adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Specjalista z zakresu rozwodów i podziału majątku

Pobierz darmowe ebooki przygotowane przez zawodowego adwokata

1. ROZWÓD | 2. PODZIAŁ MAJĄTKU

Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Separacja a alimenty

Separacja a alimenty

Separacja a alimenty. Separacja sądowa w swoich skutkach prawnych jest bardzo zbliżona do rozwodu. Dlatego jej ustanowienie to nie tylko stwierdzenie, że małżonkowie nie będą żyć już razem. Ale także szereg konsekwencji, dotyczących bezpośrednio Twojego portfela. Jedną z nich są alimenty.

Jeżeli posiadacie małoletnie dzieci, to separacja zawsze będzie wiązała się z ustanowieniem obowiązku alimentacyjnego na ich rzecz. Podobnie, jak w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd nie może wówczas nie orzekać  w przedmiocie alimentów.

Jeżeli sąd w wyroku separacyjnym uzna Cię za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Może się zdarzyć, że zostaniesz zobowiązany do płacenia alimentów na swojego małżonka.

Jak widzisz, alimenty oraz separacja mają ze sobą sporo wspólnego.

Separacja a alimenty na małoletnie dzieci małżonków

Najpierw zajmijmy się alimentami na dzieci, bo sąd orzeka o nich zawsze, jeżeli tylko jesteście rodzicami.

Sąd orzekając separację ma obowiązek zamieścić w wyroku między innymi rozstrzygnięcie odnośnie wysokości. W jakiej każdy z małżonków zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Z praktycznego punktu widzenia ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego jest konieczne – rodzice nie będą prowadzić już wspólnego gospodarstwa domowego, najpewniej dziecko zamieszka tylko z jednym z nich, a drugi rodzic będzie uczestniczył w wychowaniu dziecka w mniejszym zakresie. Ustalenie alimentów ma zapobiec sytuacji, w której drugi rodzic nie będzie się poczuwał do partycypacji w kosztach utrzymania dziecka.

Rodzic, który nie będzie zamieszkiwał z dzieckiem na stałe zostanie (do momentu zniesienia separacji albo orzeczenia rozwodu) zobowiązany do świadczenia alimentów na dziecko w odpowiedniej wysokości, uzależnionej od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka.

Wysokość alimentów w przypadku orzeczenia separacji

Wysokość alimentów w postępowaniu o separację rządzi się takimi samymi prawami, jak w przypadku rozwodu.

W pierwszej kolejności sąd zobowiązany jest do ustalenia jakie są koszty utrzymania dziecka i jego potrzeby. Zazwyczaj możemy do nich zaliczyć koszty utrzymania mieszkania (w przeliczeniu na jedną osobę). Koszty wyżywienia, ubrania, dojazdów do szkoły, koszty ponoszone w związku z zajęciami dodatkowymi, rozrywką itp. Tutaj faktury i zaświadczenia będą cenniejszym źródłem dowodowym niż zeznania świadków.

Usprawiedliwione potrzeby dzieci, to tylko jedna ze zmiennych, które sąd będzie musiał brać pod uwagę. Druga dotyczy możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców zobowiązanych do alimentów. To właśnie te możliwości wyznaczają górną granicę wysokości obowiązku alimentacyjnego. Alimenty nie powinny być wyższe niż te, z których zobowiązany przy dołożeniu starań jest w stanie się wywiązywać. Znaczenie mają zatem nie tylko jego dochody, ale to ile mógłby realnie zarabiać przy maksymalnym wykorzystaniu swoich możliwości.

Kolejna, ważna zasada, jaką kieruje się sąd ustalając obowiązek alimentacyjny, to zasada równej stopy życiowej. Mówi ona o tym, że dzieci mają prawo żyć na poziomie zbliżonym do poziomu życia rodziców. Jeżeli rodzica na to stać, to alimenty świadczone przez niego na rzecz dziecka, mogą być wyższe niż potrzeby jego syna lub córki.

Warto pamiętać, że oboje rodzice w separacji obowiązani są do zaspokajania potrzeb dziecka. Osobiste starania rodzica dla wychowania dziecka również zaliczane są na poczet jego obowiązku alimentacyjnego. Dlatego sąd określając wysokość alimentów powinien brać pod uwagę w jakim stopniu każde z rodziców przyczynia się do wychowania dziecka.

Należy także wspomnieć, iż przypadku separacji faktycznej (tj. takiej, która formalnie nie została orzeczona przez sąd) na małżonku, który się wyprowadził, nadal ciąży obowiązek dostarczania środków utrzymania swoim dzieciom.

Separacja rodziców a tryb postępowania sądowego

Posiadanie dzieci nieco komplikuje orzekanie w przedmiocie separacji.

Aby zainicjować sprawę o separację, należy wnieść pozew albo złożyć wniosek do sądu okręgowego właściwego dla Waszego miejsca zamieszkania. Co odróżnia pozew od wniosku? Pozew składa tylko jedna ze stron, podczas gdy wniosek o separację musi być złożony zgodnie przez obie strony.

Ma to znaczenie dla przebiegu postępowania. Separacja na zgodny wniosek toczy się w trybie nieprocesowym. Orzeka ją jeden sędzia, zazwyczaj też postępowanie dowodowe w tym przypadku jest proste. Sąd w postanowieniu ustanawiającym separację nie wskazuje winnego rozpadu małżeństwa.

Jeżeli macie dzieci, postępowanie o separację będzie zawsze toczyło się w trybie procesowym. Skład sądu będzie trzyosobowy, a postępowanie dowodowe będzie zmierzało do wykazania nie tylko czy nastąpił w małżeństwie rozpad pożycia. Ale także będzie dotyczyć władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci, kontaktów i być może jeszcze innych kwestii.

Alimenty a separacja – jak ułatwić orzekanie

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich dzieci musi być przedmiotem orzekania sądu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żebyście sami porozumieli się w tym zakresie, tak by sprawa sądowa była tylko formalnością.

Obowiązek alimentacyjny, podobnie jak kontakty i władza rodzicielska mogą być przedmiotem ugody, albo choćby ustnych ustaleń poczynionych przed rozprawą. W czasie separacji jeszcze nie raz przyjdzie Wam podejmować decyzje dotyczące dzieci. Więc być może przedsądowe negocjacje będą dobrym preludium do takiej współpracy.

Separację, podobnie jak rozwód można orzec na pierwszej rozprawie, o ile sprawę dobrze przygotuje się do orzekania (np. alimenty będą uzgodnione), a strony stawią się na posiedzenie sądu (pamiętaj, że Twoje niestawiennictwo może skutkować tym, że sąd wyda wyrok zaoczny).

Separacja – z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie

Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia małżeńskiego w przypadku orzeczenia separacji na podstawie zgodnego żądania stron. Brak orzekania o winie powoduje takie skutki, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy rozkładu pożycia małżeńskiego.

Te informacje są dla Ciebie ważne, dlatego  że dla obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka znaczenie ma orzeczenie o winie za rozpad pożycia. Pod tym względem orzeczenie rozwodu ma takie same skutki, jak orzeczenie separacji.

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka

Roszczenie alimentacyjne może przysługiwać stronom w zależności od okoliczności. Aby sąd w ogóle rozstrzygał w kwestii alimentów, musi tego zażądać małżonek.

Jeżeli żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny powstanie tylko wówczas, gdy małżonek żądający alimentów od drugiej strony znajdzie się w stanie niedostatku (nie ma środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb).

Inaczej jest, gdy tylko jeden z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (na razie tylko za zupełny, ale jeszcze nie trwały rozkład pożycia). Wówczas małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego rozkładu pożycia jeżeli orzeczenie separacji pociągnęło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Przykład: Sąd orzekł separację z wyłącznej winy męża. Do tej pory żonę było stać na kosmetyczkę. Orzeczona separacja pogorszyła sytuację finansową żony w stosunku do tej, jaka istniała przed separacją. Obecnie nie może sobie pozwolić na taki wydatek, wobec tego sąd może zasądzić alimenty na jej rzecz.

Warto pamiętać, że orzeczona separacja nie zwalnia małżonków ze wszystkich obowiązków, a jej skutki prawne nie są identyczne jak w przypadku rozwodu. Małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli tego wymagają względy słuszności.

Czym różni się orzeczenie separacji od orzeczenia rozwodu w zakresie alimentów?

Jeśli chodzi o alimenty na dzieci rozwód od separacji nie różni się niczym.

W zakresie alimentów na małżonka znaczenie ma natomiast tryb postępowania. Jeżeli separacji zażądacie zgodnie, sąd w ogóle nie będzie zajmował się kwestią winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Co za tym idzie, nie będziesz mógł zażądać alimentów na siebie tylko dlatego, że Twój poziom życia się pogorszył w stosunku do tego sprzed separacji . Małżonek niewinny będzie mógł natomiast żądać alimentów od drugiego niewinnego małżonka, gdy popadnie w niedostatek.

Może Cię również zainteresować artykuł: Separacja a dzieci  oraz Separacja nieformalna

Przeczytaj także:

Jak mogę Tobie pomóc?

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie
adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425 tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
  • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
  • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
  • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
  • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
  • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

wzór pozwu o alimenty Klisz
Pobierz E-booka - wzór pozwu o alimenty

Oddaję w Twoje ręce wzór pozwu o alimenty, który został stworzony z myślą o osobach, które stoją właśnie przed zadaniem złożenia takiego pozwu.

Tą publikacją staram się wesprzeć Cię w walce o dobre życie dla Twojego dziecka.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.