Jak dostać rozwód pomimo braku zgody drugiego małżonka?

Spis treści
jak uzyskac rozwod bez zgody malzonka


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Nie jest tak, że brak zgody na rozwód zupełnie uniemożliwia wydania orzeczenia rozwiązującego małżeństwo.

Jak uzyskać rozwód bez zgody małżonka?

Zgoda na rozwód potrzebna jest tylko w sytuacji, kiedy z żądaniem orzeczenia rozwodu występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa przy czym sąd może pomimo braku takiej zgody orzec rozwód, jeśli uzna ten brak zgody za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Bliżej na ten temat pisałem tutaj.

W niniejszym wpisie chciałem przybliżyć sposoby obrony przed takim zachowaniem drugiego małżonka. Oto one:

  1. Złożenie wniosku o ustalenie, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład małżeństwa. Nawet jeśli małżonek występujący z żądaniem orzeczenia rozwodu jest niezaprzeczalnie winny rozkładu małżeństwa, może zawsze wskazać zachodzący po stronie drugiego małżonka powód, który także przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Nie musi to być biblijna belka tkwiąca w oku bliźniego. Znajdźmy źdźbło (kilka procent winy po drugiej stronie). Tyle wystarczy, żeby orzec rozwód z winy obu stron. Jakie to mogę być powody? Agresja, nieróbstwo, nieporozumienia na tle seksualnym, uzależnienie od Internetu, zaniedbywanie współmałżonka lub rodziny, złe relacje z rodziną współmałżonka.
  1. Podniesienie, że brak zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Taki zarzut będzie skuteczny, jeśli drugi z małżonków odmawia zgody jedynie przez złośliwość lub np. celem wymuszenia korzystniejszego podziału majątku. Przy wykazywaniu winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego sąd bierze pod uwagę tylko te zachowania, które doprowadziły do tego rozpadu. Nieodpowiednie zachowania małżonków względem siebie już po rozpadzie małżeństwa nie mają wpływu na ustalanie winy. Zachowania te mają już znacznie przy ustaleniu, że brak zgody na rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zatem celem uzyskania rozwodu pomimo braku zgody współmałżonka możemy skutecznie powoływać się na obecne okoliczności i zachowania drugiego małżonka. Jeśli drugi małżonek przejawia złośliwość również w innych aspektach (np. nie pozwala na kontakty z dziećmi) możemy to wykorzystać na jego niekorzyść.
  2. Udowodnienie, że małżeństwo jest już „martwe”, a także, że drugi małżonek nie potrzebuje naszej opieki, a także, że ma inne osoby, które dają mu moralne wsparcie.
  1. Wykazanie, że brak zgody ma jedynie podłoże finansowe. Należy bowiem pamiętać, że braku zgody na rozwód nie może uzasadniać trudna sytuacja finansowa drugiego małżonka. Te kwestie mogą być przecież rozwiązane przy ustaleniu określonych zobowiązań alimentacyjnych w wyroku rozwiązującym małżeństwo.
adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ