Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Spis treści
Utrudnianie kontaktów z dzieckiem


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co zrobić?

Rozstanie rodziców – niezależnie od tego, czy byli oni małżeństwem, czy nie – jest zarówno dla byłych partnerów, jak i dla ich dzieci bardzo trudnym doświadczeniem. Zwłaszcza dla małoletnich potomków zmiany mogą okazać się trudne do zaakceptowania. Co gorsza, skonfliktowani rodzice czasami próbują odegrać się na byłym partnerze i utrudniają kontakty z dzieckiem. Sprawdź, jak można walczyć o swoje prawa i zachować dobre relacje z potomkiem mimo rozstania.

Przeczytaj: Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Problemy w kontaktach z dzieckiem. Jak sobie z nimi poradzić?

Problemy w kontaktach z dzieckiem mogą pojawić się niezależnie od przyczyn rozstania. Czasami może się okazać, że żadna ze stron nie jest bez winy i poprawa relacji może być osiągnięta poprzez działania polubowne. Jeśli widzisz, że kontakty z dzieckiem nie wyglądają tak, jakbyś sobie tego życzył, zacznij od rozmowy z byłym partnerem. Czasami ugoda jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy w grę wchodzi konflikt rodzicielski co do kontaktów z dzieckiem. Jeśli sprawy nie uda się rozwiązać polubownie, w zakresie ustalenia władzy rodzicielskiej konieczne może okazać się orzeczenie sądu.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić w drodze:

  • słownego porozumienia rodziców;
  • ugody sądowej;
  • ugody przed mediatorem;
  • wyroku sądu;
  • postanowienia sądu.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – jak zabezpieczyć kontakty ze swoim dzieckiem?

Prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej. Obejmuje co do zasady zarówno przebywanie z dzieckiem – w tym m.in. spotkania i odwiedziny, a także zabieranie poza miejsce zamieszkania – jak i prawo do porozumiewania się, nie tylko bezpośrednio, ale również w formie telefonicznej czy elektronicznej.

W sytuacji, gdy kontakty rodzica z dzieckiem są naruszone ze względu na działania drugiego z rodziców, sprawę rozstrzygnąć może sąd opiekuńczy. W tym celu należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim. Właściwy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. W piśmie musisz oznaczyć sąd oraz strony. To, jaką formę kontaktów z dzieckiem sąd uzna za odpowiednią, zależy m.in. od jego wieku, stanu psychiki i zdrowia. Podobnie w zakresie częstotliwości i długości kontaktów sąd orzeka na podstawie ogółu zgromadzonego materiału dowodowego.

Gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Jeśli mimo wydania przez sąd orzeczenia, w którym uregulowane zostały zasady kontaktów z dzieckiem, małżonek dalej utrudnia relacje z potomkiem, konieczne może się okazać podjęcie dalszych kroków. Niestety, tutaj również pozostaje droga sądowa.

Złóż wniosek o egzekucję kontaktów. W swojej istocie przypomina ona nieco egzekucję komorniczą. Dzięki temu właściwe organy zadbają o przywrócenie poprawnych kontaktów z dzieckiem i umożliwią wykonywanie orzeczenia wydanego przez sąd. W założeniu egzekucja kontaktów ma przywrócić spokój rodzinie i zadbać o dobro małoletniego.

Czy warto wzywać policję, gdy jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem?

W przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem pierwszą drogą, na której większość rodziców próbuje szukać pomocy, jest policja. Organy ścigania mają jednak za zadanie interweniować przede wszystkim w przypadku naruszenia przepisów prawa karnego oraz kodeksu wykroczeń. Wydaje się więc, że o ile rodzic nie narusza prawa – np. nie grozi byłemu partnerowi czy nie używa przemocy – to pole interwencji policji nie jest zbyt szerokie.

Okazuje się jednak, że wezwanie policji może w praktyce nie być złym rozwiązaniem. Funkcjonariusze mają obowiązek sporządzić notatkę z każdej interwencji. Jeżeli więc policja przyjedzie na wezwanie (bo nie ma takiego obowiązku w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem), dokument potwierdzający zdarzenie może okazać się przydatny w sądzie w przyszłości.

Upomnienie czy grzywna? Kary i konsekwencje za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dziećmi

W przypadku egzekucji kontaktów możliwe jest zastosowanie bolesnych sankcji, w tym finansowych. Na początku sąd stosuje upomnienia. Wezwanie do polubownego wykonywania orzeczenia ma przekonać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem do zmiany swojego postępowania. Jeżeli jednak nie przyniesie skutków, w grę może wejść nakaz zapłaty kary finansowej.

Każde z naruszeń może wiązać się z obowiązkiem zapłaty określonej sumy. Jej wysokość jest ustalana na podstawie warunków finansowych stron oraz zakresu naruszeń. Najczęściej grzywna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wynosi od 100 do 500 złotych. O ile jednorazowa kara tego typu może nie robić wrażenia, to w przypadku wielokrotnych problemów może okazać się znacznym obciążeniem finansowym, które ma szansę skłonić byłego partnera do zmiany postępowania.

Jeśli uważasz, że postawa eks małżonka negatywnie odbija się na dobru dziecka, możesz również rozważyć wystąpienie do sądu z żądaniem ograniczenia władzy rodzicielskiej. Powodzenie takiej drogi zależy jednak również od ogólnego zachowania rodzica w stosunku do dziecka i zakresu wypełniania jego obowiązków rodzicielskich.

Czy raz wydane orzeczenie w sprawie kontaktów z dzieckiem może zostać zmienione?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem wiąże rodziców od chwili jego uprawomocnienia. W praktyce więc po zakończeniu postępowania rodzic sprawujący pieczę nad małoletnim musi wykonywać je zgodnie z ustaleniami. Ewentualne modyfikacje mogą mieć miejsce, ale w tym przypadku również niezbędne jest zwrócenie się do sądu. W postępowaniu w sprawie egzekucji kontaktów z dzieckiem (o ile sąd może zbadać, z jakich powodów rodzic nie wykonuje orzeczenia) nie ma możliwości ustalenia zasad w inny sposób. Przyczyny naruszeń mogą wpływać m.in. na wysokość kar finansowych.

Jeśli uważasz, że dotychczasowy system kontaktów jest niezgodny z dobrem dziecka, zwróć się do sądu. Zaproponuj nową metodę kontaktów. Zadbaj również o to, aby swoje stanowisko odpowiednio uargumentować. Przedstaw, dlaczego dotychczasowe kontakty z dzieckiem były ustalone nieodpowiednio i wykaż, jak zmiana wpłynie na dobro małoletniego.

Wsparcie adwokata w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają nie tylko świetnej znajomości przepisów prawa, ale również odpowiedniego podejścia i doświadczenia. Jeśli nie wiesz, jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem i co zrobić w sytuacji, gdy jeden z rodziców zdecydował się utrudniać Twoje relacje z potomkiem, skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata. Wsparcie kancelarii pozwoli przeprowadzić postępowanie sprawnie i skutecznie rozwiązać problem.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ