Podział samochodu po rozwodzie

Spis treści
Podział samochodu po rozwodzie


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Podczas trwania małżeństwa małżonkowie gromadzą wspólny majątek ruchomy i nieruchomy. Jedną z najczęściej nabywanych rzeczy przez małżonków jest samochód. Jak podzielić samochód po rozwodzie? „Kto dostaje samochód po rozwodzie? Na te pytania oraz na inne najczęściej nasuwające się pytania dotyczące podziału samochodu po rozwodzie odpowiem w tym artykule.

Współwłasność samochodu w małżeństwie

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (powstaje majątek wspólny).

Czy samochód wchodzi w skład majątku wspólnego? Co do zasady samochód kupiony po ślubie małżeństwa należy do obojga małżonków.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy:

  • małżonkowie przed zakupem samochodu podpisali umowę majątkową małżeńską, w której ustalili rozdzielność majątkową,
  • samochód został zakupiony po zawarciu małżeństwa, lecz ze środków majątku osobistego męża lub żony,

 

W powyżej wymienionych przypadkach samochód należy tylko do jednego z małżonków. Również samochód zakupiony przed ślubem stanowi własność jednego z małżonków.

Rozwód a podział samochodu wspólnego

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy stanowią inaczej. Małżonkowie są zobowiązani do współdziałania w zarządzaniu majątkiem i informowaniu się o jego stanie. Do zakupu lub sprzedaży wspólnego samochodu nie jest wymagana formalna zgoda męża lub żony. Współmałżonek nie musi podpisać umowy sprzedaży.

Co dzieje się w sytuacji, gdy jeden z małżonków, np. żona nie pozwala na sprzedaż wspólnego samochodu. Czy mąż może sprzedać auto bez zgody żony w trakcie rozwodu? W przypadku sprzedaży auta przez męża bez zgody żony w trakcie rozwodu, żona może podjąć odpowiednie kroki prawne w celu ochrony swoich interesów. Sprzedaż samochodu przy sprzeciwie małżonka jest niedopuszczalna i może nosić znamiona przekroczenia prawa do zarządzania majątkiem.

Samochód zarejestrowany na jednego z małżonków

Samochód zakupiony po ślubie, w okoliczności, gdy małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, jest składnikiem majątku wspólnego. Niezależnie od tego, który z małżonków figuruje w dowodzie rejestracyjnym, oboje mają do niego takie same prawa. Samochód wchodzący w skład wspólności majątkowej można zarejestrować na oboje małżonków – właściciel samochodu: żona, współwłaściciel samochodu: mąż lub na odwrót. W dowodzie rejestracyjnym nie ma jednak obowiązku ujawniania wszystkich właścicieli pojazdu.

Prawa do samochodu po rozwodzie

Co z samochodem po rozwodzie? Po rozwodzie małżonków, samochód jako rzecz wspólna podlega podziałowi. Kto dostaje samochód po rozwodzie, rozstrzygają małżonkowie między sobą lub w przypadku braku porozumienia – sąd.

W jaki sposób można podzielić samochód po rozwodzie? Istnieje kilka sposobów podziału wspólnego samochodu.

  • Pierwszy z nich to pozostawienie samochodu w osobistym posiadaniu jednego z małżonków.
  • Drugim sposobem jest sprzedaż samochodu i podział wpływu z jego sprzedaży po równo lub w innej uzgodnionej proporcji między małżonków.
  • Trzecim rozwiązaniem jest przeniesieniu samochodu na własność jednego z małżonków, przy czym drugi małżonek otrzymuje rekompensatę pieniężną za wydanie ruchomości.

 

Postępowania sądowe w sprawach o podział majątku trwają zazwyczaj kilka lat, w szczególności kiedy strony nie są zgodne co do sposobu podziału oraz wartości poszczególnych składników. Na koniec sąd wydaje orzeczenie o podziale majątku. Dodatkowo generują wysokie koszty. W celu szybszego i tańszego podziału majątku małżonkowie mogą skorzystać z mediacji majątkowych. Postępowanie mediacyjne może w znacznym stopniu usprawnić przeprowadzenie podziału majątku po rozwodzie.

Mediacje majątkowe można przeprowadzić przed skierowaniem wniosku do sądu lub w trakcie postępowania sądowego. Mediacje majątkowe są mniej formalne dzięki czemu małżonkowie mają dogodne warunki do swobodnego określenia swoich stanowisk. Mediator ma zapobiec eskalacji konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami.

Czy mąż może zabrać żonie samochód?

Jeśli samochód stanowi majątek wspólny małżonków, to oboje małżonków ma takie sama prawa do samochodu. Mąż nie może zabrać żonie samochodu bez stosownej umowy lub wyroku sądu o podział majątku po rozwodzie.

Sprawdź również:

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ