fbpx

 • Wrocław
 • Poznań
 • Gdańsk

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o prawnych aspektach rozwiązania małżeństwa

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro we Gdańsku
ul. Czopowa 14/20
tel. 669 221 900

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku.

To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody.

Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Rodzaje rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej

Jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.

Władza rodzicielska to prawo, ale zarazem obowiązek wykonywania pieczy nad dzieckiem oraz majątkiem dziecka, a także dokładania troski o jego odpowiedni rozwój i wychowanie. Istotne jest także to, że co do zasady dziecko powinno mieszkać wraz z tym rodzicem, któremu pozostawiono władzę rodzicielską.

W wyroku rozwodowym sąd może w tej materii wydać kilka rodzajów orzeczeń. Warto pamiętać o tym, że rozstrzygnięcia tego sądu nie są ostateczne. W wypadku zmiany okoliczności można dochodzić – już w ramach odrębnego postępowania – zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej. Często tą zmianą okoliczności jest sam upływ czasu, wraz z którym dziecko dorośleje, zmieniają się jego potrzeby i zainteresowania.

Nie można z góry powierzyć rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej na przemian. Każda zmiana w zakresie wykonywania tej władzy powinna następować po przeprowadzeniu stosownego postępowania sądowego.

Przed przejściem do omówienia poszczególnych rodzajów rozstrzygnięć warto przypomnieć o bardzo istotnej zasadzie, zgodnie z którą rodzeństwo powinno wychowywać się razem. Wobec tego z reguły rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej są takie same wobec wszystkich wspólnych dzieci stron.

Najczęściej sąd przyznaje władzę rodzicielską na rzecz jednego z rodziców, zaś władzę drugiego ogranicza do możliwości decydowania o najważniejszych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, leczenia, zajęć dodatkowych, wyjazdu za granicę  itp. Sąd w wyroku powinien dokładnie określić sytuacje, które rozumie pod pojęciem najważniejsze sprawy dziecka.

Sąd może powierzyć pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jednak wymaga to spełnienia następujących warunków:

 • oboje rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek żądając powierzenia im wspólnie władzy rodzicielskiej,
 • rodzice muszą przedstawić sądowi porozumienie wychowawcze, w którym określą główne zasady wykonywania władzy rodzicielskiej (na temat tego porozumienia piszę w kolejnym wpisie: Jak przygotować porozumienie wychowawcze?),
 • muszą zachodzić podstawy do przyjęcia, że rodzice będą współdziałać dla dobra dziecka.

W wyroku rozwodowym sąd może zawiesić lub nawet pozbawić jednego, bądź obojga rodziców władzy rodzicielskiej.

Sąd może zwiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej sprawowaniu.

Sąd pozbawi rodziców lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej jeśli:

 • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (odbywanie długotrwałej kary pozbawienia wolności),
 • władza rodzicielska jest nadużywana (przemoc, agresja względem dziecka),
 • rodzice lub rodzić w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka.

W tych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej jest obowiązkowe.

Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy mimo zastosowanych przez sąd opiekuńczy środków  (np. zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej) dobro dziecka jest nadal zagrożone lub gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci i radcowie prawni

adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII

Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej.

Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić.

Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
 • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
 • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
 • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
 • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
 • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
 • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku