Wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku

Spis treści
Wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Wiele osób uważa, że prawomocne orzeczenie rozwodu prowadzi do sytuacji, w której nie ma już konieczności regulowania żadnych spraw między samymi małżonkami. Z pozoru wydaje się to słuszną koncepcją – rozwód prowadzi przecież do rozwiązania małżeństwa. W rzeczywistości jednak, w znakomitej większości wypadków, byłych już małżonków czeka jeszcze jedno, nieraz nawet bardziej skomplikowane od postępowania rozwodowego zadanie – podział majątku wspólnego.  

Podział majątku po rozwodzie – forum 

Podział majątku po rozwodzie forum – wiele osób poszukuje bliższych informacji dotyczących tego jak przebiega podział majątku w Internecie. Istotnym elementem podziału majątku jest jego wycena. Jeżeli byli małżonkowie nie wiedzą, albo nie są w stanie porozumieć się co do tego ile warte są poszczególne elementy ich majątku, trudno mówić o sprawiedliwym podziale. Wycena majątku po rozwodzie jest tym bardziej skomplikowana im bardziej napięte, są relacje byłych małżonków. Czy wycena spółki przy podziale majątku jest skomplikowana? Na czym polega wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku? W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Jak wycenić majątek do podziału?

Odpowiedź na pytanie jak wycenić majątek do podziału należy uzależnić od tego, czy podziału majątku dokonujemy przed notariuszem, a byli małżonkowie są zgodni co do sposobu i zakresu podziału, czy też założona została sprawa o sądowy podział majątku.

Jeżeli między byłymi małżonkami nie ma konfliktu co do podziału majątku najrozsądniej jest, żeby sporządzili oni przed notariuszem umowę. W treści takiej umowy zostanie dokonany podział majątku poszczególnych składników majątku małżeńskiego. Trzeba przy tym podkreślić, że w wypadku gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość umowa o podział, musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na umowę notarialną wycena majątku przy rozwodzie, co do zasady, nie jest konieczna o ile byli małżonkowie sami, zgodnie wskażą wartość poszczególnych składników majątku. Z uwagi na kwestie podatkowe warto, żeby taka wycena odpowiadała wartości rynkowej. Zdarza się, że niektóre składniki majątku są cięższe do wycenienia – przykładem może być tu wycena firmy przy podziale majątku. W takim wypadku warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Pamiętajmy, w przypadku gdy podział majątku doprowadzi do sytuacji gdy jedna z osób, otrzymała składniki majątku bardziej wartościowe od drugiej możliwym, jest podział ze spłatami i dopłatami.

Drugim, znacznie bardziej skomplikowanym i złożonym sposobem podział majątku jest tzw. sądowny podział majątku. Gdy sprawa o podział majątku trafia do sądu z reguły, oznacza to, że byli małżonkowie, pozostają w sporze co do tego, w jaki sposób podzielić składniki majątku. Sądowy podział majątku wskazuje też najczęściej, że wycena majątku po rozwodzie będzie musiała zostać dokonana przez biegłego rzeczoznawcę z listy biegłych sądowych.

Biegły sporządza opinię, w której treści wycenia poszczególne składniki majątku małżeńskiego. Może zdarzyć się również, że w konkretnej sprawie powołać będzie trzeba biegłego z więcej niż jednej specjalności. Rzeczoznawca z zakresu nieruchomości może bowiem nie pomóc w tej części sprawy, dla której konieczna jest wycena spółki przy podziale majątku, czy wycena ruchomości przy podziale majątku. Warto nadmienić, że każda ze stron postępowania ma prawo wnieść zastrzeżenia do opinii biegłego, domagać się sporządzenia opinii uzupełniającej, a w niektórych przypadkach również wnosić o powołanie innego biegłego.

Kto płaci za rzeczoznawcę przy podziale majątku?

Wycena majątku po rozwodzie dokonywana przed sądem wiąże się z koniecznością sporządzenia opinii przez biegłego (biegłych). Kto płaci za rzeczoznawcę przy podziale majątku? Zasadą w postępowaniu sądowym o podział majątku jest to, że strony ponoszą wydatki związane ze swym udziałem w sprawie, co oznacza m.in., że koszty biegłego dzielone są po połowie.

W pierwszej kolejności sąd powołując biegłego, zobowiązuje strony do uiszczenia zaliczek na poczet opinii. Wysokość zaliczek niekoniecznie musi odpowiadać ostatecznej kwocie wynagrodzenia biegłego więc często na zakończenie postępowania sąd, obciąża strony dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli strona nie jest w stanie ponieść wydatków na opinię, może wnioskować do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. Uwzględnienie takiego wniosku spowoduje, że koszty (odpowiednio całość lub część) opinii przypadające na stronę zwolnioną od kosztów pokryte zostaną przez Skarb Państwa.

Jak wycenić wartość jednoosobowej działalności gospodarczej?

Wycena firmy przy podziale majątku to często zadanie niełatwe. Dodatkowo wiele zależy od tego, czy działalność gospodarcza założona została po ślubie, czy jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Kwestia rozwód a firma męża (czy żony) jest więc dość mocno złożona.

Firma założona przed ślubem co do zasady będzie stanowiła majątek osobisty małżonka. Rzadko zdarza się jednak żeby drugiemu z małżonków nic się nie należało. Jeżeli na rozbudowę, czy rozwój firmy wydatkowane były pieniądze z majątku wspólnego małżonków to to drugi małżonek może liczyć na zwrot ½ przeznaczonych na rozwój firmy nakładów. Oczywiście w przypadku kwestionowania poniesienia takich nakładów przez drugą stronę konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego w oparciu o m.in. dokumenty, czy zeznania świadków.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy działalność została założona w okresie trwania małżeństwa. W takim wypadku majątek firmy wchodzi w skład wspólnego majątku małżeńskiego i podlega podziałowi na zasadach ogólnych. Wycena firmy przy podziale majątku dokonywana jest przez biegłego rzeczoznawcę.

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?

Wycena spółki przy podziale majątku, czy wycena firmy przy podziale majątku wiąże się tak naprawdę z koniecznością dokonania wyceny przedsiębiorstwa. Nim odpowiem na pytanie, na czym polega wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku warto dowiedzieć się czym w ogóle jest przedsiębiorstwo? Zgodnie z kodeksową definicją przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono m.in. własność ruchomości, nieruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości, wierzytelności, papiery wartościowe, koncesje, licencje i wiele innych. W toku sprawy o sądowy podział majątku wszystkie te elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zostać więc wycenione przez biegłego. Powoduje to, że wycena przedsiębiorstwa przy podziale majątku należy do jednych z najbardziej złożonych elementów sprawy o sądowny podział majątku małżeńskiego.

Sprawdź również:

 

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

podział majątku wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ