Zaświadczenie o rozwodzie

Spis treści
zaświadczenie o rozwodzie


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Wiele razy w trakcie udzielania porad prawnych spotykam się z pytaniem o możliwość uzyskania „zaświadczenia o rozwodzie. Klientom  z reguły chodzi o to, aby posiadać dokument, z którego będzie wynikać, że orzeczono już rozwód i że nie pozostają już w związku z małżeńskim ze swoim byłym partnerem.

Zaświadczenie o rozwodzie ma nieco inne przeznaczenie niż to, o którym chodzi Klientom. Jest to jeden z formalnych dokumentów potrzebny do uznania za granicą wyroku rozwodowego zapadłego w Polsce (o tym jak zdobyć taki dokument poniżej).

Wystarczającym dokumentem zaświadczającym na terenie naszego kraju, że pomiędzy określonymi osobami doszło do rozwodu jest sam wyrok rozwodowy. Ten sam fakt można również udowodnić aktem małżeństwa z USC zawierającym adnotację o zapadłym orzeczeniu rozwodowym.

Wyrok rozwodowy jest przechowywany w sądzie, który orzekał o rozwodzie. Z reguły sąd sam nie doręcza takiego wyroku. Dlatego, żeby go uzyskać należy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek i dokonać odpowiednich opłat.

Wniosek o wydanie takiego wyroku można złożyć w zasadzie w dowolnym czasie po uzyskaniu rozwodu. Oryginał wyroku znajduje się bowiem w aktach sądowych, które są zgodnie z odpowiednimi przepisami archiwizowane.

Możemy wystąpić o doręczenie odpisu wyroku lub o jego kserokopii. Z oczywistych względów lepiej wnosić o odpis wyroku. Kserokopia wyroku może wzbudzać wątpliwości co do jej prawdziwości. Natomiast odpis wyroku posiada pieczęcie sądu i podpisy, co w instytucjach które będą żądać „zaświadczenia o rozwodzie” wzbudza większe zaufanie.

Warto wnieść o doręczenie odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności. Dopiero prawomocny wyrok powoduje ustanie małżeństwa. Wyrok sądu pierwszej instancji może być zaskarżony apelacją, a postępowanie wszczęte w ten sposób może się toczyć jeszcze przez kilka lat po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Tymczasem uczynienie przez sąd na wyroku wzmianki o jego prawomocności stanowi dowód na to, że małżeństwo faktycznie uległo już rozwiązaniu.

Doręczenie odpisu wyroku czy nawet jego kserokopii nie jest bezpłatne. Taki wniosek musi zostać opłacony w wysokości 6 PLN (w przypadku odpisu) i 1 PLN (w przypadku kserokopii) za każdą stronę wyroku. Ze względu na to, że wyrok rozwodowy rozstrzyga o wielu istotnych kwestiach (przeczytaj wpis: Jak wygląda wyrok rozwodowy) często ma on więcej niż jedną kartkę. W związku z tym warto przed wysłaniem wniosku zadzwonić (lub przyjść) do sekretariatu sądu z pytaniem o ilość stron wyroku.

Można uniknąć konieczności wnoszenia opłaty za odpis wyroku. W wypadku, gdy strona w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku wniesie o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem uzyska odpis wyroku bez żadnych opłat, a dodatkowo otrzyma także pisemne uzasadnienie tego wyroku.

Składając wniosek o doręczenie odpisu wyroku lub jego kserokopię powinniśmy podać sygnaturę akt sprawy. Jest ona na wszystkich pismach z sądu (wezwaniach na rozprawy, zawiadomieniach itp.). Jeśli nie mamy tych pism i nie pamiętamy sygnatury możemy ją ustalić telefonicznie w sekretariacie sądu. Jeśli podamy imiona i nazwiska stron sprawy o rozwód, sekretariat ustali sygnaturę sprawy.

Zaświadczenie o rozwodzie przeznaczone na cele uznania wyroku rozwodowego zapadłego w Polsce wydaje również ten sam sąd, który orzekał o rozwodzie.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ