+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o prawnych aspektach rozwiązania małżeństwa

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu ul. Joachima Lelewela 23/7 tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach ul. Sobieskiego 27/30 tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu ul. Bóżnicza 1/14 tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku ul. Czopowa 14/20 tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód

Złożenie pozwu rozwodowego wygląda w zasadzie tak samo, jak złożenie każdego innego pozwu lub wniosku do sądu.

Należy pamiętać, że pozew rozwodowy należy wydrukować w trzech egzemplarzach. Wszystkie dokumenty załączone do pozwu (załączniki) również należy skserować tak, aby mieć trzy komplety załączników.

Dlaczego właśnie po trzy egzemplarze? To proste.

Jeden egzemplarz pozwu rozwodowego wraz z jednym kompletem załączników przeznaczony jest dla sądu, który będzie orzekał w sprawie o rozwód. Sąd na bazie tego egzemplarza tworzy akta sprawy, do których będą trafiać dalsze pisma, dowody, protokoły z rozpraw, zapadłe w sprawie orzeczenia itp.

Drugi egzemplarz pozwu rozwodowego, wraz z drugim kompletem załączników, sąd wysyła stronie pozwanej. Warto zatem mieć na uwadze, że przed rozprawą strona pozwana będzie miała możliwość zapoznania się ze sporządzonym przez nas pozwem, a także z załączonymi przez nas do pozwu dokumentami (załącznikami).

Trzeci egzemplarz pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami zostawiamy dla siebie. Nie należy lekceważyć tej zasady. Może być tak, że na rozprawie sąd poprosi nas o wyjaśnienie pewnych kwestii wskazanych w pozwie lub sprecyzowania znaczenia jakiegoś dokumentu. Wtedy warto mieć na sali sądowej przed sobą wszystkie dokumenty, żeby bez nerwów i niepotrzebnej zwłoki odpowiedzieć sądowi na wszystkie pytania.

Co więcej, może być tak, że jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy sąd wezwie nas np. do ponownego przesłania jakiegoś załącznika do pozwu. Może się okazać, że zapomnieliśmy o jakimś załączniku przygotowując odpis pozwu dla pozwanego. Jeśli nie zostawimy sobie choćby kser załączników nie będziemy mogli wykonać zobowiązania sądu, a to może skutkować zwrotem pozwu rozwodowego i koniecznością prowadzenia całej procedury od początku. Taka nieuwaga może nas kosztować nawet kilka miesięcy czasu poświęconego na korespondencję z sądem.

Załączniki do pozwu o rozwód – oryginały czy kserokopię?

Ja osobiście odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych dzieci przedkładam dla sądu w oryginale, zaś dla pozwanego i dla siebie pozostawiam kopię. Pozostałe dokumenty (np. rachunki na potrzeby wykazania wysokości alimentów) przedstawiam w kopii (dla sądu i dla pozwanego) zaś sobie pozostawiam oryginały. Jeśli sąd będzie miał na rozprawie wątpliwości do prawdziwości kopii, na rozprawie okazuję oryginały.

Pozew o rozwód można złożyć w sądzie za pośrednictwem poczty (dobry zwyczaj mówi, żeby pozew wysłać listem poleconym i dowód nadania dołączyć do trzeciego egzemplarza pozwu, który pozostawiamy dla siebie).

Pozew można także złożyć na biurze podawczym Sądu Okręgowego. W takim wypadku należy mieć ze sobą trzeci egzemplarz pozwu (lub choćby jego pierwszą stronę), na którym w biurze podawczym otrzymamy tzw. prezentatę, czyli pieczęć potwierdzającą fakt złożenia pisma o określonej treści w określonej dacie (i godzinie) na biurze podawczym sądu.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie

adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII

Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej.

Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić.

Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
  • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
  • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
  • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
  • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
  • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku