adwokat Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 1
(Budynek TIMES)
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Ile kosztuje rozwód – aktualne ceny pozwów rozwodowych [2022]

ile kosztuje rozwód

Ile kosztuje rozwód – aktualne ceny pozwów rozwodowych [2022]

Ile kosztuje rozwód

No cóż…

Rozwód kosztuje, to jasne. Wiele razy powtarzam to na moim blogu i – wbrew pozorom – nie chodzi tu tylko o pieniądze.

Sprawa rozwodowa może Cię kosztować przede wszystkim sporo czasu. W niektórych przypadkach może trwać nawet kilka lat.

Kolejne koszty rozwodu to zdrowie i nerwy związane z koniecznością brania udziału w rozprawach sądowych. Wykłócania się o kontakty z dziećmi i o zapłatę alimentów. Za rozwód możesz też zapłacić relacjami z dziećmi i innymi członkami rodziny. Co ciekawe każda ze stron ponosi koszty rozwodu.

O tym jak uniknąć – albo obniżyć koszty rozwodu, piszę na tym blogu. I mam na myśli wszystkie koszty, także te emocjonalne oraz te, które będą konsekwencją nieumiejętnego przeprowadzenia rozwodu (utrata dobrej relacji z dziećmi, problemy wychowawcze, dożywotnie alimenty, depresja).

Poniżej wyjaśnię Ci finansowy koszt rozwodu, ale zachęcam Cię do przeczytania innych artykułów na blogu, bo dobre przygotowanie i wiedza co do tego, jakie wyzwania czekają na Ciebie w sprawie rozwodowej pozwoli Ci zaoszczędzić sporo nerwów i przykrych niespodzianek.

 

Ile kosztuje założenie sprawy o rozwód?

Rozpoczęcie sprawy o rozwód wiąże się ze złożeniem pozwu o rozwód. Jednym z załączników do takiego pozwu jest dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Więcej o tym jak napisać pozew rozwodowy, co oprócz dowodu uiszczenia opłat sądowych powinno być załącznikiem do takiego pozwu możesz przeczytać w tych tekstach:

Opłata sądowa od pozwu o rozwód to 600 PLN. Dokonuje go powód, wraz z wniesieniem pozwu. Opłatę tę można uiścić w kasie Sądu Okręgowego.

Moim zdaniem najłatwiej jest wykonać przelew na rachunek bankowy Sądu i załączyć do pozwu potwierdzenie wpłaty. Odpowiedni numer konta bankowego znajdziesz w na stronie internetowej właściwego sądu okręgowego w sekcji konta bankowe. Opłata sądowa powinna trafić na konto właściwe dla dochodów budżetowych danego wydziału.

Pamiętaj, że kwestia opłat sądowych jest bardzo istotna, bo jest ona obwarowana rygorem zwrotu pozwu. Oznacza to, że jeżeli nie opłacisz pozwu o rozwód, sąd nie będzie rozpatrywał sprawy, tylko zwróci pozew (oczywiście w pierwszej kolejności wezwie Cię do o zaległą opłatę sądową)

Kto ponosi koszty rozwodu?

Pamiętaj także, że to, iż powód wnosi tę opłatę sądową nie oznacza, że to on – w ostatecznym rozliczeniu – będzie ją ponosił. W wypadku, gdy pozwany małżonek okaże się wyłącznie winny rozkładu pożycia, Sąd w wyroku rozwodowym zasądzi od niego na rzecz powoda zwrot całej opłaty.

To zresztą dotyczy wszystkich sytuacji, w której pojawią się dodatkowe koszty procesu, w szczególności kosztów opinii biegłych oraz honorarium prawnika (adwokata lub radcy prawnego).

Jeśli strony zgodzą się na orzeczenie rozwodu na swój zgodny wniosek bez wskazywania, czy i która strona ponosi winę za rozpad pożycia, sąd zwróci powodowi połowę wpisu (300 PLN) zaś połowę, z pozostałej połowy (150 PLN) zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka.

 

Zwolnienie z opłaty sądowej

Jeśli nie stać cię, by uiścić opłatę od pozwu w wysokości 600 zł lub na poniesienie innych wydatków, możesz starać się o  zwolnienie z kosztów sądowych.

Sąd może zwolnić Cię z całości lub części kosztów, w przypadku, gdy we wniosku o zwolnienie skutecznie wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla Twoich podstawowych potrzeb życiowych lub  Twojej rodziny.

W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym, które można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości klikając tutaj.

Nie zaszkodzi również przedłożenie dowodów, świadczących o Twojej trudnej sytuacji, takich jak zaświadczenie o statusie bezrobotnego, rachunki, zaświadczenia potwierdzające stan zdrowia, czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – wraz załącznikiem – możesz dołączyć do pozwu rozwodowego. Możesz też złożyć go już w toku postępowania, w przypadku gdy pozostałe koszty przerosną Twoje możliwości lub gdy wystąpi pogorszenie sytuacji materialnej.

To czy i w jakim zakresie zostaniesz zwolniony z kosztów postępowania, zależy od Twojej sytuacji materialnej.

Sąd orzeknie, czy uzyskasz zwolnienie w drodze postanowienia, które zostanie Ci doręczone. Może się zdarzyć, że Twój wniosek zostanie oddalony – wówczas możesz złożyć zażalenie – lub w zależności od okoliczności – skargę na orzeczenie referendarza sądowego.

Istnieje też możliwość, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zostanie uwzględniony tylko w pewnym zakresie (np. uzyskasz zwolnienie wyłącznie z całości opłaty, lub też z jej części albo zwolnienie z kosztów ponad określoną kwotę).

Pamiętaj, że kłamstwo we wniosku o zwolnienie z kosztów może niestety kosztować Cię więcej niż same koszty rozwodu. W razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia, sąd może nie tylko cofnąć zwolnienie, ale też nałożyć na nieuczciwą stronę postępowania rozwodowego grzywnę.

Przyczyną Twojej zguby może być druga strona, która zgłosi wątpliwości co do prawdziwości Twoich twierdzeń. Nie ma w tym nic zaskakującego – w czasie trwania sprawy rozwodowej sąd ustala wysokość alimentów i w interesie jednego z małżonków leży wykazywanie jak najwyższych możliwości zarobkowych tego drugiego.

 

Dodatkowe koszty rozwodu – ile kosztuje rozwód w całości?

Warto byś wiedział, że w toku sprawy o rozwód  mogą pojawić się inne wydatki. Np. koszt wywiadu kuratora rodzinnego, koszt uzyskania dokumentów, co sprowadza się najczęściej do kilkudziesięciu złotych.

Nieco więcej – bo ok 600 – 1000 PLN może wynosić koszt biegłych wydających opinię w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów nad dziećmi (tzw. opinii OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.)

Opinia OZSS nie jest w sprawie obowiązkowa. Nie będzie trzeba za nią płacić, jeżeli w tym zakresie uda Wam się dojść do porozumienia. Jak widzisz to ile kosztuje rozwód zależy też trochę od Ciebie i Twojego małżonka.

Jak wyglądają koszty procesu po zakończeniu sprawy?

Sąd w wyroku kończącym postępowanie rozstrzyga o kosztach procesu, a rozstrzygnięcie jest ściśle powiązane wynikiem sprawy. Małżonek, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego i został uznany za wyłącznie winnego rozwodu w orzeczeniu kończącym postępowanie, zostanie obciążony kosztami. Zasadniczo nie są to horrendalne kwoty i nawet w przypadku orzekania o winie średnio oscylują wokół kwoty 2000 – 3000 złotych.

 

Koszty sądowe

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie ten koszt będzie niższy, bo stronie w części zwracana jest opłata. Często także udaje się uniknąć innych, dodatkowych czynności, z którymi wiążą się koszty sądowe.

Zazwyczaj w przypadku zaniechania orzekania o winie sąd orzeka, że każda za stron ponosi koszty zastępstwa procesowego w zakresie dotychczas poniesionym. Oznacza to, że na nikim nie ciąży obowiązek zwracania przeciwnikowi kosztów zaangażowania w sprawę profesjonalnego pełnomocnika. Warto byś wiedział, że koszty zastępstwa procesowego zasądzane przez sądy nie są tożsame z wynagrodzeniem adwokata, czy radcy prawnego, które w rzeczywistości uiściłeś i są z góry określone przez rozporządzenie. W ubiegłym roku była to kwota 720 złotych.

Napisanie pozwu rozwodowego

Należy koniecznie pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Jeśli nie zgłosisz wniosku o zasądzenie od drugiej strony na Twoją rzecz kosztów procesu, sąd nie zrobi tego za Ciebie. Nawet jeśli wygrasz sprawę. Najlepiej, by już pozew o rozwód zawierał stosowne żądanie. Nic się jednak nie stanie, jeśli zgłosisz je w toku postępowania, lub przed samym zamknięciem sprawy.

Jeśli trakcie postępowania doszliście do wniosku, że chcecie rozwodu bez orzekania o winie i ustaliliście inne warunku rozwodu, to zasady ponoszenia kosztów postępowania również mogą zostać objęte porozumieniem stron.

 

Kto może reprezentować stronę w procesie rozwodowym?

Pewnie wiesz o tym, że w sprawach rozwodowych możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

Pozew o rozwód i inne ważne kwestie

Zwykle możesz w ramach obsługi sprawy rozwodowej jest napisanie pozwu rozwodowego, a także każdego innego pisma procesowego, które okaże się konieczne (np. replika na odpowiedź na pozew  rozwodowy, zażalenia czy wnioski dowodowe). Zwykle zawodowy pełnomocnik wnosi także o dokonanie zabezpieczenia (np. zabezpieczenia alimentów czy zabezpieczenie widzeń małoletnich dzieci stron).

Dzięki takiemu zabezpieczeniu  już w trakcie trwania sprawy o rozwód, bez oczekiwanie na przyznanie alimentów w wyroku rozwodowym można uruchamiać komornika lub inne ograny (np. policję w przypadku utrudniania zabezpieczonych kontaktów z dziećmi).

 Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Przeglądałem kiedyś fora internetowe, na których padały konkretne sumy, które podobno ktoś zapłacił za rozwód. Jeśli Ty w taki sposób szukałeś informacji, o tym ile kosztuje rozwód, to pewnie będziesz zaskoczony, że koszt adwokata jest niższy, niż przypuszczałeś.

Rozwód bez orzekania lub z orzeczeniem winy – adwokat

Każda sprawa jest inna i dlatego ciężko jest wskazać konkretną kwotę bez rozmowy z Klientem. Często spotykam się ze stanowiskiem, że w sprawie rozwodowej koszt rozwodu jest uzależniony tylko od tego jakie są koszty postępowania lub przeciwnie – ile kosztuje napisanie pozwu, umożliwiającego szybsze zakończenie małżeństwa czy jaki jest koszt każdej porady prawnej przy rozwodzie z podziałem majątku, orzeczeniem winy czy procesie eksmisji małżonka. Rozwód wiąże się jednak z wszystkimi tymi elementami – jeśli występują w danym „stanie rodzinnym”.

 

W przypadku postępowania z orzekaniem o winie lub bez…

Wszystko zależy stopnia skomplikowania sprawy i konkretnych okoliczności. Zasadniczo koszty rozwodu z orzekaniem o winie są wyższe, niż w sytuacji, gdy chcesz złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie potrafi ciągnąć się latami. Wymaga też od adwokata lub radcy prawnego większego nakładu pracy. Z kolei rozwód bez orzekania o winie może skończyć się nawet na jednej rozprawie. Stąd różnica w wysokości wynagrodzenia.

Udokumentowany rozkład pożycia małżeńskiego a kwestia rozwiązania małżeństwa

Natomiast nie w każdej sytuacji jest to prawda. W sytuacji, kiedy orzeczenia rozwodu z winy domaga się strona pokrzywdzona poprzez niedochowanie wierności współmałżonka, co jest dobrze udokumentowane, sprawa może być równie prosta i szybka, co rozwód bez orzeczenia o winie.

Z kolei w przypadku rozwodu bez winy może pojawić się komplikacje w kwestii opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, narodowości stron czy choćby sposobu obliczenia alimentów na małoletnie dzieci.

Inne utrudnienia możesz napotkać na swojej drodze w przypadku podziału majątku, który nie zawsze jest prosty i oczywisty. Przy podziale majątku bardzo często pojawiają się tak zwane kruczki prawne, które komplikują cały proces – nawet jeśli sam rozwód, jak wskazuje już pozew o rozwód, odbywa się za porozumieniem stron.

Koszty sprawy rozwodowej – ile kosztuje rozwód?

Warto także powiedzieć, że honorarium będzie wyższe, w sytuacji kiedy w strony będą wnosić o zgodny podział majątku, bo zwykle zanim on stanie się zgody, to adwokat czy radca prawny musi się sporo napracować. Poza tym nie zawsze taki wspólny wniosek małżonków zostanie uznany za możliwy do rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód. Decyzja sędziego zależy od tego, czy taki wniosek jest w 100% prawidłowy, bo w przeciwnym przypadku sąd wcale nie musi go rozpoznawać.

Sprawy rozwodowe: jak obniżyć koszty rozwodu?

Co obniża koszty rozwodu? Jeśli nie stać cię, by zwrócić się ze sprawą do adwokata lub radcy prawnego, możesz spróbować ubiegać się o pełnomocnika z urzędu. W sprawach o rozwód sąd nie zawsze przychyla się do takiego wniosku. Często twierdząc, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczna, bo sprawa o rozwód nie jest szczególnie zawiła. Ta argumentacja często rozmija się z rzeczywistością.

Suma kosztów rozwodu – koszt porady prawnej bezcenny?

Musisz wiedzieć, że nieumiejętnie poprowadzenie sprawy rozwodowej może dla jednej ze stron być brzemienne w skutkach. Zwłaszcza pod względem finansowym. Musimy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wobec małżonka niewinnego rozkładu pożycia może obciążać małżonka, któremu wina została udowodniona, nawet do końca życia. Pomoc pełnomocnika na etapie procesu rozwodowego może się okazać inwestycją na lata.

 

Ile kosztuje rozwód łącznie?

Mam świadomość, że ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje rozwód, bo to zależy od bardzo wielu czynników. To dlatego żaden adwokat nie zadeklaruje z góry, bez poznania całości sprawy i wszystkich okoliczności.

Przeczytaj także:

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie

adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro we Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
  • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
  • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
  • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
  • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
  • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ