Spis treści


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

W trakcie postępowania dotyczącego podziału majątku pomiędzy małżonkami (lub byłymi małżonkami) sąd dokonuje podziału jedynie aktywów (nieruchomości, samochodów, biżuterii, środków pieniężnych, mebli itd.).

W postępowaniu sądowym o podział majątku nie dochodzi do podziału długów. Jest to rozwiązanie stosunkowo logiczne, bo skoro wierzyciel małżonków nie bierze udziału w sprawie o podział majątku, to dlaczego sąd ma bez jego zgody, a nawet wiedzy ustalać, który z małżonków ma go spłacić. Skoro to oboje małżonkowie zawierali umowę z wierzycielem, to w jego najlepiej pojętym interesie jest posiadanie możliwości egzekucji swojej wierzytelności od obojga małżonków. W takiej sytuacji nawet jeśli jeden z małżonków okaże się niewypłacalny, to wierzyciel będzie mógł uzyskać zapłatę od drugiego małżonka.

Czyli za długi zaciągnięte zgodnie przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, będą oni odpowiadać solidarnie także po rozwodzie. Zatem wspólnie powinni dbać o terminowe regulowanie wszystkich należności.

Co to jest odpowiedzialność solidarna?

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia całego długu od jednego z byłych małżonków lub od każdego z nich w odpowiedniej części (niekoniecznie równej). Może być tak, że wierzyciel zażąda zapłaty 90 % długu od jednego z małżonków, a tylko 10 % od długiego.

Wierzyciel będzie z reguły kierował swoje żądanie do tego z byłych małżonków, od którego łatwiej będzie mu wyegzekwować wierzytelność. Może to być małżonek, który np. w ramach podziału majątku otrzymał nieruchomość, bądź ten który dobrze zarabia w oparciu o umowę o pracę (egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest również z stosunkowo łatwa).

Małżonek, który spłacił cały dług może żądać zwrotu odpowiedniej części od współodpowiedzialnego za niego drugiego małżonka. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy drugi z małżonków jest niewypłacalny. Wtedy małżonek, który spłacił wspólny dług zostanie na lodzie. Tak więc nawet po rozwodzie ryzyko i koszt niewypłacalności jednego z małżonków ponosi drugi.

Podział majątku – sądowny, czy umowny – następuje z reguły po jakimś czasie od ustania wspólności majątkowej. Przypomnę, że ustaje ona najpóźniej w wyniku rozwodu, ale może też ustać wcześniej na wyniku umowy małżonków lub odpowiedniej sprawy sądowej.

Więcej: Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżonków

W tym czasie wierzyciele nie będą czekać. Nikogo nie interesuje, że przechodzicie trudny czas, że musicie teraz poukładać wiele rzeczy. Zaczynają pojawiać się wezwania do zapłaty od banków, czy innych wierzycieli, to płacisz.

I słusznie.

Dług jest wspólny, więc masz obowiązek zapłacić, ale nie obawiaj się. W sprawie o podział majątku wszystko sobie rozliczycie, choć pewnie nie będzie łatwo….

Jakie długi można rozliczać w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków?

Przypomnę tylko, że mówię o długach, które spłacasz w okresie pomiędzy ustaniem wspólności małżeńskiej, a definitywnym podziałem majątku (uprawomocnieniem się postanowienia sądu).

W sprawie o podział majątku nie możesz rozliczyć długów, które na dzień wydania postanowienia kończącego postępowanie, pozostawały jeszcze  niespłacone, z małym wyjątkiem….

Więcej: Rozwód, a kredyt hipoteczny

Jeżeli w tym okresie dokonałeś spłaty waszego wspólnego długu, w sprawie o podział majątku możesz żądać zwrotu tej wpłaty w części odpowiadającej swą wielkością udziałowi, jaki miał Twój małżonek w majątku wspólnym. Co do zasady jest to 50%, choć nie zawsze.

Więcej przeczytaj: Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym

Pamiętaj o tym, że jeśli nie rozliczysz tego w sprawie o podział majątku, to później już nie będziesz miał takiej możliwości. Żaden sąd nie pomoże Ci odzyskać tej należności.

Na podobnych zasadach możesz żądać rozliczenia długów, które co prawda zaciągnąłeś Ty sam, jednak zużytych na majątek wspólny. Przy czym nie będzie to dotyczyć sytuacji, kiedy te środki zostały przekazane na zaspokojenie potrzeb rodziny, chyba że powiększyły wartość majątku wspólnego (np. remont wspólnego waszego wspólnego domu, który zwiększył jego wartość).

Długi spłacone w czasie wspólności ustawowej

Jeżeli ze swoich dochodów spłacałeś wspólne długi przed dniem ustania wspólności majątkowej, o żadnym rozliczeniu nie może być mowy. Pamiętaj, że twoje dochody to przecież majątek wspólny. Dlatego zawczasu warto pomyśleć o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ