Apelacja w sprawie o podział majątku

Spis treści
apelacja w sprawie o podział majątku


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Rolą sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego jest wydanie słusznego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia, które będzie w sposób uczciwy i zgodny z prawem dzielić majątek pomiędzy byłych małżonków.

Niestety nie zawsze udaje się wydać takie rozstrzygnięcie. Jednak od każdego końcowego orzeczenia sądu I instancji każda ze stron może złożyć „odwołanie” zwane fachowo apelacją.

Złożenie apelacji wymaga jednak dochowania określonej procedury. Pierwszym krokiem – zanim jeszcze zajmiemy się przygotowaniem apelacji – jest wystąpienie do sądu, który wydał kwestionowane przez nas orzeczenie z wnioskiem o pisemne uzasadnienie postanowienia.

WAŻNE: na wystąpienie z takim wnioskiem mamy 7 dni kalendarzowych o dnia ogłoszenia postanowienia na ostatniej rozprawie.

Na marginesie należy wskazać, że w postępowaniu o podział majątku sąd nie wydaje wyroku, tylko postanowienie. Dlaczego tak jest? Myślę, że nikogo poza studentami prawa ta kwestia nie zainteresuje, ani się nie przyda, dlatego celowo ją pomijam. Wystarczy zapamiętać, że w sprawie o podział majątku mamy do czynienia z postanowieniem, które ma jednak skutki normalnego wyroku.

Dlaczego składamy wniosek o uzasadnienie postanowienia? Powodów jest kilka. Po pierwsze, tego wymagają przepisy procedury. Po drugie, ogłaszając postanowienie na ostatniej rozprawie przewodniczący składu sędziowskiego ustnie wyjaśnia powody wydania takiego, a nie innego orzeczenia. Takie ustne uzasadnienie nie zawsze bywa precyzyjne, a poza tym często poszczególne kwestie poruszane w nim po prostu ulatują z pamięci. Nie w każdym sądzie jest już sprzęt do nagrywania rozpraw, a tam gdzie jest nie zawsze działa poprawnie.

Tymczasem pisemne uzasadnienie w sposób bardzo precyzyjny wyjaśnia argumentację przyjętą przez sąd, która doprowadziła do wydania zapadłego orzeczenia. Z takim pisemnym uzasadnieniem jest o wiele łatwiej „dyskutować” w apelacji.

Uzasadnienie w formie pisemnej zostanie do nas wysłane zaraz po jego sporządzeniu. Zwykle następuje to w terminie od 3 do 6 tygodni po złożeniu wniosku.

Dzień doręczenie pisemnego uzasadnienia postanowienia jest bardzo istotny, ponieważ od tego dnia biegnie 14 dniowy termin na złożenie apelacji. Chodzi o czternaście dni kalendarzowych, a nie roboczych. Dla zachowania tego terminu wystarczy nadanie na poczcie przesyłki poleconej zawierającej apelację. Nie trzeba martwić się tym, żeby w 14 dniowym terminie apelacja doszła do sądu.

Jeśli zapomnimy o złożeniu wniosku o uzasadnienie postanowienia, to i tak możemy jeszcze złożyć apelację (w terminie 21 dni od ogłoszenia postanowienia), tyle że bez pisemnego uzasadnienia polemika z sądem będzie na pewno trudniejsza.

Co napisać w apelacji?

Sposobów argumentacji i zarzutów może być naprawdę mnóstwo. Najczęściej wskazuje się, że sąd I instancji wydając postanowienie naruszył określone przepisy prawa (np. stwierdził, że przedmiot który został odziedziczony należał jednak do majątku wspólnego małżonków, mimo że z kodeksu rodzinnego ewidentnie wynika, że takie przedmioty należą do majątku osobistego), źle ocenił przedstawione dowody lub w ogóle ich nie uwzględnił w swoim rozumowaniu (np. całkowicie pominął to, co mówił jeden lub kilku ze świadków lub wadliwie przyjął, że świadek kłamał) albo też nie przeprowadził ważnych dla sprawy dowodów, o które prosiły strony.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ