Papiery rozwodowe – dokumenty potrzebne do pozwu o rozwód

Spis treści
papiery rozwodowe


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Papiery rozwodowe — dokumenty potrzebne do pozwu o rozwód

Papiery rozwodowe — czyli ewidentny znak, że drugi małżonek podjął decyzję o rozwodzie. Ale co to właściwie są papiery rozwodowe i kto je dostarcza? Co zrobić, jeśli chcemy, żeby papiery rozwodowe otrzymał nasz małżonek?

Zorientuj się, czy masz szanse uzyskać rozwód — kiedy sąd może orzec rozwód?

Warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nie są w stanie już ze sobą wspólnie żyć, a ich relacje muszą być na tyle złe, że nie ma co liczyć na poprawę. Jeżeli nie będziesz w stanie przekonać sędziego, że w waszym związku nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, postępowanie rozwodowe raczej nie zakończy się sukcesem.

Zbierz dokumenty potrzebne do rozwodu (papiery rozwodowe).

Można przyjąć, że dokumenty potrzebne do rozwodu potwierdzają istnienie małżeństwa, a jeżeli macie małoletnie dzieci, to także ich pochodzenie i wiek. Są one potrzebne bez względu na to, czy chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez.

Papiery rozwodowe, to też dokumenty przedstawiające majątek stron (jeżeli chcesz dokonywać podziału majątku) oraz mówiące o ich dochodach i źródłach utrzymania – (na cele alimentacyjne). Ewentualnie dokumenty medyczne świadczące o niestandardowych potrzebach i kosztach wychowania i utrzymania dzieci stron.

Natomiast najważniejszym elementem dokumentów rozwodowych jest pozew o rozwód. Dlatego, żeby zrobić kolejny krok, musisz napisać pozew rozwodowy i jakie dokumenty są potrzebne w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub pozwu o rozwód z orzekaniem o winie.

Napisać pozew samemu, czy zwrócić się o pomoc do adwokata?

Czy w sprawie o rozwód wynajęcie adwokata jest obowiązkowe?

Nie, ale z pewnością może się to okazać bardzo przydatne. Tak sądzę, w końcu sam jestem adwokatem i głęboko uważam, że to, co dla moich Klientów robię ja i moja Kancelaria Adwokacka jest wartościowe.

Na pewno największą zaletą posiadania adwokata w sprawie rozwodowej jest to, że to on przygotuje dla Ciebie wszystkie papiery rozwodowe 🙂 No, ale skoro jeszcze go nie masz, albo jeszcze nie jesteś pewien, czy potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, to czytaj dalej.

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy — czyli wszystko, co musisz wiedzieć, by złożyć pozew o rozwód.

Osoba zainteresowana rozwodem musi przygotować pozew o rozwód, czyli pismo (dokument), w którym żąda rozwodu (składa wniosek o rozwód, wniosek o rozwiązanie małżeństwa)

Można powiedzieć, że jest to niezbędny element „papierów rozwodowych”. Bez żądania rozwodu, nie będzie sprawy o rozwód.

Jak napisać pozew o rozwód? Po pierwsze pozew o rozwód musi zawierać oznaczenie sądu, do którego skierowany jest wniosek, a także prawidłowe oznaczenie stron (imię, nazwisko, adres, swój pesel).

Więcej o tym możesz przeczytać tutaj:

Następnie należy opisać, dlaczego doszło do rozwiązania małżeństwa, wyjaśnić poszczególne żądania pozwu dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentów, opieki nad dziećmi, zasad kontaktów z dzieckiem drugiego rodzica, zasad dalszego korzystania ze wspólnego mieszkania itd.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć dowód zawarcia związku małżeńskiego (czyli odpis aktu małżeństwa), a jeśli macie dzieci, także ich akty urodzenia. Wystarczające są odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Te dokumenty możesz uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego po uiszczeniu opłaty w wysokości 22 złote od każdego aktu.

Należy pamiętać, że dokumenty rozwodowe nieodzownie potrzebne do rozwodu (oprócz pozwu o rozwód) to właśnie akty stanu cywilnego i ewentualnie dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Cała reszta jest dodatkiem, który będzie różny, zależnie od okoliczności.

W przypadku, jeśli domagasz się alimentów, warto załączyć swoje zaświadczenie o zarobkach, PITa z zeszłego roku, dowody dotyczące kosztów utrzymania (umowa najmu, rachunki za media) itd.

Rozstrzyganie o wysokości alimentów opiera się w głównej mierze na analizie przedłożonych dokumentów, dlatego skrupulatnie zalicz do załączników wszystkie faktury obejmujące usprawiedliwione wydatki, a także zaświadczenia o kosztach np. ze szkoły językowej, od osoby prowadzącej dodatkowe, odpłatne zajęcia itp.

Jeżeli jesteście rodzicami małoletnich dzieci i sporna jest kwestia władzy rodzicielskiej, również powinieneś zgromadzić dokumenty na potwierdzenie swoich twierdzeń.

Jeśli jako powód zarzucasz współmałżonkowi, że nieodpowiednio zajmuje się dziećmi, zależnie sytuacji do pozwu możesz dołączyć np. zaświadczenie od wychowawcy, od lekarza, od psychologa itp.

Chcesz wziąć rozwód? Najpierw ureguluj opłaty sądowe luz złóż wniosek o zwolnienie z kosztów 

Koniecznym elementem, jaki towarzyszy składaniu pozwu rozwodowego jest uiszczenie opłaty od pozwu. Musisz jej dokonać przed złożeniem dokumentów rozwodowych, bo dowód przelewu opłaty na rachunek sądu okręgowego właściwego do wydania wyroku rozwodowego jest jednym z załączników do pozwu o rozwód.

Pamiętaj, że już od dłuższego czasu nie obowiązują znaki opłaty sądowej. Opłata sądowa powinna być uiszczona przelewem lub w kasie sądu.

Gdzie złożyć papiery rozwodowe? Do jakiego sądu złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego w dwóch egzemplarzach — pozew główny i odpis pozwu (dla siebie zostawiasz trzeci egzemplarz). Pamiętaj, Ty wysyłasz papiery do sądu, a to sąd doręcza je Twojemu małżonkowi.

Szkoda, że nie ma jeszcze możliwości złożenia pozwu rozwodowego za pośrednictwem internetu. Możliwość, żeby dokumenty potrzebne do pozwu rozwodowego znalazły się w sądzie on-line, znacznie przyśpieszyła całą procedurę. Pozostaje mieć nadzieję, że za pewien czas pojawi się taka opcja.

Pozew wraz z załącznikami należy złożyć osobiście na biurze podawczym lub wysłać pocztą do właściwego sądu okręgowego tzn. odpowiedniego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, lub zwykłego pobytu  małżonków, jeśli przynajmniej jedno z nich stale w tym okręgu przebywa.

Jeżeli wniesienie pozwu do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jest niemożliwe, możesz go złożyć w innym sądzie. W sądzie miejsca zamieszkania pozwanego małżonka, a gdy i tej podstawy nie ma – właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. Pamiętaj, że sąd rejonowy nie jest właściwy do orzeczenia rozwodu.

Gdy wyślesz już pozew do sądu okręgowego, dalsze działania będą leżały w gestii sądu. Jeżeli pozew będzie zawierał jakieś braki (np. niekompletne dane adresowe, brak opłaty, albo załączników) sąd wezwie Cię do uzupełnienia, wskazując odpowiednie dokumenty, których brakuje.

Jeżeli sąd wyznaczy rozprawę i zarządzi doręczenie odpisu pozwu Twojemu małżonkowi, będzie to oznaczać, że Twój pozew jest kompletny, a sprawie może zostać nadany dalszy bieg i wkrótce spotkacie się na rozprawie.

Pozew rozwodowy z orzeczeniem winy, czy rozwód bez orzekania o winie – czy dokumenty rozwodowe i załączniki do pozwu rozwodowego się różnią w zależności od rodzaju wyroku?

Jeśli domagasz się orzekania o winie, będziesz musiał wskazać dowody winy swojego współmałżonka. Najczęściej są to takie dokumenty jak  zdjęcia, bilingi rozmów, sprawozdanie z czynności detektywistycznych, wydruki maili, sms itd. a nawet nagrania – Czy nagranie może być dowodem w sprawie o rozwód?) Zeznania świadków również są cennym źródłem dowodowym, więc nie przejmuj się, jeśli nie masz możliwości przedłożenia żadnych dowodów w postaci dokumentów.

Jeśli domagasz się rozwodu bez orzekania o winie i nie masz dzieci, często jedynymi załącznikami do pozwu będą: skrócony akt małżeństwa i potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Niezależnie od tego, czy pozew zawiera żądanie rozwiązania małżeństwa z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie opłata będzie taka sama – 600 zł.

Jeśli nie masz pewnych dokumentów, a ma je Twój małżonek, możesz poprosić sąd, żeby zobowiązał go do ich przedstawienia.

Gdy w grę wchodzą alimenty, warto zobowiązać małżonka do przedstawienia zaświadczenia o jego zarobkach albo PITu z urzędu skarbowego. Te dokumenty będą przydatne dla ustalenia zdolności majątkowych i zarobkowych pozwanego.

Dostałem papiery rozwodowe — czy wymagane jest złożenie odpowiedzi na pozew? 

Jeśli otrzymałeś papiery rozwodowe, możesz, a nawet powinieneś na nie odpowiedzieć. O tym, jak to zrobić i jak wygląda złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy, dowiesz się czytając wpis: Odpowiedź na pozew o rozwód.

 

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ