O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Spis treści
Sprawy rozwodowe z orzeczeniem winy


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Sprawy o rozwód należą do jednych z bardziej stresujących. Nie może to dziwić, wszak orzeczenie rozwodu prowadzi do rozwiązania małżeństwa. Proces rozwodowy często sprowadza się do konieczności przedstawienia informacji dotyczących przebiegu małżeństwa o mocno prywatnym, nieraz wręcz intymnym charakterze. Tym, co z reguły najbardziej niepokoi strony postępowania rozwodowego jest rozprawa rozwodowa. W niniejszym tekście postaram się przybliżyć takie kwestie jak – o co sąd pyta podczas rozprawy o rozwód, czy jakie są przykładowe pytania sądu w sprawie rozwodowej?

Jakie pytania zadaje sędzia na rozprawie rozwodowej?

Zanim odpowiem jakie pytania zadaje sąd na rozprawie rozwodowej, warto zastanowić się, czy proces rozwodowy wiąże się z przesłuchaniem jedynie małżonków, czy również kogoś jeszcze? Oczywistym jest, że orzeczenie rozwodu jest w istotnej mierze uzależnione od zeznań małżonków. To właśnie oni najlepiej orientują się w przyczynach, które doprowadziły do rozkładu małżeństwa, jak również jedynie oni mogą z całą stanowczością wskazać, czy problemy w małżeństwie da się jeszcze naprawić.

Małżonkowie nie są jednak jedynymi osobami przesłuchiwanymi na rozprawie rozwodowej, zwłaszcza jeżeli orzeczenie rozwodu ma być ze wskazaniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W takim wypadku proces rozwodowy skupia się również na przesłuchaniu świadków, którymi są najczęściej bliscy (rodzina i znajomi) małżonków.

Jakie pytania zadaje sąd na rozprawie rozwodowej świadkom? Pytania na rozprawie rozwodowej są w istocie dość przewidywalne. Najczęściej sąd prosi o opisanie przebiegu małżeństwa, wskazanie, czy w małżeństwie wszystko się układa, czy też występują problemy, a jeżeli tak, jakiego rodzaju? Świadkowie często też wypowiadają się w kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi. Sąd może więc zapytać ich o potrzeby dzieci, dotychczasowy sposób regulowania wydatków na dzieci przez rodziców, relacje między rodzicami,  a dziećmi.

Czasem zdarza się, że w sprawie o rozwód zeznają również biegli. Biegli sporządzają opinię najczęściej gdy w sprawie sąd ma orzec również co do takich kwestii jak kontakty z dziećmi, władza rodzicielska czy miejsce pobytu dziecka po rozwodzie. Podczas rozprawy strony postępowania mogą dopytać o wszystkie budzące ich wątpliwości kwestie objęte pisemną opinią.

Na co sąd zwraca uwagę przy rozwodzie?

Proces rozwodowy ma na celu wykazanie czy zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu, ewentualnie, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Jeżeli pozwem rozwodowym objęte są również inne roszczenia np. alimenty, czy kontakty z dziećmi, rozprawa rozwodowa będzie prowadzona przez sąd w sposób umożliwiający mu ocenę także tych roszczeń.

Przykładowe pytania sądu w sprawie rozwodowej mogą więc dotyczyć następujących kwestii:

  • od jak dawna małżonkowie nie mieszkają już razem?
  •  od jak dawna małżonkowie nie utrzymują fizycznego pożycia?
  • od jak dawna małżonkowie nie czują do siebie więzi emocjonalnej?
  •  czy małżonkowie widzą szansę na naprawienie swoich relacji?
  • jaka jest główna przyczyna pogorszenia się relacji małżeńskiej i kto za to odpowiada?
  • czy małżonkowie mają pomysł na ustalenie kontaktów z dziećmi po rozwodzie, a jeżeli tak w jaki sposób chcieliby te kontakty uregulować? (przy orzekaniu o sposobie kontaktów z dziećmi);
  • jakie są możliwości zarobkowe małżonków? (przy orzekaniu alimentów).

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Skoro wiemy już, o co sąd pyta podczas rozprawy o rozwód, warto zastanowić się, czy jest coś, czego nie powinniśmy robić w trakcie rozwodu albo o tym mówić. Na wstępie zaznaczyć wypada, że przed sądem zawsze zeznajemy prawdę, a zatajenie prawdy lub poświadczenie nieprawdy może narazić nas na odpowiedzialność karną. W trakcie rozwodu powinniśmy więc skupiać się na tym co faktycznie się wydarzyło i nie przedstawiać w sądzie rzeczywistości alternatywnej.

Jeżeli zależy nam na rozwodzie, musimy pamiętać, że orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko, gdy wykazany zostanie trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego tj. więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W trakcie rozwodu musimy więc głównie pilnować się, żeby nie wchodzić w interakcję z drugim małżonkiem, która mogłaby zostać odebrana jako powrót do więzi małżeńskiej. Nawet drobne gesty, jak kupno kwiatów żonie, czy jednorazowe, wspólne wyjście na kolację do restauracji mogą spowodować, że sąd uzna, iż nie zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Kolejną ważną radą, którą mogę udzielić jest, żeby w trakcie rozwodu nie kierować się emocjami. Warto zastanowić się, czy na pewno chcemy się rozstać, czy może jednak zawalczyć jeszcze o małżeństwo. Jeżeli już godzimy się na orzeczenie rozwodu, warto dobrze przemyśleć kwestie związane z dochodzonymi obok roszczeniami jak alimenty na dzieci, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi. Co prawda akurat te kwestie mogą być zmieniane w toku odrębnych postępowań, ale rozsądne podejście do tematu zawczasu pozwoli uniknąć niepotrzebnych, dodatkowych nerwów i kosztów.

Co mówić w sądzie na sprawie rozwodowej?

Zeznania w sprawie rozwodowej powinny dotyczyć tylko kwestii istotnych dla sprawy tj. przede wszystkim, powinny skupiać się na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Warto w zdecydowany sposób podkreślić, że więź między małżonkami wygasła już na każdej płaszczyźnie oraz, że nie widzimy już szansy na powrót do normalnej, zdrowej relacji małżeńskiej. Jeżeli dochodzimy za pozwem rozwodowym takich kwestii jak alimenty na dzieci, czy władza rodzicielska, rozprawa rozwodowa to dobre miejsce na wypowiedzenie argumentów przemawiających za naszymi żądaniami. 

 

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ