Rozliczenie nakładów i wydatków

Spis treści
Rozliczenie nakładów i wydatków


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

W poprzednich wpisach wyjaśniłem już czym są nakłady i wydatki. Ogólnie mówiąc są to wszelkiego rodzaju koszty związane z nabyciem (wydatki) lub utrzymaniem w stanie należytym (nakłady) określonych przedmiotów majątkowych.

Żeby wyjaśnić kiedy w ogóle mówimy o nakładach i wydatkach, należy przypomnieć, że w trakcie trwania związku małżeńskiego (przy wspólności ustawowej) małżonkowie posiadają dwa odrębne majątki:

  1. majątek wspólny – należący do nich obojga
  2. majątek osobisty – należący osobno do każdego z nich

O tym, co wchodzi w skład poszczególnych majątków możesz przeczytać we wpisie Ustawowa wspólność majątkowa.

Jak udowodnić poniesione nakłady

Rozliczenia dotyczą nakładów i wydatków pochodzących z jednego z powyżej wskazanych majątków i przeznaczonych na potrzeby innego z majątków. Możemy mówić o nakładach i wydatkach jeśli jeden z byłych już małżonków samodzielnie pokrywa koszty związane z utrzymaniem przedmiotu stanowiącego współwłasność obojga byłych małżonków.

Dla przykładu:

W przypadku gdy jeden z małżonków pieniądze zarobione przed ślubem przeznacza na zakup wspólnego mieszkania, który następuje już po zawarciu małżeństwa to mamy do czynienia z nakładem pochodzącym z majątku osobistego tego małżonka, na majątek wspólny obojga małżonków.

Jeśli jeden z małżonków sprzedaje mieszkanie, które odziedziczył, a środki ze sprzedaż przekazuje na spłatę długu, który drugi z małżonków zaciągnął jeszcze przed ślubem, to wówczas nakłady czynione są z majątku osobistego jednego z małżonków ma majątek osobisty drugiego z małżonków.

W sytuacji, gdy małżonkowie wspólnymi siłami i za zarobione podczas trwania małżeństwa środki pieniężne budują dom na działce należącej do jednego z małżonków mamy do czynienia z nakładem pochodzącym z majątku wspólnego na majątek jednego z małżonków (należy pamiętać, że budynek wzniesiony na cudzym gruncie stanowi własność właściciela gruntu).

Nakłady te mogą być rozliczane w trakcie trwania małżeństwa, ale zazwyczaj – kiedy małżonkowie są zgodni – nie ma takiej potrzeby. Kwestia nabiera znaczenia dopiero w sprawie o podziału majątku.

Należy pamiętać, że wydatki i nakłady rozlicza się wg innych zasad w zależności od tego, czy:

– zostały dokonane w trakcie trwania wspólności majątkowej (jak te, wskazane w przykładach powyżej)

– jedna ze stron poniosła je po ustaniu wspólności majątkowej (np. wydatki poniesione na konieczny remont mieszkania należącego do obojga stron już po rozwodzie, ale przed dokonaniem podziału majątku)

Zasady dotyczące rozliczania wydatków i nakładów zostaną przedstawione w kolejnych wpisach.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ