Sposoby podziału majątku – sprzedaż licytacyjna przez komornika

Spis treści
komornicza licytacja majątku


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Sprzedaż rzeczy wspólnych

Jednym ze sposobów podziału rzeczy wspólnej – a także podziału majątku wspólnego małżonków – jest sprzedaż rzeczy wspólnej i podział środków pieniężnych uzyskanych z tej sprzedaży na obojga małżonków.

Kiedy Sąd może zarządzić sprzedaż rzeczy wspólnej?

Podstawowym sposobem podziału majątku jest podział fizyczny. W skrócie polega on na tym, że pomiędzy byłymi małżonkami rozdzielane są przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego. Ewentualne różnice w wartości tych przedmiotów wyrównywane są przez zarządzenie dokonania odpowiednich dopłat pieniężnych.

Małżonkowie muszą w toku postępowania o podział majątku wskazać, które z przedmiotów wchodzących w skład ich majątku wspólnego chcieliby otrzymać. Jeśli oboje zgłoszą wniosek o przyznanie im określonego składnika majątku, to samodzielnie – rozważając okoliczności danego przypadku – Sąd rozstrzygnie o tym, komu go przydzielić.

Sąd nie może wbrew woli strony zmusić ją do przejęcia na własność określonego przedmiotu. W przypadku gdy żadne z małżonków nie będzie chciało otrzymać konkretnego przedmiotu, Sąd zarządzi jego sprzedaż.

W jaki sposób dochodzi do sprzedaży składnika majątku wspólnego?

Sprzedaż przedmiotu majątkowego niechcianego przez żadnego z małżonków dokonywana jest przez komornika na licytacji wg. zasad właściwych dla postępowania egzekucyjnego. O tych zasadach musisz wiedzieć tylko tyle, że:

– przed sprzedażą biegły sądowy dokonuje wyceny wartości rynkowej składnika majątkowego, który ma zostać sprzedany (koszty wyceny są pokrywane przez małżonków)

– ruchomości podlegające sprzedaży są wystawiany na licytację za cenę w wysokości trzy czwarte ustalonej przez biegłego ceny rynkowej na pierwszym terminie licytacji, i za połowę swojej wartości a na drugim terminie licytacji

– nieruchomości wystawiane są na pierwszą licytację za trzy czwarte ich wartości, natomiast na drugim terminie licytacji komornik zaproponuje ich nabycie za dwie trzecie wartości

– z ceny uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego będzie trzeba pokryć koszty komornika, które w przypadku nieruchomości mogą sięgnąć nawet 15 % jej wartości.

Jak widzisz warunki licytacyjnej sprzedaży są bardzo niekorzystne dla sprzedających. Z tych względów sądy bardzo rzadko zarządzają ten sposób podziału majątku wspólnego dając małżonkom dużo czasu na zastanowienie się i porozumienie.

Na czym może polegać porozumienie małżonków?

Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest dokonanie sprzedaży tego mieszkania na wolnym rynku przez działających w porozumieniu małżonków i podział uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. W ramach dobrowolnej sprzedaży można uzyskać o wiele więcej niż poprzez sprzedaż licytacyjną.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ