdy jeden z małżonków zarabiał znacznie więcej, niż drugi.

Jak krok po kroku wygląda współpraca przy rozwodzie z Kancelarią Klisz i Wspólnicy w Poznaniu?

 1. Wybór termin spotkania – zadzwoń do nas (+48 71 740 50 00) lub napisz maila ([email protected]) i umów się na pierwsze spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym w naszej Kancelarii Prawnej w Poznaniu.
 2. Konsultacja z prawnikiem – podczas konsultacji prawnik wysłucha Cię, a w razie potrzeby zada kilka pytań, aby dokładnie poznać Twoją sytuację. Adwokat lub radca prawny szczegółowo omówi Twój problem prawny w świetle przepisów oraz aktualnych orzeczeń. Będziesz wiedział, na czym stoisz. Podczas spotkania dowiesz się także, ile szacunkowo będzie trwała sprawa, jak wygląda współpraca z nami, a także z jakimi kosztami się wiąże.
 3. Prowadzenie Twojej sprawy – abyś miał pewność, że swoje usługi świadczymy na najwyższym poziomie, najpierw podpiszemy umowę o ich świadczenie. Następnie nasz adwokat lub radca prawny podejmie odpowiednie i konkretne działania, które pomogą rozwiąząć Twój problem prawny. Otrzymasz bezpośredni kontakt do prawnika prowadzącego Twoją sprawę, który na bieżąco będzie informował o podjętych czynnościach i wydanych orzeczeniach.
 

Współpraca z naszą Kancelarią w tak wymagającym momencie życia, jakim jest rozwód, zapewni Ci pełen spokój. Opierając się na doświadczeniu kompetentnego prawnika, zakończysz ten ważny etap w życiu w sposób bezpieczny i przemyślany. 

Należy mieć świadomość tego, że rozwód może okazać się długotrwały, a co za tym idzie męczący. Jeszcze przed pierwszą rozprawą, warto ustalić takie kwestie, jak alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku i ewentualna wina z powodu rozpadu małżeństwa.

Bywa, że koniecznym okazuje się dostarczenie dowodów na to, że druga strona ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Osoby, które planują rozwód i poszukują kompleksowej pomocy prawnej, zapraszamy do odwiedzenia naszej kancelarii znajdującej się w Poznaniu.

O rozwodzie i podziale majątku na YouTubie

rozwód poznań #adwokat poznań rozwód #rozwód poznań
podział majątku poznań #adwokat poznań podział majątku
adwokat poznań rozwód #adwokat rozwodowy we wrocławiu

Adwokat Rozwodowy POZNAŃ - Kancelaria adwokacka Prawa Rodzinnego

Nasze biuro

Napisz do NAS