Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – kiedy drugi rodzic musi się zgodzić?

Spis treści
Zgoda na wyjazd dziecka za granicę


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Chciałbyś zabrać dziecko na wakacje, ferie czy po prostu wycieczkę za granicę, jednak drugi rodzic nie wyraża zgody, choć jesteś głównym opiekunem dziecka i nie wiesz, co zrobić w takiej sytuacji? Czy wyjazd dziecka za granicę zawsze wymaga zgody drugiego rodzica? W tym artykule postaram się podpowiedzieć Ci, w jaki sposób możesz rozwiązać tego rodzaju konflikty, abyście już wkrótce mogli cieszyć się wspólnym wyjazdem.

Posiadanie władzy rodzicielskiej…

Aby przejść do rozwiązania dylematów związanych z sytuacją, w której niepełnoletnie dziecko wyjeżdża i potrzebuje zgody drugiego rodzica, wyjaśnijmy sobie najpierw, że władza rodzicielska zawsze jest powierzona obojgu rodzicom. Niekiedy zdarza się jednak, że jeden z nich zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Władzę rodzicielską można również ograniczyć w sądzie na wniosek drugiego rodzica – jeśli jeden z nich od długiego czasu nie interesuje się losem dziecka, nadużywa władzy opiekuna czy jako rodzic nie dopełnia swoich obowiązków.

Do czasu wyjaśnienia statusu dziecka – wyjazd dziecka za granicę podczas rozprawy rozwodowej

Zanim tak zwany status dziecka zostanie wyjaśniony, dzięki odpowiedniemu orzeczeniu sądu w tym zakresie podczas trwającej właśnie rozprawy rozwodowej, aby dziecko mogło wyjechać za granicę potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Dopiero wyrok określi sposób sprawowania władzy rodzicielskiej oraz określi adres miejsca stałego pobytu dziecka.

Jeśli podczas rozprawy dziecko wyjedzie za granicę, choć zgoda drugiego rodzica nie została uzyskana- wówczas rodzic ten może zażądać powrotu dziecka do kraju. Co ważne, macocha czy ojczym, będący osobami niebędącymi rodzicami dziecka, nie mają decyzyjnego głosu w sprawie wyjazdy dziecka za granicę.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców – jak uzyskać?

Jak ustaliliśmy powyżej, jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, lub też jeden z nich posiada władzę rodzicielską ograniczoną w pewnym stopniu, na wyjazd małoletniego za granicę zawsze potrzebna jest zgoda obojga rodziców dziecka.

O tak istotnych kwestiach powinno zawsze rozstrzygać oboje rodziców (możemy więc powiedzieć, że mają oni prawo współdecydowania)- chyba że jeden z nich jest całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Co więcej, jeśli wyjazd dziecka za granicę ma mieć charakter stały – rodzic, który chce wyjechać z dzieckiem, musi uzyskać zezwolenie od sądu opiekuńczego.

Brak zgody drugiego rodzica lub brak zgody opiekunów prawnych na wyjazd dziecka

W przypadku braku porozumienia między obojgiem rodziców co do wyjazdu dziecka za granicę – decyzję w zawsze wydaje sąd opiekuńczy – właściwy dla miejsca stałego pobytu dziecka.

Tego rodzaju posiedzenia mają charakter jawny. Jeden z rodziców jest wnioskodawcą, drugi zaś uczestnikiem. Postanowienie sądu, biorące pod uwagę dobro dziecka wyrazi zgodę na wyjazd dziecka za granicę lub też odrzuci wniosek.

Jak udzielić zgody na wyjazd dziecka za granicę?

Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli tego, jak sporządzić zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Zgoda tego rodzaju jest pisemnym dokumentem, który potwierdzi prawdziwość złożonych przez rodzica wyjaśnień – czyli dowiedzie, że została ona uzyskana.

Pamiętaj o tym, że zgoda na wyjazd dziecka za granicę udzielona przez opiekuna prawnego jest absolutnie konieczna, jeśli ma ono podróżować pod opieką innej osoby. Inaczej, może ona nawet odpowiadać za uprowadzenie dziecka, zagrożone karą pozbawienia wolności.

Możesz ją przygotować zarówno na jednorazowe wakacje, jak i na każdą podróż za granicę – aż do momentu, kiedy dziecko osiągnie pełnoletność. Jeśli będzie z Tobą podróżować więcej niż jedno dziecko – każde z nich powinno posiadać na to osobną zgodę.

Wyjazd dziecka za granicę – dokumenty

Jeśli dziecko będzie podróżować na terenie Unii Europejskiej, wystarczy że w razie kontroli dokumentów, jego opiekun wylegitymuje dziecko dowodem osobistym. W przypadku krajów poza Unią, konieczny będzie także paszport.

Jak napisać zgodę na wyjazd za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka może zostać sporządzona przez opiekunów prawnych samodzielnie na piśmie lub też w formie aktu notarialnego. Podpowiem, że najlepiej jest zdecydować się na potwierdzenie podpisów notarialnym poświadczeniem, ponieważ w wielu krajach zwykła, odręczna, podpisana przez rodzica notatka udzielająca zgody nie wystarczy. Bezpieczniej więc będzie, jeśli zostanie poświadczona notarialnie, czyli po prostu w obecności notariusza.

Zgoda na wyjazd dziecka może zostać napisana w języku polskim. Nie ma konieczności przygotowywania samodzielnie zgody na wyjazd dziecka po angielsku, ponieważ tłumaczony jest zawsze cały dokument wraz z poświadczeniem notarialnym.

O wiele lepszym pomysłem jest tłumaczenie dokumentu na język urzędowy państwa, do którego się wybieracie. Tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka za granicę musi zostać wykonane i poświadczone przez tłumacza przysięgłego .

Co powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Najważniejsze elementy, które powinna zawierać zgoda rodzica na wyjazd dziecka poza granice państwa to:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • wyrażenie zgody na wyjazd,
  • dane dziecka (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, PESEL dziecka),
  • dane rodziców (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego/ paszportu rodzica/opiekuna prawnego),
  • dane opiekuna na wyjazd (imię i nazwisko, numer i seria dowodu tożsamości/ paszportu, PESEL opiekuna na wyjazd),
  • czytelne podpisy obojga rodziców dziecka.

W zgodzie na wyjazd rodzice mogą także dodać najważniejsze informacje, które będą potrzebne, jeśli konieczne będzie leczenie dziecka. Powinny one zawierać między innymi decyzje dotyczące ewentualnego leczenia dziecka na wakacjach oraz pobytu w zakładach opieki zdrowotnej.

zgoda na wyjazd

Zgoda na wyjazd dziecka – dlaczego jest Ci potrzebna?

Jak zapewne wiesz, podczas kontroli, które mają miejsce każdego dnia na dziesiątkach tysięcy lotnisk, szczególną uwagę przywiązuje się właśnie do dzieci. Porwania i nielegalne wywożenie małoletnich za granicę są niestety na porządku dziennym.

Dlatego właśnie w trakcie odpraw czy konieczności wylegitymowania się, warto mieć przy sobie zgodę na wyjazd – i to taką poświadczoną notarialnie.

Choć wiele osób operuje dzisiaj językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, nie w każdym z nich dojdziesz do porozumienia, jeżeli nie będziesz miał jej przy sobie w odpowiedniej formie.

Zarzut porwania dziecka poza granicę kraju jest bardzo poważny i wierz mi – nie chciałbyś znaleźć się w tłumie ludzi i zostać niesłusznie oskarżonym o taki czyn. Nikt wówczas nie będzie chciał słuchać Twoich tłumaczeń.

Nawet, jeżeli zamierzasz tylko pojechać z dzieckiem na kilkudniowe wakacje i nie uzyskasz na to zgody, będzie Ci grozić kara pozbawienia więzienia do lat trzech. Zdecydowanie nie warto ryzykować.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ