Rozwód z alkoholikiem

Spis treści
Rozwód z alkoholikiem


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Rozwód to skomplikowany proces. W jego trakcie musisz zachować pełne skupienie, aby odpowiednio zadbać o swoje prawa. Niestety, czasami rozwiązanie małżeństwa jest jedynym rozwiązaniem. Dzieje się tak np. w przypadku choroby alkoholowej małżonka. Sprawdź, jak uzyskać rozwód, gdy partner jest alkoholikiem.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Rozwód jest najczęściej jedynym możliwym wyjściem w przypadku rozpadu małżeństwa. Warto się na niego zdecydować, ponieważ stosunki prawne byłych partnerów muszą zostać uregulowane, aby ci mogli rozpocząć nowe życie. Rozwód z orzeczeniem o winie jest jednak skomplikowany i długotrwały. W tym przypadku trzeba udowodnić, że winnym rozkładu pożycia jest współmałżonek. Rozwód bez orzekania o winie jest łatwiejszy, ponieważ partnerzy są zazwyczaj w stanie szybciej zakończyć wspólne sprawy.

Najczęstsze przyczyny rozwodu

Najczęstsze przyczyny rozwodu w Polsce to zdrada, przemoc domowa oraz pijaństwo. Rozwód z winy jednego z małżonków może być orzeczony m.in. w sytuacji, gdy małżonek nie stroni od spożywania alkoholu, a do tego nie widzi w tym problemu i nie chce się leczyć. Nie ma bowiem wątpliwości, że choroba alkoholowa wpływa bardzo negatywnie na relacje między partnerami oraz na dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód musi spełniać ogólne wymagania dla pisma procesowego, tzn. zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego się go kieruje;
 • imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma („Pozew o rozwód”);
 • osnowę wniosku;
 • przytoczenie faktów i dowodów na poparcie swoich twierdzeń;
 • podpis;
 • wymienienie załączników.

Do pisma należy dołączyć wymienione załączniki. W przypadku pozwu trzeba również oznaczyć miejsce zamieszkania stron oraz ich numery PESEL. Pozew musi być złożony z odpisem dla drugiej strony.

Po otrzymaniu egzemplarza pisma małżonek będzie mógł wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy, w której odniesie się do podanych argumentów. On również będzie miał prawo przedstawiać dowody oraz składać wnioski. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby już na etapie przygotowywania pozwu podejść do sprawy profesjonalnie oraz zebrać rzetelne dowody. Zwlekanie z ich przedstawieniem może sprawić, że sąd uzna je za spóźnione.

W toku postępowania odbędzie się rozprawa, podczas której mogą być przesłuchiwani świadkowie i strony. Liczba rozpraw zależy od żądania zawartego w pozwie oraz poziomu skomplikowania sprawy.

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Zastanawiasz się, jak wziąć rozwód z alkoholikiem? W tym celu musisz wykazać, że w wyniku choroby współmałżonka doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. To nic innego jak sytuacja, w której przez alkoholizm pomiędzy partnerami zanikły nie tylko więzi duchowe, ale również fizyczne i gospodarcze. Rozkład pożycia musi być trwały, to znaczy niemożliwy do naprawienia, a nie jedynie przejściowy. W tym drugim przypadku właściwe mogłoby się okazać orzeczenie separacji. Jednocześnie należy pamiętać, że choroba alkoholowa nie może być pretekstem do rozwodu.

Jakie dowody do rozwodu?

W przypadku rozwodu z alkoholikiem zadbaj o zgromadzenie odpowiednich dowodów. Jeśli chcesz, aby sąd orzekł winę małżonka, powody rozpadu małżeństwa muszą być poważne i leżeć tylko po jego stronie. Najczęściej wnioskowane dowody w przypadku rozwodu z alkoholikiem to m.in.:

 • dokumenty świadczące o konieczności leczenia alkoholizmu;
 • notatki policyjne z interwencji, jeśli takie miały miejsce;
 • niebieska karta;
 • zeznania rodziny, przyjaciół, sąsiadów itd.;
 • wyjaśnienia strony.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego upewnij się, że masz komplet niezbędnych dokumentów. Tylko w ten sposób przyspieszysz proces i zwiększysz szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Jak długo trwa rozwód z alkoholikiem?

To, ile potrwa sprawa rozwodowa, zależy przede wszystkim od obłożenia sądu. Nie wiesz, jaki sąd będzie właściwy w Twoim przypadku? Kodeks postępowania cywilnego rozstrzyga, że powództwo może być wytoczone wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze mieszka lub przebywa. Jeśli taki warunek nie jest spełniony, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a w przypadku jego braku – sąd, w którego obrębie mieszka powód.

W praktyce najbardziej obłożone są sądy zlokalizowane w dużych miastach. Przykładowo w Warszawie czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi średnio nawet 8 miesięcy.

Mąż alkoholik nie dostanie mniej majątku po rozwodzie – wyrok SN

Po orzeczeniu rozwodu konieczne jest również zakończenie wspólnych majątkowych spraw byłych partnerów, o ile oczywiście pozostawali oni w ustroju wspólności majątkowej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje jednoznacznie, że jeśli zachowanie współmałżonka nie przyczyniło się negatywnie do sytuacji finansowej rodziny, to nie ma podstaw, aby traktować go gorzej przy podziale majątku. Każda sprawa o podział majątku jest jednak oczywiście rozpatrywana indywidualnie. Jeśli wśród byłych małżonków nie ma zgody co do sposobu podziału, kwestie wspólnych finansów rozstrzygnie sąd. Pomocne dla ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym będą dowody wskazujące na negatywne zachowania byłego małżonka w zakresie domowych finansów.

Alkoholizm a rozwód kościelny

W odróżnieniu od małżeństwa cywilnego, w kościele nie istnieje coś takiego jak rozwód. Możliwe jest jedynie unieważnienie małżeństwa w ściśle określonych przypadkach. W przypadku alkoholizmu trzeba wykazać, że partner ukrył swoje uzależnienie przed ślubem.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Sprawa o rozwód z orzeczeniem winy – zwłaszcza przypadku rozwodu z alkoholikiem – może okazać się bardzo skomplikowana. Rozkład pożycia małżeńskiego musi zostać wykazany, a jeśli sąd ma zasądzić alimenty, należy dodatkowo wykazać zasadność ich przyznania i wysokości. Doświadczony adwokat pomoże złożyć pozew o rozwód z winy męża alkoholika, zapewni wsparcie na całym etapie sprawy i zadba o jej pozytywne rozstrzygnięcie. Jeśli nie masz pewności, czy w Twoim przypadku zachodzą przesłanki orzeczenia rozwodu albo chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie działania w sprawie – skontaktuj się z kancelarią i przedstaw swoją sprawę.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ