adwokat Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 1
(Budynek TIMES)
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Przyznanie i podział władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Przyznanie i podział władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Co to jest władza rodzicielska?

Jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki związane z wychowaniem dziecka. Dopóki dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, powinno być posłuszne rodzicom. W istotnych sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia, powinno wysłuchać opinii i zaleceń formułowanych przez oboje rodziców.

Władza rodzicielska to prawo, ale zarazem obowiązek wykonywania pieczy nad dzieckiem oraz majątkiem dziecka, a także dokładania troski o jego odpowiedni rozwój i wychowanie, tak by przygotować dziecko do pracy dla dobra społeczeństwa.

Warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię: często pokutuje przeświadczenie uwarunkowane kulturowo, że matka dysponuje szerszą władzą rodzicielską wobec dziecka niż ojciec. Tymczasem władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom na takich samych zasadach. Zarówno ojciec jak i matka są zobowiązani dbać o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, troszczyć się o jego wychowanie i utrzymanie.

Władza rodzicielska trwa aż do uzyskania przez dziecko pełnej zdolności do czynności prawnych – czyli w praktyce do uzyskania pełnoletności.

Sytuacja komplikuje się, gdy rodzice się rozwodzą, a we władzę rodzicielską ingeruje sąd.

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

W wyroku rozwodowym sąd może w tej materii wydać kilka rodzajów orzeczeń. Warto pamiętać o tym, że rozstrzygnięcia tego sądu nie są ostateczne. W wypadku zmiany okoliczności można dochodzić – już w ramach odrębnego postępowania – zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej. Często tą zmianą okoliczności jest sam upływ czasu, wraz z którym dziecko dorośleje, zmieniają się jego potrzeby i zainteresowania. Sprawa toczy się wówczas nie przed sądem okręgowym, a przed sądem rejonowym sprawującym funkcję sądu opiekuńczego.

Nie można z góry powierzyć rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej na przemian. Każda zmiana w zakresie wykonywania tej władzy powinna następować po przeprowadzeniu stosownego postępowania sądowego.

Istotne jest także to, że co do zasady dziecko powinno mieszkać wraz z tym rodzicem, któremu pozostawiono władzę rodzicielską. Częste pytanie zadawane przez rodziców brzmi: czy zdanie mojego syna/ mojej córki na ten temat ma znaczenie? Generalna zasada głosi, że sąd w takiej sytuacji wysłucha dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, a następnie sąd powinien uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Przed przejściem do omówienia poszczególnych rodzajów rozstrzygnięć warto przypomnieć o bardzo istotnej zasadzie, zgodnie z którą rodzeństwo powinno wychowywać się razem. Wobec tego z reguły rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej są takie same wobec wszystkich wspólnych dzieci stron.

Przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2015 roku standardem było przyznawanie władzy rodzicielskiej  na rzecz jednego z rodziców i ograniczenie władzy drugiego  do możliwości decydowania o najważniejszych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, leczenia, zajęć dodatkowych, wyjazdu za granicę  itp. Sąd w wyroku powinien dokładnie określić sytuacje, które rozumie pod pojęciem najważniejsze sprawy dziecka.

Nowelizacja wprowadziła zasadę, zgodnie z którą ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców powinno nastąpić wówczas, jeżeli tego wymaga dobro dziecka. W pierwszej kolejności sąd powinien rozważyć pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Przepisy te z początku dość opornie były wprowadzane w życie przez polskie sądy. Obecnie, po kilku latach funkcjonowania można przyznać, że ilość wyroków, w których pozostawia się władzę rodzicielską obojgu rodzicom jest wyższa, niż tych, w których władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona.

Władza rodzicielska obojga rodziców – jakie warunki trzeba spełnić?

Sąd może powierzyć pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeśli nabierze przekonania, że jest to zgodne z dobrem dziecka, co w praktyce oznacza, że muszą zachodzić podstawy do przyjęcia, że rodzice będą współdziałać dla dobra dziecka.

Obecnie też sądy nie podchodzą restrykcyjnie do kwestii porozumienia rodzicielskiego. Porozumienie wychowawcze, to umowa, w której rodzice określą główne zasady wykonywania władzy rodzicielskiej (na temat tego porozumienia piszę w kolejnym wpisie: Jak przygotować porozumienie wychowawcze?). Owszem, takie porozumienie jest zawsze mile widziane, ale jego brak nie uniemożliwia powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Po zakończeniu postępowania rozwodowego, w braku porozumienia w istotnych sprawach dziecka możecie zwrócić się do sądu opiekuńczego o wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Sąd opiekuńczy wydaje też orzeczenie, gdy chcecie dokonać czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Zezwolenia sądu wymaga np. odrzucenie spadku w imieniu dziecka, czy sprzedanie należącej do niego nieruchomości. Czynności te ze względu na dobro dziecka podlegają sądowej kontroli.

Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyroku rozwodowym sąd może zawiesić lub nawet pozbawić jednego, bądź obojga rodziców władzy rodzicielskiej.

Sąd może zwiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej sprawowaniu. Takie przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej to np. wyjazd rodzica za granicę do pracy, albo pozostawanie przez niego w śpiączce.

Sąd pozbawi rodziców lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej jeśli:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (odbywanie długotrwałej kary pozbawienia wolności),
  • władza rodzicielska jest nadużywana (przemoc, agresja względem dziecka),
  • rodzice lub rodzić w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka.

W tych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej jest obowiązkowe. Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy mimo zastosowanych przez sąd opiekuńczy środków  (np. zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej) dobro dziecka jest nadal zagrożone lub gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Więcej możesz przeczytać tutaj: Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska a kontakty

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że wykonywanie władzy rodzicielskiej i realizowanie kontaktów z dzieckiem to dwie różne sprawy. Możesz być pozbawiony władzy rodzicielskiej wobec dziecka, ale nie zwalnia Cię do z obowiązku utrzymywania kontaktów z dzieckiem, chyba że sąd opiekuńczy na mocy prawomocnego orzeczenia takiego uprawnienia Cię pozbawił.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie

adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 1

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro we Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
  • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
  • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
  • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
  • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
  • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ