Jak wziąć rozwód? Szybki rozwód krok po kroku – Kancelaria Klisz

Spis treści
jak wziąć rozwód


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Jak wziąć szybki rozwód krok po kroku? Jak wygląda rozprawa i jak napisać pozew rozwodowy?

Jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest sprawa o rozwód. Rozwiązanie małżeństwa, które musi orzec sąd, zdaniem niektórych – powinno być formalnością. Najlepiej zaś, jeśli małżonkowie zawrą pomiędzy sobą porozumienie.

Niestety, nie zawsze jest to możliwe – a niekiedy, szczególnie, jeśli nie chodzi o rozwód bez orzekania o winie, rozprawa rozwodowa może się ciągnąć przez długie miesiące.

Faktem jest jednak, że dobry prawnik może pomóc Ci wziąć szybki rozwód – tak szybki, jak będzie to możliwe, bo niektórych formalności nie sposób pominąć, a procedur przyspieszyć. Jak wziąć rozwód krok po kroku, napisać pozew rozwodowy, który już na starcie postawi Cię na wygranej pozycji i uzyskać alimenty dla małoletnich dzieci? Moja kancelaria pomaga w takich sprawach na co dzień, a ja chętnie Ci o tym opowiem.

Rozwód a pozew rozwodowy – czyli najważniejszy krok

Pozew o rozwód bez wątpienia jest najważniejszym pismem w całym procesie rozwodowym. Jego właściwe złożenie, zawarcie w nim odpowiednich wniosków i dopełnienie wszelkich formalności w tym zakresie jest bardzo istotne. Czasami nawet pozwoli uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Na początku pozwu o rozwód, musisz wskazać do jakiego sądu go kierujesz. Pamiętaj, że pozew o rozwód składasz zawsze do sądu okręgowego.
Kolejnym istotnym elementem jest oznaczenie stron – Ty jesteś powodem lub powódką, z kolei Twój małżonek to pozwana lub pozwany. Oprócz tego pamiętaj, aby podać dane takie jak numer PESEL i Wasze miejsca zamieszkania.
Składając pozew o rozwód musisz wyrazić dokładnie określoną chęć zakończenia małżeństwa. Masz tutaj do wyboru rozwiązanie związku małżeńskiego z orzekaniem o winie lub bez (za porozumieniem stron).
Powinieneś także określić swoje żądanie rozwodu i te w zakresie wysokości alimentów, podziału majątku, a o ile macie nieletnie dzieci, także dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi po rozwodzie.
Kolejnym niezbędnym elementem pozwu rozwodowego jest podanie wszystkich faktów, które uzasadniają to, że chcesz rozwodu. Na przykład, oboje małżonkowie uznali, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego czy doszło do zdrady. Istotne będzie także udowodnienie żądań – załączenie nagrań czy wskazanie zeznań świadków.
Do pozwu rozwodowego powinieneś też załączyć informację, czy podjęliście próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania Waszego sporu (obejmujące np. terapię małżeńską). Jeśli takich prób nie było – wyjaśnij dlaczego.
Dobrze będzie, jeśli dodatkowo postanowisz wystąpić z wnioskiem o zasądzenie od przeciwnej strony zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych (opłata sądowa od orzeczenia rozwodu i ewentualnie koszty adwokata). Na końcu wniosku dodaj podpis oraz wymień załączniki.

Jak wziąć rozwód – złożenie pozwu i niezbędne załączniki

Wniosek o rozwód należy także zaopatrzyć w niezbędne załączniki. Zaliczają się do nich:

 • oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 • jeżeli posiadacie małoletnie dzieci – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu. Inaczej będzie tylko, jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku musisz także dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym,
 • jeśli masz zamiar wnioskować o alimenty, musisz załączyć także zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,
 • dowody winy drugiej strony.

Pozew należy złożyć zawsze w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami.

Jak uzyskać rozwód – odnośnie czego może orzekać sąd?

Wydając wyrok, sąd przychyli się lub odrzuci kwestie, o których rozstrzygnięcie zgodne ze swoim życzeniem chcesz wnioskować w związku z rozwodem. Zazwyczaj zaliczają się do nich:

 • podział majątku wspólnego,
 • orzeczenie o winie drugiej strony,
 • podział opieki nad dziećmi,
 • eksmisja jednego z małżonków rozwiedzionych lub ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • wysokość świadczeń alimentacyjnych zabezpieczających dobro dzieci lub środków, których drugi małżonek potrzebuje w związku z pogorszeniem się stopy życiowej po rozwodzie i niemożnością samodzielnego utrzymania się.

Sprawa o rozwód – odpowiedź na wniosek rozwodowy

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się z momentem, kiedy nastąpi wniesienie pozwu. Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że na otrzymany pozew możesz – a nawet powinieneś – odpowiedzieć w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu warto skorzystać z pomocy adwokata. Zatrudniony pełnomocnik procesowy nie tylko pomoże Ci przejść możliwie bezkolizyjnie postępowanie rozwodowe, ale również doradzi, co powinieneś napisać. I to niezależnie od tego czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy bez niego. Oczywiście, możesz spróbować także sporządzić odpowiedź sam. Co powinieneś w niej zawrzeć?

Wniosek o rozwód – co w odpowiedzi na pozew?

Oczywiście, musisz zacząć od napisania do jakiego sądu kierujesz pismo, a następnie nadać mu tytuł, czyli po prostu: odpowiedź na pozew. W dalszej części musisz ustosunkować się do wszystkich najważniejszych kwestii w nim zawartych, czyli:

 • czy w ogóle zgadzasz się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
 • czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie czy chcesz rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie,
 • jeśli macie wspólne dzieci – czy powinny one otrzymywać alimenty od drugiej strony, w jakiej wysokości powinny być zasądzone i do którego dnia miesiąca uiszczane,
 • jak w wyniku wyroku powinno zostać podzielone Wasze mieszkanie,
 • jak będziecie się dzielić opieką nad dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie i z winą – ile trwa?

Złożenie pozwu o rozwód nadaje całej sprawie bieg. Z tego momentu nie ma już odwrotu, zatem zdecydowanie powinieneś dobrze go przemyśleć. Klienci, którzy korzystają z pomocy radcy prawnego czy adwokata, z którymi współpracuje nasza kancelaria adwokacka, bardzo często pytają się jednak: ile trwa rozwód? Czy da się uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jeśli zachodzi niejedna pozytywna przesłanka rozwodowa, a małżeństwo definitywnie rozpadło się trwale i zupełnie (nastąpił trwały rozkład pożycia)- można uzyskać szybki rozwód. Szczególnie, jeśli decyzja o rozwodzie była wspólna i wystosowaliście zgodny wniosek, postępowanie dowodowe jest krótkie i rzetelnie przeprowadzone, dzieci stron są dorosłe czy nie chcecie orzekania o winie jednego z małżonków.

Pytając jednak o konkretną datę adwokata lub radcy prawnego, nie otrzymasz konkretnej daty orzeczenia rozwodu. Prawo rodzinne i sądy rządzą się swoimi prawami, jednak doświadczony pełnomocnik może sprawić, że cały proces przebiegnie najsprawniej, jak to możliwe.

Czy sąd może orzec rozwód bez zgody drugiego małżonka?

Czy sąd może udzielić zgody na rozwód, jeśli stanowczo się na to nie zgadzasz? Niestety (lub w niektórych przypadkach stety), odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Sąd – orzekając rozwód – potrzebuje zgody tylko wówczas, jeśli wystąpił o niego ten z małżonków, który jest całkowicie winny rozkładu pożycia. Powinieneś jednak wiedzieć, że sąd może uznać rozwód, jeśli brak zgody jednej ze stron jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Rozprawa o rozwód – kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Istnieją trzy ważne przypadki, w których sąd nie może zgodzić się na rozwód. Zaliczają się do nich sytuacje, w których:

 • na skutek rozwodu ucierpiałyby wspólne małoletnie dzieci stron – w praktyce zdarza się to jednak dość rzadko, jako że dla większości dzieci, podział wykonywania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców, niż tkwienie w ich nieszczęśliwym małżeństwie,
 • jeśli rozwód będzie niezgodny z wyżej wspomnianymi zasadami współżycia społecznego,
 • jeśli o rozwód wystąpi jedynie winny rozkładu pożycia małżonek (wyłączając sytuację opisaną w poprzednim akapicie).

Przesłanki pozytywne

Jeśli rozkład pożycia małżonków jest trwały i zupełny – wówczas możemy mówić o tym, iż zachodzi pozytywna przesłanka do tego, aby możliwe było zakończenie wspólnego życia małżonków. Rozkład musi jednak być zupełny – a taki ma miejsce, jeśli pomiędzy małżonkami ustały więzi gospodarcze, duchowe oraz fizyczne. Jeśli co najmniej jedna z więzi (na przykład gospodarcza) zostanie zachowana – wówczas przesłanka nie istnieje.

Sprawa o rozwód – a może porozumienie?

Zanim małżonkowie zdecydują się na rozwód, zawsze warto zastanowić się nad tym, czy nie lepszym rozwiązaniem może okazać się próba uratowania nierzadko wieloletniego związku. Choć niekiedy nie ma na to szans, czasem bardzo pomocna jest chociażby terapia małżeńska. Jeśli jednak i ona nie daje efektów, pomyślcie wspólnie nad tym, czy długi i bolesny rozwód z wyciąganiem wszystkich Waszych mniejszych i większych grzeszków, to faktycznie dobry pomysł. Każdy prawnik rozwodowy z pewnością przyzna mi rację: porozumienie w kwestii rozwodu – choć wymagające negocjacji – pozwala zaoszczędzić wiele czasu, stresu i nieprzyjemności.

O co zapyta Cię sąd w trakcie postępowania?

Sąd okręgowy, przypisany miejscu zamieszkania, który jest właściwy do rozpoznania pierwszej sprawy, mającej na celu formalnie zakończyć Wasz związek, przede wszystkim będzie chciał wiedzieć, czy podtrzymujesz dotychczasowe wnioski. Zapyta także o to, czy nie widzisz szansy dla Waszego małżeństwa i czy nie chciałbyś go uratować. Kolejne pytania będą dotyczyć najważniejszych założeń wniosku rozwodowego. Zdecydowanie pytania tego rodzaju nie należą do najłatwiejszych, dlatego zawsze doradzam swoim klientom, aby przede wszystkim starali się przedstawiać jedynie fakty w sposób możliwie spokojny i wyważony.

Jak przygotować się do rozwodu?

Jeśli zdecydowałeś się na skorzystanie z pomocy profesjonalisty, możesz skupić się na innych ważnych kwestiach, które sąd może wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozstrzygnięciu sprawy.

Być może będziesz zdziwiony, jednak sąd – jak każdy człowiek – dokonując oceny, a więc w tym przypadku wydając werdykt, może kierować się nie tylko merytorycznymi kwestiami. Bardzo ważny będzie stosowny, elegancki i schludny wygląd oraz to, w jaki sposób będziesz się zachowywać.

Jak odpowiadać podczas rozprawy?

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy pytanie zadaje Ci sąd czy prawnik drugiej strony, odpowiedzi zawsze udzielasz bezpośrednio do sądu, używając zwrotu „wysoki sądzie”. Podczas udzielania odpowiedzi staraj się stać spokojnie i nawiązywać z sędzią kontakt wzrokowy. Przesadna gestykulacja, zbędne podnoszenie głosu czy obraźliwe wypowiedzi zdecydowanie nie sprawią, że sąd wyrobi sobie na Twój temat dobre zdanie. Pamiętaj o tym, że na szali są Twoje dalsze losy.

Czy w trakcie rozwodzenia się potrzebujesz pomocy adwokata?

Jedno jest pewne: formalne rozwiązanie związku małżeńskiego kosztuje. Wszelkiego rodzaju opłaty sądowe są nie do uniknięcia. Do tego dochodzą także koszty procesu, jeżeli będziesz stroną, która przegra sprawę. Tego jednak zdecydowanie nie chcemy, zatem zatrudnienie kompetentnej osoby, która pomoże Ci w miarę swoich możliwości postawić na swoim, może się okazać na wagę złota.

Ile kosztuje adwokat?

Nie ma jednej stawki, którą zapłacisz kancelarii za reprezentowanie podczas sprawy, której skutkiem będzie wyrok kończący Wasze małżeństwo. Wszystko zależy bowiem przede wszystkim od tego, ile czasu i jak wiele pracy będzie potrzebne do tego, aby postawić Cię na wygranej pozycji. Podczas wyceny ważna będzie jednak nie tylko długość procesu, ale także stopień jego skomplikowania. Pamiętaj o tym, że tak jak wszyscy małżonkowie są różni, tak nietuzinkowe są łączące ich stosunki – a, co za tym idzie – również sposób ich najlepszego rozwiązania.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ