Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków

Spis treści
Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Podział majątku małżonków

Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (w wyniku rozwodu lub innych zdarzeń prawnych) małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład ich majątku wspólnego. Z reguły będzie to dotyczyły wszystkich przedmiotów a także środków pieniężnych, które zostały przez małżonków nabyte w czasie trwania małżeństwa.

Nie podlegają podziałowi składniki majątku osobistego, a zatem w szczególności przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa oraz otrzymane w drodze darowizny lub dziedziczenia.

Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby:

  1. zawierając stosowną umowę w formie pisemnej lub w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość w formie aktu notarialnego (umowny podział majątku);
  2. kierując sprawę do Sądu celem przeprowadzenia postępowania sądowego (sądowy podział majątku).

Podział umowny jest szybszy i z reguły tańszy, wymaga jednak porozumienia pomiędzy małżonkami zarówno co do składu majątku wspólnego, wartości poszczególnych składników, a także ewentualnych nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków oraz z tych majątków na majątek wspólny.

Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia umożliwiającego dokonanie umownego podziału majątku jedyną alternatywą pozostaje sądowy podział majątku. Wszcząć go może każdy z małżonków kierując odpowiedni wniosek do Sądu.

Wniosek taki podlega stosownym opłatom. W postępowaniu o sądowy podział majątku Sąd ustala składniki majątkowe, które mają trafić do konkretnego małżonka, a także ustala odpowiednie dopłaty i terminy, w których należy je uiścić. Brak zgody drugiego małżonka (lub byłego małżonka) nie w żadne sposób nie wstrzymuje sądowego podziału majątku (jednak brak kooperacji może to postępowanie znacznie wydłużyć).

 

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ