fbpx

 • Wrocław
 • Poznań
 • Gdańsk

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o prawnych aspektach rozwiązania małżeństwa

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro we Gdańsku
ul. Czopowa 14/20
tel. 669 221 900

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku.

To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody.

Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Odpowiedź na pozew o rozwód

Pisałem o tym, że pozew o rozwód należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach, ponieważ sąd jeden egzemplarz pozwu wraz z załącznikami doręcza stronie pozwanej.

Często otrzymanie samego pozwu nie jest zaskoczeniem. Znacznie częściej zaskoczeniem jest dołączone do pozwu pismo z sądu, w którym sąd zobowiązuje pozwanego (pozwaną) do wniesienia odpowiedzi na pozew o rozwód. Co ważne najczęściej sąd zobowiązuje do złożenia takiej odpowiedzi w terminie 14 dni. Jak zatem zabrać się do sformułowania odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy

Pierwsza ważna informacja: 14 dni liczone jest od dnia odebrania listu zawierającego pozew o rozwód. Nie chodzi o dzień, w którym dostaliśmy awizo, ale o to kiedy faktycznie odebraliśmy przesyłkę.

Druga: termin 14 dni dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Dni wolne czy też dni świąteczne mają znaczenie tylko wtedy, jeśli są ostatnim dniem terminu. Jeśli np. 14 dzień upływa 11 listopada, to możesz złożyć pismo dnia następnego. Jednak nie ma znaczenia to, że dzień wolny przypadał w trakcie tego terminu.

Trzecia: jeśli w ostatnim dniu terminu nadasz na poczcie przesyłkę do sądu, to termin będzie zachowany niezależnie od tego, kiedy przesyłka dojdzie do sądu (liczy się data stempla na poczcie, a nie data przyjęcia w sądzie).

W zasadzie masz sporo czasu, żeby przygotować i wysłać odpowiedź na pozew o rozwód. Możesz zatem do końca przeczytać ten wpis, a dzięki temu dowiesz się jak się do tego zabrać.

Treść odpowiedzi na pozew o rozwód

W główce odpowiedzi na pozew rozwodowy podajesz datę jej sporządzenia, wskazujesz sąd, do którego jest kierowana (np. Sąd Okręgowy we Wrocławiu), wskazujesz wydział, który zajmuje się tą sprawą, adres sądu i sygnaturę akt.

Te informacje odczytasz z pisma, które otrzymałeś z sądu. Raczej staraj się nie przepisywać tych danych z samego pozwu o rozwód, bo po pierwsze nie zawiera on sygnatury akt, po drugie pozew mógł zostać złożony do niewłaściwego sądu, a trafił do Ciebie dopiero po przekazaniu sprawy sądowi właściwemu. W takiej sytuacji nikt nie zmienia treści pozwu, więc mogą na nim znajdować się niewłaściwe dane. Poza tym może być i tak, że w pozwie wskazano niewłaściwy adres sądu, ale np. dlatego że został on złożony osobiście w sądzie przez powoda sprawa otrzymała dalszy bieg. Jeśli zaś ty odeślesz odpowiedź na pozew na zły adres, to sąd potraktuje to tak, jakbyś w ogóle jej nie wniósł.

Dalej oznaczasz strony sprawy rozwodowej oraz adres. Te informacje możesz akurat śmiało przepisać z pozwu. Oczywiście wskazujesz swój właściwy adres.

Następnie tytułujesz pismo „Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód

Wnioski w odpowiedzi na pozew rozwodowy

Kolejny akapit zaczynasz w ten sposób: „W imieniu własnym, w odpowiedzi na zobowiązanie tutejszego sądu z dnia … doręczone mi w dniu … odnosząc się do treści pozwu o rozwód wnoszę o:”

W tym miejscu powinieneś kolejno odnieść się do poszczególnych kwestii, o których rozstrzyga sąd w sprawie rozwodowej:

 • Czy chcesz, aby sąd w ogóle orzekł rozwód (wnoszę o orzeczenie rozwodu …. lub wnoszę o oddalenie powództwa w całości)
 • Czy chcesz, żeby sąd orzekał czy i kto ponosi winę w rozkładzie pożycia (wnoszę o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, … z winy obu stron, … z wyłącznej winy strony powodowej, … z wyłącznej winy strony pozwanej, wnoszę o orzeczenie rozwodu ze wskazaniem, że żadna ze stron nie ponosi winy w rozkładzie pożycia)
 • Czy chcesz, aby sąd zasądził alimenty na Twoją rzecz lub na rzecz małżonka (wnoszę o zasądzenie od strony powodowej alimentów na rzecz strony pozwanej w kwocie x PLN płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca lub uznaję powództwo w części dotyczącej alimentów żądanych przez stronę powodową albo uznaję powództwo w części dotyczącej alimentów żądanych przez stronę powodową do kwoty x PLN, zaś w pozostałym zakresie wnoszę o oddalenie powództwa)
 • Kwestia związana z wykonywaniem władzy rodzicielskiej na dziećmi po rozwodzie (wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim …. w całości stronie powodowej (stronie pozwanej) wraz z jednoczesny ograniczeniem władzy rodzicielskiej strony pozwanej (stronie powodowej) do decydowania o istotnych sprawach dziecka, w szczególności miejscu nauki, leczeniu … lub wnoszę o pozostawienie władzy rodzicielskiej wspólnie obu stronom – wówczas konieczne będzie zawarcie porozumienia wychowawczego)
 • Alimenty na rzecz każdego z dzieci – analogicznie jak w pkt. 3 jedynie ze wskazaniem, że alimenty płatne będą na ręce przedstawiciela/przedstawicielki ustawowej
 • Sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przez małżonka, z którym dziecko nie przebywa na stałe.
 • Kwestia korzystania z mieszkania po rozwodzie (orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania w ten sposób, iż pozwany ma prawo korzystać ze wspólnego mieszkania położonego w … ul. …. , w ten sposób, iż pozwany będzie użytkować jeden pokój, tj. sypialnię o powierzchni …. m2, natomiast kuchnia i jej urządzenia, łazienka, przedpokój, pomieszczenia techniczne, a także korytarze, szafy, będą wykorzystywane wspólnie przez strony.)

W odpowiedzi na pozew rozwodowy można zawrzeć także inne wnioski np. o zabezpieczenie alimentów, czy wezwanie na rozprawę świadków, ale jeśli miałbym wymienić je wszystkie, to ten wpis byłby zdecydowanie za długi.

Uważna lektura bloga pozwoli Ci ustalić, czego jeszcze możesz się domagać w odpowiedzi na pozew o rozwód.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci i radcowie prawni

adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII

Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej.

Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić.

Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
 • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
 • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
 • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
 • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
 • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
 • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku