adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Specjalista z zakresu rozwodów i podziału majątku

Pobierz darmowe ebooki przygotowane przez zawodowego adwokata

1. ROZWÓD | 2. PODZIAŁ MAJĄTKU

Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Pozew o rozwód – jak napisać, gdzie złożyć, czy można cofnąć?

jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew rozwodowy?

Chcesz napisać pozew rozwodowy, ale w taki sposób ażeby sąd rozwiązał małżeństwo bez zbędnych pytań i wątpliwości? Nie chcesz marnować całych tygodni na przedłużającą się procedurę rozwodową i dosyłać do sprawy dziesiątków dokumentów, o których zapomniałaś lub nie wiedziałaś, że są potrzebne? A może jesteś ciekawa o co zapyta Cię sędzia na pierwszej rozprawie rozwodowej lub potrzebny Ci wzór pozwu o rozwód? Pewnie też chciałabyś, żeby to wszystko wytłumaczył Ci doświadczony adwokat rozwodowy.

Jeśli tak, to świetnie trafiłeś, bo w tym tekście wyjaśnić Ci jak samemu napisać pozew o rozwód, gdzie można złożyć pozew o rozwód, a także czy można wycofać pozew o rozwód w sytuacji, kiedy jednak zmienisz zdanie.

Co musisz wiedzieć, zanim postanowisz złożyć pozew o rozwód?

Musisz zapamiętać tych kilka informacji, bo one będą Ci potrzebne zarówno w trakcie pisania pozwu o rozwód, a także na pierwszej rozprawie.

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżonków i zgodność z zasadami współżycia społecznego.

Po pierwsze warunkiem orzeczenia rozwodu i rozwiązania małżeństwa jest ustalenie przez sąd, że doszło do rozkładu pożycia.

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego (trwały i zupełny) oznacza, że nie łączą was żadne uczucia, nie dzielicie wspólnej sypialni, a także nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego. Te elementy wskazują, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Co więcej nie ma żadnych szans, że ten stan ulegnie zmienia (co świadczy o tym, że rozkład jest trwały). Te wszystkie elementy będzie oceniał sąd biorąc pod uwagę tzw. zasady doświadczenia życiowego.

Jeżeli w pozwie lub na sali rozpraw pokażesz, że masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości znacznie przedłużysz procedurę rozwodową. Sąd zanim rozwiąże Wasze małżeństwo może zarządzić mediację, zawiesić postępowanie, czy choćby odroczyć rozprawę na kolejne kilka miesięcy.

Sąd co prawda może oddalić pozew o rozwód jeżeli uzna, że orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ale w praktyce nie spotkałem się z takim rozstrzygnięciem.

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie

Po drugie orzekając rozwód sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Uważaj na tę pułapkę, która spowoduje, że Twój rozwód będzie się ciągnął w nieskończoność. Orzekanie o winie ma sens tylko w jednym przypadku.

Jeżeli któryś z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka, który nie ponosi winy, to   sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim  zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego czyli płacić mu alimenty.

pozew rozwodowy

Kiedy warto wskazywać małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia?

Z perspektywy mojego doświadczenia uważam, że orzekanie o winie – poza kwestią alimentów – ma wymiar jedynie honorowy.

Dlatego jeżeli nie liczysz na alimenty możesz śmiało odpuścić orzekanie o winie. Rozwód bez orzekania o winie jest znacznie szybszy i mniej stresujący. Pamiętaj, że skutki tego wyroku będą takie, jak gdyby nikt nie ponosił winy za rozkład pożycia.

Przeczytaj więcej:

Teoretycznie, jeżeli drugi małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a Ty nie chcesz rozwodu, to  może oddalić pozew o rozwód – chyba, że  sąd uzna, Twój brak zgody jest konkretnych okolicznościach sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Natomiast nigdy nie spotkałem się z takim wynikiem sprawy rozwodowej w praktyce, a występuję jako adwokat w sprawach rozwód i podział majątku od wielu lat.

Musisz jednak wiedzieć, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko na zgodne żądanie małżonków. Zatem nie uda Ci się go przeprowadzić bez zgody drugiego małżonka.

Więcej o rozwodzie z orzekaniem o winie przeczytasz tutaj: Czy opłaca się wnosić o rozwód bez orzekania o winie?

Jak wygląda przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego?

Złożenie pozwu rozwodowego wygląda w zasadzie tak samo, jak złożenie każdego innego pozwu lub wniosku w ramach postępowania sądowego.

Należy pamiętać, że pozew rozwodowy należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Wszystkie dokumenty załączone do pozwu (załączniki) również należy skserować tak, aby mieć trzy komplety załączników.

Dlaczego właśnie po trzy egzemplarze? To proste.

Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym w dwóch egzemplarzach.

Jeden egzemplarz pozwu rozwodowego wraz z jednym kompletem załączników przeznaczony jest dla sędziego, który będzie prowadził sprawę orzekał w sprawie o rozwód. Sąd na bazie tego egzemplarza  tworzy akta sprawy, do których będą trafiać dalsze pisma, dowody, protokoły z rozpraw, zapadłe w sprawie orzeczenia itp.

Drugi egzemplarz pozwu rozwodowego, wraz z drugim kompletem załączników, sąd wysyła stronie pozwanej.

Warto zatem mieć na uwadze, że przed rozprawą strona pozwana będzie miała możliwość zapoznania się ze sporządzonym przez nas pozwem, a także z załączonymi przez nas do pozwu dokumentami (załącznikami).

Trzeci egzemplarz pozwu o rozwód wraz ze wszystkimi załącznikami zostawiamy dla siebie. Nie należy lekceważyć tej zasady. Może być tak, że na rozprawie sąd poprosi nas o wyjaśnienie pewnych kwestii wskazanych w pozwie lub sprecyzowania znaczenia jakiegoś dokumentu. Wtedy warto mieć na sali sądowej przed sobą wszystkie dokumenty, żeby bez nerwów i niepotrzebnej zwłoki odpowiedzieć sądowi na wszystkie pytania.

Co więcej, może być tak, że jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy sąd wezwie nas np. do ponownego przesłania jakiegoś załącznika do pozwu. Może się okazać, że zapomnieliśmy o jakimś załączniku przygotowując odpis pozwu dla pozwanego.

Jeśli nie zostawimy sobie choćby kser załączników nie będziemy mogli wykonać zobowiązania wyznaczonego przez sąd, a to może skutkować zwrotem pozwu rozwodowego i koniecznością prowadzenia całej procedury od początku. Taka nieuwaga może nas kosztować nawet kilka miesięcy czasu poświęconego na korespondencję z sądem.

Załączniki do pozwu o rozwód – oryginały czy kserokopie?

Ja osobiście odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych dzieci do głównego egzemplarza pozwu przedkładam w oryginale, zaś dla pozwanego i dla siebie pozostawiam kopię. Pozostałą dokumentację (np. rachunki na potrzeby wykazania wysokości alimentów) przedstawiam w kopii (w obu egzemplarzach, które otrzyma sąd) zaś sobie pozostawiam oryginały.

Jeśli sąd będzie miał na rozprawie wątpliwości do prawdziwości kopii, na rozprawie okazuję dokument w oryginale.

Pozew o rozwód można złożyć w sądzie za pośrednictwem poczty (dobry zwyczaj mówi, żeby pozew wysłać listem poleconym i dowód nadania dołączyć do trzeciego egzemplarza pozwu, który pozostawiamy dla siebie).

Pozew można także złożyć na biurze podawczym Sądu Okręgowego. W takim wypadku należy mieć ze sobą trzeci egzemplarz pozwu (lub choćby jego pierwszą stronę), na którym w biurze podawczym otrzymamy tzw. prezentatę, czyli pieczęć potwierdzającą fakt złożenia pisma o określonej treści w określonej dacie (i godzinie) na biurze podawczym sądu.

Jak samemu napisać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy składa się z kilku elementów.

W pierwszej kolejności powinien zawierać oznaczenie sądu, dane jednej i drugiej strony, oznaczenie, że jest to pozew o rozwód oraz określenie żądań. Istnieją elementy wyroku rozwodowego, których sąd nie może pominąć, więc Twój pozew również powinien zawierać stanowisko odnośnie tych kwestii. Są to:

 • wykazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa.
 • wskazanie, czy i który z małżonków ponosi za to winę.

W praktyce masz trzy możliwości: twój pozew może zawierać wniosek o zaniechanie orzekania o winie, wniosek o rozwiązanie małżeństwa z winy drugiego małżonka, albo z winy obojga małżonków.

Ważne: małżonkowie muszą być co do tego zgodni. Wystarczy, że jedno z was chce rozwodu z winy, a sąd nie będzie mógł orzec rozwodu bez orzekania o winie.

Jeżeli macie małoletnie dzieci w pozwie należy wskazać:

 • któremu z małżonków należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej.
 • jak mają wyglądać kontakty z małoletnimi dziećmi (mając na uwadze dobro dziecka)
 • wysokość żądanych lub należnych alimentów,
 • uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania (jeśli razem mieszkacie).

Pozew może też zawierać inne żądania np. zasądzenie alimentów od współmałżonka, albo eksmisję.

Przeczytaj: Rodzaje rozstrzygnięć odnośnie władzy rodzicielskiej

W pozwie należy umieścić opis stanu faktycznego oraz uzasadnienie, w którym wskażesz w jakich okolicznościach nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego oraz opiszesz pozostałe kwestie istotne dla sprawy.

Na końcu pozwu należy złożyć czytelny podpis – powinno się w nim znaleźć imię i nazwisko.

Pamiętaj, że od pozwu rozwodowego należy się opłata sądowa w kwocie 600 PLN. W większości przypadków po zakończeniu sprawy Twój byłby małżonek będzie musiał zwrócić Ci połowę tej opłaty.

Co załączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu powinieneś załączyć: wspomniane już wcześniej akty stanu cywilnego, czyli: akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, a także dowód uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600 złbo niestety zainicjowanie sprawy przed sądem wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów.

Wspomniane załączniki taki „pakiet minimum”, w który powinien być wyposażony każdy pozew. Reszta zależy od sytuacji. Jeśli jesteście rodzicami małoletnich dzieci to w załącznikach muszą znaleźć się dokumenty potwierdzające koszty ich utrzymania. Jeśli domagasz się orzekania o winie do pozwu możesz dołączyć dokumenty, które to potwierdzą – wydruki smsów, raport prywatnego detektywa, bilingi rozmów itp.

Nie zapomnij o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty sądowej.

Gdzie można złożyć pozew o rozwód?

Sprawę o rozwód w pierwszej instancji rozpatruje wyłącznie sąd okręgowy, w dodatku nie dowolny, ale wskazany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Pozew rozwodowy należy złożyć do właściwego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociażby jedno z was w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce swojego zamieszkania lub pobytu.

Jeśli ani ty, ani twój małżonek nie mieszkacie już w okręgu tego sądu, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma –sąd miejsca zamieszkania powoda.

Wprawdzie sporządzenie pozwu w formie wydruku komputerowego jest mile widziane, jednak napisać pozew możesz również własnoręcznie.

Czy można wycofać pozew o rozwód?

Jeżeli zmienisz zdanie możesz wycofać pozew rozwodowy praktycznie przez całą sprawę o rozwód składając odpowiednie pismo do sprawy. Są jednak przypadki, w których brak zgody drugiego małżonka może Ci to skutecznie uniemożliwić.

Więcej o tym przeczytasz tutaj: Cofnięcie pozwu o rozwód

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Przygotowałem dla Ciebie wzór pozwu o rozwód, na przykładzie którego może się zorientować jak wygląda pozew rozwodowy przygotowany przez profesjonalistę. Możesz go pobrać klikając w poniższy link.

Pozew o rozwód – wzór

Chciałem jednak powiedzieć, że ani lektura mojego bloga, ani przygotowanie pozwu o rozwód wg mojego wzoru nie jest tożsame ze skorzystaniem usług prawnych, które świadczy zawodowa kancelaria adwokacka lub uzyskaniem porady od profesjonalnego prawnika, który wie wszystko o rozwodzie i specjalizuje się w tego typu sprawach. Chcę być w stosunku do Ciebie szczery, dlatego uprzedzam, że na blogu zawarłem tylko podstawowe informacje, a każda sprawa o rozwód – podobnie jak każde małżeństwo – jest inna i wymaga innego, indywidualnego podejścia.

Warto przeczytać także ten tekst: Rozwód z adwokatem czy bez

wzór pozwu o rozwód

Pobierz E-booka - wzór pozwu rozwodowego

Oddaję w Twoje ręce wzór pozwu rozwodowego, który został stworzony z myślą o osobach, które stoją właśnie przed zadaniem złożenia takiego pozwu.

Tą publikacją staram się wesprzeć Cię w tych trudnych życiowo chwilach. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka. Bardzo dobrym uzupełnieniem wzoru jest film: Jak się rozwieść?
wzór pozwu rozwodowego

Jak mogę Tobie pomóc?

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie
adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425 tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
 • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
 • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
 • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
 • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
 • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
 • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

wzór pozwu rozwodowego
Pobierz E-booka - wzór pozwu rozwodowego

Oddaję w Twoje ręce wzór pozwu rozwodowego, który został stworzony z myślą o osobach, które stoją właśnie przed zadaniem złożenia takiego pozwu.

Tą publikacją staram się wesprzeć Cię w tych trudnych życiowo chwilach. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.