Brak zgody drugiego małżonka na rozwód – kiedy to ma znaczenie?

Spis treści
Brak zgody drugiego małżonka na rozwód


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Czy potrzebna jest mi zgoda drugiego małżonka na rozwód?

Co do zasady taka zgoda nie jest potrzebna. W sprawie o rozwód sąd bada przede wszystkim to, czy pomiędzy stronami doszło do całkowitego i trwałego rozpadu więzi charakterystycznej dla małżeństwa, czyli więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Ustalenie rozpadu tych więzi prowadzi z reguły do orzeczenia rozwodu.

Wszelkie odstępstwa od tej zasady mają raczej charakter sytuacji wyjątkowych.

W jednej szczególnej sytuacji dla orzeczenia rozwodu konieczna jest zgoda współmałżonka. Ma to miejsce wówczas, gdy z żądaniem orzeczenia rozwodu występuje małżonek będący wyłącznie winny rozkładu pożycia stron. Jak wiadomo małżonkowi można przypisać wyłączną winę w tym zakresie w sytuacji, gdy cała wina leży po jego stronie, natomiast drugi małżonek zupełnie nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Stwierdzenie nawet kilku procent winy po stronie drugiego małżonka sprawia, że sąd ustali współwinę obojga małżonków.

Z tych przyczyn sytuacje, w których wymagana będzie zgoda drugiego z małżonków na rozwód, zdarzają się niezmiernie rzadko.

Ponadto należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego sąd może rozwiązać w takiej sytuacji małżeństwo przez rozwód nawet bez zgody niewinnego małżonka jeśli uzna, że brak zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Zasady współżycia społecznego to normy moralne lub inaczej: określone zasady słuszności uznawane powszechnie w społeczeństwie. Innymi słowy sąd może dać rozwód pomimo braku zgody, jeśli odmowa zgody w konkretnej sytuacji wydaje się niesłuszna, niesprawiedliwa lub niezasługująca na uwzględnienie.

Kiedy brak zgody na rozwód może zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?

Taka sprzeczność zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy brak zgody jest szykaną wobec drugiego małżonka lub ma na celu jedynie pokazanie mu swojej siły, czy pognębienie go.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że odwołanie się do zasad współżycia społecznego nie ma na celu utrzymania „martwych” małżeństw, ale zapobieżenie orzeczeniu rozwodu w sytuacji, kiedy wydaje się to niesłuszne.

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy niewinny małżonek wymaga – np. ze względu na stan chorobowy – wzmożonej opieki oraz wsparcia i to nie tylko finansowego.

Warto wskazać, że za uzasadnioną – czyli nie sprzeczną z zasadami współżycia społecznego uznano –brak zgody na rozwód wynikający z pobudek religijnych.

Zwrot nakładów i wydatków następuje najczęściej w toku sprawy o podział majątku po przeliczeniu ich na wartość pieniężną.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ