jak wygląda wyrok rozwodowy

Jak wygląda wyrok rozwodowy?

Wyrok rozwodowy jest dosyć złożony. Musi on bowiem rozstrzygać kilka kwestii pomiędzy małżonkami. Ten rodzaj rozstrzygnięć zawsze znajdzie się w wyroku bez względu na to, czy strony tego chcą, czy nie. W przypadku innych spraw sąd zamieszcza odpowiednie rozstrzygnięcie tylko na wniosek stron.

Pierwszym obowiązkowym punktem wyroku rozwodowego jest stwierdzenie, że małżeństwo stron zostaje rozwiązane przez rozwód, co jest jednoznaczne z ustaniem małżeństwa po prawomocności wyroku. O tym, kiedy wyrok jest prawomocny przeczytasz w innym wpisie – Prawomocność wyroku rozwodowego.

Następnie sąd odnosi się do kwestii winy małżonków. Co do zasady sąd jest zobowiązany do ustalenia czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia skutkujący rozwodem, a jeśli tak to który. Sąd może także ustalić, że wina za rozkład pożycia obciąża obojga małżonków. Na zgodny wniosek o obu stron sąd nie będzie orzekał o tym, kto ponosi winę (więcej pisałem o tym we wpisie: Kiedy sąd wskaże małżonka odpowiedzialnego za rozwód?). W takim wypadku sąd w sentencji wyroku  zaznaczy, że nie orzekał o winie stron.

W przypadku, gdy strony posiadają małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym musi określić komu przypada władza rodzicielska nad dziećmi i ewentualnie ogranicza lub pozbawia tej władzy drugiego małżonka. Więcej na ten temat przeczytasz w inny wpisie: Rodzaje rozstrzygnięć dotyczących o władzy rodzicielskiej.

Niezależnie od rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, sąd ustala także zasady kontaktów z dzieckiem rodzica, którego władza rodzicielska została ograniczona lub który został tej władzy pozbawiony. O tym przeczytasz w osobnym wpisie: Kontakty z dzieckiem po rozwodzie.

Jeżeli władza rodzicielska została pozostawiona obojgu rodzicom, co wymagało od nich zawarcia porozumienia wychowawczego, sąd wciąga ustalone w tym porozumieniu zasady do treści wyroku. Przeczytaj także – Jak przygotować porozumienie wychowawcze.

W wyroku rozwodowym znajduje się także rozstrzygnięcie co do ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron.W trakcie postępowania należy przedstawić dowody świadczące o kosztach utrzymania dzieci, a także dotyczące możliwości majątkowych i zarobkowych rozwodzących się małżonków (umowy o pracę, zeznania podatkowe z zeszłych lat itp.). Jeśli dzieci jest kilkoro sąd ustali odpowiednią kwotę na każde z dzieci. Nie ma możliwości, aby ustalić alimenty w łącznej kwocie na wszystkie dzieci.

Sąd jest zobowiązany rozstrzygnąć wszystkie powyższe kwestie w sprawie o rozwód. W związku z tym każdy wyrok będzie zawierał te rozstrzygnięcia, nawet jeśli strony o to nie wnosiły.

Jeżeli po rozwodzie strony będą nadal zamieszkiwać we wspólnym mieszkaniu, sąd ustali zasady korzystania z tego mieszkania. (Więcej w artykule: Zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie). Sąd jest zobowiązany rozstrzygnąć te kwestie. Natomiast tylko na wniosek jednego z małżonków sąd może też orzec eksmisję jednego z małżonków z tego mieszkania. Na zgodny wniosek stron sąd może orzec o jego podziale lub przyznać je jednemu z małżonków. Jeśli małżonkowie mieszkają osobno, sąd wskazuje w treści sentencji wyroku, że nie orzekał o wspólnym mieszkaniu.

Bardzo rzadko w wyroku rozwodowym może znaleźć się rozstrzygnięcie dotyczące podziału wspólnego majątku stron. Sąd wyda takie rozstrzygnięcie na wniosek choćby jednego z małżonków, ale jedynie pod warunkiem, że badanie kwestii podziału majątku nie spowoduje nadmiernego przedłużenia się postępowania (więcej informacji znajdziesz w artykule: Podział majątku podczas sprawy rozwodowej).

Również na wniosek sąd w wyroku zamieści orzeczenie o alimentach należnych jednemu z małżonków. Na ten temat pisałem we wpisie: Alimenty od byłego małżonka.

Na końcu wyroku znajduje się rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. To właśnie w tym miejscu sąd zasądza częściowy lub całkowity zwrot opłaty od pozwu o rozwód (więcej na ten temat przeczytasz we wpisie o kosztach sprawy o rozwód).

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:
Kim jestem?
Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa rodzinnego i nie mogą zastąpić porady prawnej.

Wiem, że jest dużo osób, których zwyczajnie nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Na szczęście jest na to sposób.

We Wrocławiu funkcjonuje wiele punktów, w których profesjonalni prawnicy - adwokaci i radcowie prawni (to ważne) udzielają darmowych porad prawnych dla osób, które wykażą, że nie są w stanie pozwolić sobie na uzyskanie konsultacji w komercyjnej kancelarii prawnej.

Spis tych punktów możesz znaleźć pod linkiem tutaj. W innych miastach też funkcjonują takie punkty. Przeszukując Internet na pewno je znajdziesz.

Skorzystaj z tej pomocy, masz do tego prawo.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

1 - Ilość komentarzy

  1. Beata

    Witam. Czeka mnie rozprawa rozwojową oczywiście z mojej winy.maz lubi alkohol były interwencje policji ja niestety zdradziła męża.maz chce żebym wyniosła się z domu nie mam gdzie iść.mamy 13 syna który jest całkowicie za ojcem.nie wiem co robic proszę o pomoc.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top