Wniosek o podział majątku wspólnego – opłata

Spis treści
Wniosek o podział majątku wspólnego – opłata


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Jak większość spraw sądowych toczących się w postępowaniu cywilnym, tak również sprawa o podział majątku wspólnego małżonków podlega opłacie.

Opłaty

Wysokość opłat jest stała, to znaczy, że nie zależy od wartości ani składu majątku wspólnego i wynosi 1000 PLN. Opłatę należy dokonać przed wniesieniem wniosku na rachunek bankowy odpowiedniego sądu lub naklejając na wniosek o podział majątku znaki sądowe. Dowód dokonania opłaty należy załączyć do wniosku.

Brak opłaty będzie skutkował tym, że zanim Sąd podejmie jakąkolwiek czynności nakaże nam wnieść opłatę. Brak reakcji na żądanie sądu spowoduje, że sprawa nie otrzyma dalszego biegu.

Warto wskazać, że w wypadku gdy wniosek o podział majątku zawiera uzgodniony pomiędzy małżonkami projekt podziału tego majątku, opłata sądowa będzie niższa i będzie zamykać się w kwocie 300 PLN.

Zgody wniosek stron może zostać wyrażony w ten sposób, że obie strony podpiszą cały wniosek o podział majątku lub też, zgoda drugiego z małżonków zostanie dołączona do wniosku w postaci podpisanego przez niego załącznika, powtarzającego projekt podziału wskazany we wniosku.

W innym wpisie wyjaśniłem, w jaki sposób jeszcze ograniczyć wysokość opłaty za rozpoznanie zgodnego wniosku o podział majątku (więcej we wpisie Najtańszy sposób na podział majątku wspólnego)

Warto zaznaczyć, że w toku postępowania o podział majątku często powstanie konieczność ponoszenia dalszych opłat np. za biegłego rzeczoznawcę, który będzie określał wartość poszczególnych składników majątku podlegających podziałowi. Opłaty te mogą mieć różną wysokość i sięgać kilku, a w skrajnych wypadkach nawet kilkunastu tysięcy złotych. Sąd egzekwuje je w formie zaliczek uiszczanych przez jedną lub obie strony postępowania.

W postanowieniu kończącym postępowanie o podział majątku wspólnego Sąd zazwyczaj rozdziela ponoszone opłaty po równo pomiędzy obojga małżonków nakazując w odpowiedniej części ich zwrot na rzecz małżonka, który poniósł je wcześniej

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ