Polubowny podział majątku

Spis treści
podział majątku próba ugodowa


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Najtańszy sposób na podział majątku wspólnego

Sądowy podział majątku wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych (nawet do 1000 PLN), kosztów opinii biegłych – specjalistów do szacowania wartości przedmiotów wchodzących w skład dzielonego majątku.

Koszty umownego podziału majątku są mniejsze, ale w przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa o podział majątku musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a to pociąga za sobą koszty notariusza.

Czy jest tańszy sposób na dokonanie podziału majątku wspólnego?

Ostatnio w prawniczej blogosferze pojawił się pomysł, żeby podziału majątku dokonać w ramach postępowania z zawezwania do próby ugodowej. Jakie są tego korzyści? Opłata za taki wniosek to tylko 200 PLN.

Jak to wygląda podział majątku dokonany w ten sposób?

Można w uproszczeniu powiedzieć, że w takim wypadku mamy do czynienia z połączeniem umownego i sądowego podziału majątku. Jedna ze stron wnosi do Sądu wniosek o zawezwanie drugiej strony do zawarcia ugody w przedmiocie podziału majątku. We wniosku warto wskazać skład tego majątku, oznaczyć wartość poszczególnych składników oraz proponowany sposób podziału.

Następnie Sąd doręcza taki wniosek drugiej stronie i wyznacza posiedzenie sądowe. Na tym posiedzeniu strony mogą zawrzeć ugodę, która swoją treścią będzie odpowiadać umowie o podział majątku. Wszystkie uwagi i rady dotyczące umownego podziału majątku pozostają aktualne w przypadku zawarcia ugody sądowej (o tym przeczytasz tutaj).

Zawarta przed Sądem ugoda ma moc orzeczenia sądowego, a zatem jest równie ważnym dokumentem jak postanowienie sądu dotyczące podziału majątku. Oznacza to, że taka ugoda będzie stanowić np. podstawę do wpisania się jako właściciel w księdze wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem ugody.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ