Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Spis treści
Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Alimenty najczęściej orzekane są w wyroku rozwodowym. Na przestrzeni czasu sytuacja dziecka, jak również jego rodziców ulega zmianie, a orzeczone w wyroku rozwodowym alimenty mogą być niewystarczające na utrzymanie dziecka. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest podwyższenie alimentów. W tym celu do sądu należy złożyć dobrze przygotowany pozew o podwyższenie alimentów. Podwyższenie alimentów polega bowiem na zmianie wcześniejszego rozstrzygnięcia.

Wniosek o podwyższenie alimentów

Wniosek o zwiększenie alimentów, w przeciwieństwie do wielu innych postępowań sądowych, może zostać skierowany do sądu więcej niż jeden raz. Kiedy można złożyć wniosek o podwyższenie alimentów? Przesłanki usprawiedliwiające żądanie podwyższenia alimentów to:

 • zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica, pod którego opieką dziecko pozostaje, np. w związku z chorobą,
 • zwiększenie możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji, np. podjęcie lepiej płatnej pracy,
 • wzrost usprawiedliwionych wydatków na dziecko, np. w związku z zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi, chorobą.

Jak napisać uzasadnienie o podwyższenie alimentów?

Uzasadnienie wniosku o podwyższenie alimentów to najważniejsza jego część. Uzasadnienie powinno przekonać sąd, że sytuacja dziecka, od czasu poprzedniego wyroku alimentacyjnego, uległa zmianie na tyle, że dotychczasowe alimenty nie są już wystarczające dla zaspokojenia jego uzasadnionych potrzeb. W uzasadnieniu powinny się znaleźć się okoliczności, które pozwolą sądowi zapoznać się z sytuacją dziecka i jego potrzebami, takie jak:

 • data urodzenia dziecka,
 • od kiedy pozwany był zobowiązany do płacenia alimentów,
 • czy pozwany płacił alimenty dobrowolnie,
 • czy alimenty płacone były regularne, czy okazjonalnie,
 • składniki kosztów utrzymania dziecka wraz z szacunkowymi kwotami,
 • opis możliwości finansowych pozwanego – jak zmieniła się sytuacja materialna, jak zwiększyły się możliwości zarobkowe,
 • sytuacja finansowa rodzica opiekuna.

 

Co trzeba dołączyć do wniosku o podwyższenie alimentów? Do wniosku o podwyższenie alimentów należy dołączyć:

 • dokumenty uzasadniające wzrost kosztów utrzymania dziecka, np. zaświadczenia z przedszkola, zaświadczenia ze szkoły, dokumentację lekarską, jeżeli dziecko choruje,  rachunki/faktury związane z utrzymaniem dziecka, zajęciami dodatkowymi, potwierdzenia przelewów,
 • zaświadczenie o dochodach rodzica, pod którego opieką dziecko przebywa,
 • dokumentacja lekarska rodzica, pod którego opieką dziecko przebywa, jeżeli osoba wnioskująca powołuje się na swoje problemy zdrowotne i obniżenie w związku z chorobą możliwości zarobkowych,
 • dokumenty uzasadniające poprawę sytuacji materialnej obowiązanego do płacenia alimentów, np. zeznania podatkowe,
 • wyrok rozwodowy, jeżeli został wydany,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis pisma dla drugiej strony.

 

Ile kosztuje wniosek o podwyższenie alimentów? Pozew w sprawie o podwyższenie alimentów dla powoda jest wolny od opłat sądowych. Wnioski o podwyższenie alimentów składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji lub dziecka.

Wniosek o podwyższenie alimentów wzór

Jak napisać o podwyższenie alimentów? Pozew o podwyższenie alimentów można napisać samodzielnie lub skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Wniosek o podniesienie alimentów musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego,  wyczerpujące uzasadnienie oraz przedstawiać wszelkie dowody na zasadność roszczenia. 

Przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o podwyższenie alimentów.

WZÓR WNIOSKU O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Wniosek o podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko 

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa samoistnie wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko. Rodzice mogą być zobowiązani do dalszego płacenia alimentów, jeśli pełnoletnie dziecko nadal potrzebuje wsparcia finansowego, na przykład z powodu nauki lub choroby. Dorosłe dziecko uprawnione do alimentów może na podobnej zasadzie jak dziecko małoletnie wnieść wniosek o podwyższenie alimentów, jeżeli wystąpiły uzasadnione przesłanki.

Czy sąd zawsze podwyższa alimenty?

Sąd nie w każdym przypadku podwyższa alimenty. Sąd przyzna wyższe alimenty na dziecko tylko pod warunkiem, że wykazana zostanie zmiana dotychczasowej sytuacji, tj. wzrost potrzeb dziecka lub poprawa sytuacji finansowej i majątkowej rodzica zobowiązanego do zapłaty lub zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica, pod którego opieką dziecko pozostaje.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ