Podział majątku w trakcie sprawy o rozwód

Spis treści
podział majątku w trakcie sprawy o rozwód


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Rozwód i podział majątku na jednej rozprawie?

Z reguły podział majątku po rozwodzie między rozwiedzionymi małżonkami następuje w ramach osobnego procesu o podział majątku wspólnego. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia takiego podziału już w sprawie rozwodowej. Sąd może wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie podziału wspólnego majątku, o ile z wnioskiem o dokonanie takiego podziału wystąpi choćby jeden z małżonków.

Sąd bardzo rzadko decydują się jednak na wydanie takiego rozstrzygnięcia odsyłając strony na drogę osobnego postępowania o podział majątku. Dzieje się dlatego, że przepisy kodeksu rodzinnego pozwalają pozostawić sądowi wniosek strony bez rozpoznania w przypadku, gdy podział majątku spowoduje nadmierną zwłokę w zakończeniu sprawy o rozwód. Przepis nie wyjaśnia, kiedy mamy do czynienia z nadmierną zwłoką, dlatego zawsze będzie o tym decydował sąd.

Ponadto strony nie mogą zaskarżyć decyzji sądu o pozostawieniu wniosku o podział majątku bez rozpoznania. Oznacza to, że nawet jeśli sąd podejmie wadliwą decyzję, to nie można poddać jej kontroli przez sąd odwoławczy.  Sąd nie poniesie żadnych konsekwencji jeśli odmówi podziału majątku nawet w sytuacji, gdy nie doprowadziłoby to do nadmiernej zwłoki.

Najczęściej sąd zgodzi się uwzględnić wniosek strony, jeśli majątek stron nie jest znaczny (chodzi tu raczej o ilość przedmiotów wchodzących w skład tego majątku, a nie o ich wartość), albo pomiędzy stronami nie ma sporu co do składu majątku i wartości poszczególnych składników, a także wzajemnych rozliczeń stron z tytułu nakładów na ten majątek.

Z taką sytuacją będziemy mieli np. do czynienia jeżeli w skład wspólnego majątku stron wchodzi tylko mieszkanie i samochód (bez względu na jego wartość), a sposób jego podziału nie jest pomiędzy stronami sporny (obie strony wnoszą o przyznanie mieszkania jednej z nich, samochodu na rzecz drugiej z obowiązkiem spłaty określonej już kwoty pieniężnej z tytułu wyrównania wartości tych przedmiotów).

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ