Ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania w 2024r. 

Spis treści
ile kosztuje rozwód


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

To ile kosztuje rozwód i jaki jest cennik adwokatów rozwodowych, to jedne z najczęściej zadawanych pytań osób zainteresowanych zakończeniem związku małżeńskiego. Niestety wiele artykułów nie daje na ten temat jasnych odpowiedzi. Zwykle dowiesz się tylko, że opłata sądowa za sprawie o rozwód to 600 PLN, a dodatkowe koszty, w tym wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, zależą od stopnia skomplikowania sprawy. Prawda jest taka, że cennik adwokata zwykle zależy od tego, ile Ty zgodzisz się zapłacić za rozwód, ale do tego żaden prawnik się nie przyzna. Dlatego zdecydowałem się opublikować cennik usług adwokackich obowiązujący w mojej Kancelarii prawnej. Tutaj dowiesz się ile wynosi wynagrodzenie adwokata.

Ile kosztuje rozwód?

Zanim dowiesz się, ile kosztuje rozwód z adwokatem, chciałbym Ci powiedzieć jedną rzecz.

Uzyskanie rozwodu kosztuje, to jasne. Ale nie chodzi tu tylko o pieniądze.

Sprawa rozwodowa może Cię kosztować przede wszystkim sporo czasu. W niektórych przypadkach może trwać nawet kilka lat.

Kolejne koszty rozwodu to zdrowie i nerwy związane z koniecznością brania udziału w rozprawach sądowych. Wykłócania się o kontakty z dziećmi i o zapłatę alimentów.

Za rozwód możesz też zapłacić relacjami z dziećmi i innymi członkami rodziny. Co ciekawe każda ze stron ponosi koszty rozwodu.

O tym, jak uniknąć – albo obniżyć koszty rozwodu, piszę na tym blogu. I mam na myśli wszystkie koszty, także te emocjonalne oraz te, które będą konsekwencją nieumiejętnego przeprowadzenia rozwodu (utrata dobrej relacji z dziećmi, problemy wychowawcze, dożywotnie alimenty, depresja).

Poniżej wyjaśnię Ci finansowy koszt rozwodu, ale zachęcam Cię do przeczytania innych artykułów na blogu, bo dobre przygotowanie i wiedza co do tego, jakie wyzwania czekają na Ciebie w sprawie rozwodowej, pozwoli Ci zaoszczędzić sporo nerwów i przykrych niespodzianek.

Koszty sprawy rozwodowej

W przypadku rozwodu zwykle czekają Cię cztery grupy opłat:

 • Opłaty sądowe
 • Koszty biegłych, specjalistów, kuratorów.
 • Opłaty za mediację rozwodową
 • Koszt pomocy adwokata czy radcy prawnego

ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie

Opłata sądowa za pozew rozwodowy i inne koszty sądowe w sprawie o rozwód

Już wiesz, że opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 PLN. Tę opłatę musisz wnieść do sądu, żeby w ogóle zajął się Twoją sprawą. W przypadku wydania wyroku bez orzekania o wyłącznej winie jednego z małżonków wówczas sąd zwróci połowę tej opłaty. Taką samą kwotą należy opłacić apelację w postępowaniu o rozwód.

Do innych opłat sądowych, które mogą wystąpić w sprawie o rozwód należy zaliczyć to np

 • Opłata za wniosek o zabezpieczenie np. kontaktów czy alimentów, która wynosi 100 PLN;
 • Koszty stawiennictwa świadków i zwrotu ich wynagrodzenia — zwykle około 200 PLN;
 • Opłata sądowa w wysokości 100 PLN za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku
 • Inne drobne kwoty m.in. za zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu (30 PLN), za sporządzenie kserokopii z akt sprawy (20 PLN za każde rozpoczęte 20 stron)

Alimenty

Jeśli w wyroku rozwodowym, sąd zasądza alimenty na rzecz małżonka niewinnego, małżonek zobowiązany do ich zapłaty, będzie musiał po sprawie uregulować na rachunek sądu odpowiednią kwotę. Oblicza się ją jako 5% wartości alimentów za cały rok (12 miesięcy). Czyli w przypadku, kiedy sąd zasądzi od Ciebie alimenty w kwocie 1300 PLN na rzecz drugiego małżonka, wówczas będziesz musiał uiścić kwotę, obliczoną jako (1300 x 12) x 5% =  780 PLN.
Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zasądzenia alimentów na dzieci.
Małżonek, który domaga się zasądzenia świadczeń alimentacyjnych — dla siebie lub na rzecz małoletnich dzieci — jest od tej opłaty zwolniony.

Podział majątku w sprawie o rozwód

Jeżeli w sprawie rozwodowej sąd przeprowadzi podział majątku małżonków, wówczas będą oni zobowiązani do zapłaty kwoty po 150 PLN. W przypadku orzeczenia eksmisji ze wspólnego mieszkania, małżonek eksmitowany zapłaci 200 PLN.

Dodatkowe koszty rozwodu — biegli, sądowi specjaliści i kuratorzy

Ile kosztuje opinia OZSS?

W przypadku, kiedy strony mają małoletnie dzieci, a w toku postępowania istnieje spór co do zasad sprawowania władzy rodzicielskiej lub kontaktów, sąd najczęściej zarządzi przeprowadzenie dowodu z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, składającego się z ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki i psychiatrii dzieci oraz młodzieży.

W treści przygotowanej opinii specjaliści z OZSS opisują aspekty opiekuńcze, wychowawcze i emocjonalne dziecka, relacje dziecka z osobami badanymi (najczęściej rodzicami), ich umiejętności wychowawcze i rodzicielskie. Biegli formułują także zalecenia odnośnie tego, który rodzic powinien się opiekować dzieckiem, jak powinny wyglądać kontakty z dzieckiem, oraz czy naprzemienna opieka jest korzystna dla dobra dziecka. Wskazują także, czy któryś z rodziców powinien rozwijać swoje kompetencje wychowawcze (np. uczestniczyć w warsztatach rodzicielskich). Specjaliści oceniają, czy dziecko jest uwikłane w konflikty rodzinne i jakie to niesie ryzyko dla jego dobra. Koszt opinii waha się między 800 – 900 PLN, a około 2000 PLN.

Koszt wywiadu środowiskowego kuratora rodzinnego

W postępowaniu rozwodowym sąd musi zorientować się, jak wyglądają warunki, w których wychowuje się dziecko czy atmosfera, w domu, w którym dziecko przebywa. Może to zrobić przesłuchując świadków w czasie rozprawy rozwodowej, ale często zleca także przeprowadzenie wywiadu przez zawodowego kuratora sądowego. Koszt takiego wizyty to 80 PLN.

Koszt mediacji rozwodowej

Często w toku postępowania rozwodowego strony kierowane są przez sąd do mediacji. Dzięki temu – z pomocą zawodowego i bezstronnego mediatora – strony mogą same osiągnąć korzystne i możliwe do zaakceptowania porozumienie w poszczególnych kwestiach np. kontaktach, zasad wykonywania władzy rodzicielskiej, czy nawet alimentach, orzekaniu o winie i podziału majątku.

Więcej o tym możesz przeczytać w tym artykule – Mediacja w sprawie o rozwód.

Koszty mediacji rozwodowej przedstawiają się następująco:

 • pierwsze spotkanie mediacyjne kosztuje 150 PLN
 • każde kolejne spotkanie to 100 PLN (ale nie więcej niż 450 PLN łącznie)
 • koszty ewentualnych przejazdów, korespondencji i wynajęcie sali na mediację, to nie wiele ponad 100 PLN

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Porada prawna adwokata w sprawie rozwodowej

Każda współpraca z adwokatem rozpoczyna się od konsultacji sprawy, którą powszechnie określa się jako porada prawna. W toku takiego spotkania, adwokat lub radca prawny zapoznaje się ze sprawą i historią Klienta, wyjaśnia zasady, które będzie stosował sąd w konkretnym przypadku i przepisy prawa, a także przedstawia, w jaki sposób można rozpocząć postępowanie sądowe i jak będzie ono przebiegać. Następnie przedstawia proponowaną strategię postępowania uwzględniająca mocne i słabe punkty, a także potencjalne przewagi i ryzyka.
Konsultacje odbywają się w biurach mojej Kancelarii, w miastach, w których mam swoje oddziały. Istnieje także możliwość uzyskania porady prawnej online. Zwykle tego typu konsultacja prawna w sprawie o rozwód trwa nie więcej niż godzinę. Jej koszt to 400 PLN. W wypadku, jeżeli później zlecisz nam prowadzenie Twojej sprawy, na poczet ceny rozwodu zaliczymy opłatę, którą uiściłeś za konsultację przedrozwodową  — umów się na poradę w sprawie rozwodowej

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Jeżeli udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie o rozwód uważasz za zbędny, możesz zamówić w mojej Kancelarii tylko napisanie pozwu rozwodowego lub samej odpowiedzi na pozew.
W takim przypadku adwokat przygotuje dla Ciebie profesjonalne pismo procesowe, które rozpoczyna procedurę w sądzie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub orzeczenia rozwodu z winy obu stron, koszt takiego pozwu wynosi między 800 a 1500 PLN.
Jeżeli mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie wówczas, taki pozew kosztuje od 1500 PLN do 1800 PLN.

Ile kosztuje adwokat lub radca prawny w sprawie rozwodowej — wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy

W większości przypadków moja pomoc prawna w sprawie rozwodowej jest kompleksowa. Adwokat z mojej Kancelarii składa pozew o rozwód w imieniu Klienta (lub przygotowuję odpowiedź na pozew), następnie — po uzyskaniu odpowiedzi przeciwnika — w porozumieniu z Klientem przygotowuje replikę i dalsze odpowiedzi. Reaguje na pisma i wezwania z sądu, wnosi zażalenia i odpowiada na środki zaskarżenia składane przez przeciwnika. Rozwód to wiele czynności, ale zlecając prowadzenie sprawy przez adwokata, on zajmie się każdą z nich.

Rozwód bez orzekania o winie z adwokatem

Koszt rozwodu bez orzekania o winie to ok. 5000 PLN + VAT.  Podobnie każdy element sporny (alimenty, kontakty z dziećmi, zasady sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalenie zasad korzystania ze wspólnego mieszkania) zwiększa wynagrodzenie adwokata o 1000 PLN + VAT.
Koszt udziału adwokata w rozprawie sądowej to zwykle ok. 600 – 700 PLN + VAT.
Udzielając pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu musisz liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN.

Rozwód z orzekaniem o winie z adwokatem

Zwykle rozwód z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia jest ok. 1000 – 1500 PLN droższy. Jednak w przypadku, kiedy postępowanie jest bardzo rozbudowane, istnieje wiele dokumentów wymagających analizy (np. obszerna korespondencja smsowa czy emailowa stron), wówczas honorarium adwokackie może być wyższe.

Zwolnienie od kosztów sądowych i kosztów procesu

Jeśli nie stać cię, by uiścić opłatę od pozwu w wysokości 600 zł lub na poniesienie innych wydatków, możesz starać się o  zwolnienie z kosztów procesu. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym, które można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając tutaj.

To czy i w jakim zakresie zostaniesz zwolniony z kosztów postępowania, zależy od Twojej sytuacji materialnej.

Ile kosztuje rozwód w Polsce w 2023 r. – podsumowanie:

Mam nadzieję, że po lekturze tekstu, wiesz już ile dokładnie kosztuje rozwód w Polsce. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, skontaktuj się ze mną emailowo – [email protected] lub telefonicznie pod numerem 695 560 425, a chętnie wyjaśnię Ci ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego i reprezentacja w Twojej sprawie o rozwód.
Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00