Rozwód z Orzeczeniem o Winie – Co daje? Jakie Konsekwencje?

Spis treści
rozwód z orzekaniem o winie


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Sąd w wyroku orzekającym rozwód z orzeczeniem o winie rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego i doprowadził do rozwodu.

Zwykle podstawą do uznania wyłącznej winy jednego z małżonków są zachowania lub zaniechania stanowiące naruszenie obowiązków małżeńskich (wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy, współdziałania dla dobra rodziny) lub stojące w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego

Więcej o winie za rozkład pożycia małżeńskiego możesz przeczytać tutaj: Rozwód krok po kroku.

Powody rozwodu z orzeczeniem o winie – alkoholizm, zdrada itp.

Wśród przyczyn uzasadniających orzeczenie rozwodu ze wskazaniem małżonka winnego rozkładu pożycia można zaliczyć m.in:

Czy można przegrać sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie?

Pamiętaj o tym, że sąd określając stronę winną rozpadu małżeństwa, nie będzie się zastanawiał, czyja wina jest większa lub bardziej istotna. Nie ważne jest to, kto jest „bardziej” winny.

Postępowanie rozwodowe może zakończyć się tylko na dwa sposoby:

 • poprzez wskazanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (orzeczenie o wyłącznej winie męża lub wyłącznej winie żony),
 • poprzez orzeczenie winy obu stron.

  Nie ma niczego „pomiędzy”. Wystarczy, że jednej ze stron można przypisać winę w 10%, a drugiej w 90%, to i tak sprawa skończy się wyrokiem z winy obu stron.

  Z mojej praktyki adwokackiej wynika, że większość spraw, w których sąd prowadził rozwód z orzekaniem winy, zapada właśnie to drugie rozstrzygnięcie.

  Więcej na ten temat: Rozwód z winy obu stron

  Kiedy sąd w wyroku rozwodowym nie będzie zajmował się orzeczeniem o winie?

  Możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, ale do tego potrzebny jest zgody wniosek obu stron.

  Jeżeli choć jeden z małżonków będzie się upierał przy uzyskaniu rozwodu z orzekaniem winy, sąd nie będzie miał innego wyjścia i będzie musiał badać przesłanki rozwodu i powody rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Swoje żądanie co do sposobu rozwiązania małżeństwa powinieneś wyrazić w pozwie rozwodowym lub w odpowiedzi na pozew o rozwód. Natomiast w toku sprawy rozwodowej możesz je zmieniać wielokrotnie.

  Chcesz przygotować się sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie? Skontaktuj się z doświadczonym adwokatem, który wyjaśni Ci jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. 

  Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, czyli co daje rozwód z winy małżonka?

  Często moi Klienci na początku mają mylne wrażenie, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków pozwala na uzyskanie korzystnych ustaleń we wszystkich elementach procesu rozwodowego.

  Co daje rozwód z orzekaniem o winie? Jedyną wymierną konsekwencją jest szersza możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka.

  W standardowej sytuacji, kiedy sąd daje rozwód bez wskazywania małżonka winnego lub z winy obu stron, małżonek może żądać alimentów, tylko wtedy, kiedy znajdował się w niedostatku (czyli poniżej granicy egzystencji).

  W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie małżonka, do zasądzenia alimentów wystarczy, że orzeczenie rozwodu pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Zmienia się zatem zakres potrzeb małżonka niewinnego, które muszą zostać zaspokojone poprzez wypłatę alimentów.

  Ponadto rozwód bez orzekania o winie powoduje, że obowiązek alimentacyjny jest ograniczony terminem 5-letnim albo trwa do momentu, gdy małżonek niewinny wstąpi w nowy związek małżeński lub też polepszy się jego sytuacja materialna.

  W wypadku rozwodu z orzeczeniem winy, obowiązek zapłaty alimentów na rzecz małżonka niewinnego nie jest ograniczony w czasie. To znaczy, że będzie obowiązywał dożywotnio lub do momentu zawarcia nowego małżeństwa przez tego z byłych małżonków, który był uprawniony do alimentów.

  Rozwód a alimenty na rzecz byłego małżonka

  Kluczem do ustalenia, czy Tobie opłaca się rozwód z orzeczeniem o winie, jest to, jak duża jest dysproporcja pomiędzy Twoimi zarobkami, a zarobkami Twojego małżonka.
   

  Przeczytaj te przykłady:

  co daje rozwód z orzeczeniem winy

  W tym przypadku, mimo że rozwód z orzeczeniem winy pociągał za sobą negatywne konsekwencje, to ze względu na dysproporcję w zarobach byłych małżonków, miał istotne znaczenie.

  rozwód a alimenty

  W tym przypadku rozwód z orzeczeniem o winie nie był do niczego potrzebny, bo dysproporcje w zarobkach stron były niewielkie. Strony decydując się na szybki rozwód bez orzekania o winie, zaoszczędziły sobie wiele stresu i można powiedzieć, że podjęły właściwą decyzję.

  Rozwód z orzeczeniem o winie, a dzieci

  Obowiązki alimentacyjne wobec dzieci, podobnie jak kwestia władzy rodzicielskiej i kontaktów są całkowicie niezależne od tego, czy zdecydujesz się na rozwód z orzeczeniem o winie, czy na rozwód bez orzekania.

  Pamiętaj jednak, że niezależnie od tego, jakie rodzaju rozwodu żądasz, oboje małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny, aż do momentu rozwodu. Po rozwodzie obowiązek ten przekształca się w alimenty na małoletnie dzieci stron.

  Rozwód z orzeczeniem o winie, a zdrada małżeńska

  W wielu sytuacjach zdrada to przyczyna uzasadniająca rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie małżonka, który dopuścił się niewierności. Nie można jednak przyjąć, że w każdym przypadku zdrada eliminuje inne przyczyny, które spowodowały rozkład pożycia.

  Dlatego, nawet jeśli doszło do zdrady ze strony męża, nadal możliwe jest orzeczenie rozwodu z winy małżonka niewiernego. Co więcej, w niektórych przypadkach sąd może dojść do wniosku, że rozwód nie jest dopuszczalny.

  Więcej o konsekwencjach niewierności w małżeństwie możesz przeczytać tutaj: Rozwód, a zdrada małżeńska.

  Jak długo trwa rozwód z orzeczeniem winy

  Utarło się, że sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie uznawane są za skomplikowane. Że ustalanie winy trwa miesiącami lub nawet latami, Różne strony internetowe straszą, że decydując się na rozwód z winą, zawsze musisz liczyć się z wielomiesięcznym procesem sądowym i rozbudowanym postępowanie dowodowe (opinie biegłych i zeznania świadków).

  To nie zawsze jest prawda. Są przypadki proste i oczywiste jak zdrada w dobrze funkcjonującym związku, przemoc fizyczna (pobicie, maltretowanie) czy oczywisty nałóg alkoholowy.

  Natomiast, jeśli rozwód przekształca się w walkę o wszystko, a postępowanie dowodowe robi się coraz bardziej skomplikowane, zwykle sąd orzeknie rozwód dopiero po kilku latach.

  Przeczytaj także:

  Czy wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku?

  Często Klienci zgłaszają się do mojej kancelarii z nadzieją, że rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka zapewni im korzystniejszy sposób podziału wspólnego majątku pomiędzy byłymi małżonkami. Liczą, że na żądanie małżonka niewinnego sąd pozbawi drugą stronę dostępu do wspólnego mieszkania, czy domu lub że uzyskają większość udziałów w majątku wspólnym, czy też większą część środków zgromadzonych na koncie bankowym.

  Niestety wyrok z orzeczeniem o winie niczego nie zmienia w zakresie zasad podziału majątku wspólnego. Odpowiedzialność za zupełny rozkład pożycia nie wiąże się z żadną karą majątkową czy odszkodowaniem.

  W zakresie podziału majątku wspólnego istotne znaczenie ma to, czy pomiędzy małżonkami istnieje umowa majątkowa małżeńska, czy gromadzenie aktywów w majątku wspólnym nastąpiło przy równym zaangażowaniu obojga małżonków, a nie to, czy sąd orzeknie rozwód z winy byłego małżonka.

  Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:

  Jak złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

  Jeżeli jesteś zdecydowany na rozwód z winy drugiego małżonka, przeczytaj mój artykuł: Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Znajdziesz tam wzór wniosku o rozwód z orzeczeniem winy, a także przydatne wskazówki i rady dotyczące tego, jak zacząć proces rozwodowy.

  adwokat Iwo Klisz

  adwokat Iwo Klisz

  Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

  Umów się na konsultację prawną

  tel. kom. 695 560 425
  tel. 71 740 50 00

  rozwód wrocław

  Skontaktuje się ze mną teraz!

  WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ