+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Adwokat podział majątku Wrocław

Poszukujesz profesjonalnego prawnika, specjalisty od spraw rodzinnych? Iwo Klisz, adwokat z Wrocławia, specjalista w zakresie spraw o podział majątku. Współpraca ze mną spowoduje, że będziesz musiał samodzielnie sporządzać pism, a dodatkowo uzyskasz wsparcie osoby, która zna przepisy prawne i potrafi z nich korzystać.
 
Wraz z moim zespołem doradzam także w sprawach, których celem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej dla osób z Wrocławia, które dobrowolnie rezygnują z posiadania majątku wspólnego.
 
Sugeruję, co należy zrobić, jakie kroki warto podjąć w danej sytuacji, i podpowiadam, czy rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem w konkretnej sytuacji. Pozwala to uniknąć ewentualnych strat majątkowych po rozwodzie czy innego rodzaju problemów, które mogą w takiej sytuacji wynikać z niewłaściwego działania jednego z małżonków.

Kiedy następuje podział majątku wspólnego?

Adwokat z Wrocławia reprezentuje Klientów w sprawach o podział majątku, gdy małżonkowie:
 
Rozdzielność majątkowa dla Klientów z Wrocławia może być ustanowiona w sądzie rejonowym także wtedy, gdy sprawa rozwodowa jest jeszcze w toku, ale małżonkowie obawiają się, że szybko się nie zakończy, natomiast mają chęć szybkiego podziału majątku, np. ze względu na potrzebę zaciągnięcia kredytu. Warto mieć w pamięci, że adwokat może reprezentować Klienta w sprawie o podział majątku dopiero po ustaniu wspólności majątkowej.
 

Podział majątku we Wrocławiu – adwokat Iwo Klisz

Jako fachowy, rzetelny i profesjonalny adwokat wspieram osoby chcące przeprowadzić podział majątku we Wrocławiu. Łącznie z moim zespołem zapewniam pomoc w zakresie:
  • wyceny majątku wspólnego i jego poszczególnych składników,
  • podziału majątku wspólnego obciążonego kredytem,
  • dokonania wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy jeden z małżonków przeznaczył środki z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego (np. sprzedał mieszkanie z majątku osobistego, a uzyskane środki przeznaczył na zakup wspólnego domu czy mieszkania).

Skorzystaj z pomocy prawnika – nie będziesz sam ze swoim problemem

Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy. Jesteśmy świadomi zróżnicowania problemów naszych Klientów. Jako adwokat, zapewniający wsparcie osobom w sporach o podział majątku wspólnego i ustanowienie rozdzielności majątkowej, oferuję:
  • przejrzyste warunki finansowe (brak ukrytych kosztów),
  • fachową poradę (w biurze lub on – line) w zakresie szans na powodzenie sprawy we Wrocławiu,
  • możliwość odbycia konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w sprawach o podział majątku zdalnie (whatsapp, skype itp).
  • przygotowywanie pism procesowych oraz wniosków,
  • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących podziału oraz ustalania wartości majątku wspólnego,
  • przygotowanie projektu umowy czy ugody mającej na celu podział majątku wspólnego.
 
Decydując się na współpracę ze mną i moim zespołem Klienci zyskują fachową pomoc doświadczonego adwokata w sprawach majątkowych (o podział majątku we Wrocławiu). Jeżeli chcesz podzielić majątek lub ustanowić rozdzielność mająkową – zapraszam Cię do kontaktu z moim biurem we Wrocławiu.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie podziału majątku małżonków

Po co prowadzi się sprawę o podział majątku wspólnego?

W wyniku orzeczenia rozwodu kończy się wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Zatem każdy z małżonków od tej chwili posiada swój osobisty majątek. W czasie małżeństwa byli małżonkowie posiadali jednak majątek wspólny małżeński, który po orzeczeniu rozwodu należy pomiędzy nich podzielić. Zwykle odbywa się to w czasie odrębnej rozprawy po rozwodzie, a znacznie rzadziej łącznie ze sprawą rozwodową (tylko, o ile nie przedłuży to zbytnio postępowania).

W jaki sposób można podzielić majątek wspólny?

To jak można podzielić majątek wspólny zależy ok konkretnego przypadku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do składu majątku (jego poszczególnych składników) oraz tego, który z nich zatrzyma konkretne przedmioty – wystarczy zawarcie między nimi umowy.
 
Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, należy zawrzeć taką umowę w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku kiedy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, sprawa musi trafić do sądu. A tam podział majątku zostanie dokonany na podstawie przedstawionych dowodów – głównie z dokumentów, opinii biegłych i zeznań świadków. W takiej sytuacji warto zadbać o profesjonalną pomoc – adwokata z Wrocławia. Specjalista podpowie, jakie wnioski dowodowe złożyć, w jaki sposób przygotować się do sprawy i będzie Cię reprezentował w toku sprawy. W ten sposób majątek wspólny małżonków może zostać ustalony szybko, sprawnie i dokładnie.
 
Jeśli Sąd stanie będzie musiał dokonać podziału majątku, które ciężko podzielić w sposób fizyczny, zwykle zostaną one przyznawane jednemu z małżonków z jednoczesnym obowiązkiem spłaty drugiego, a w ostateczności sprzedawane, zaś uzyskana ze sprzedaży kwota zostanie rozdzielona między byłych małżonków.

Jak wygląda podział majątku podczas rozwodu?

Podział majątku wspólnego małżonków może zostać orzeczony w sprawie rozwodowej, i to bez względu na to, czy klienta reprezentuje adwokat, czy nie. Na wniosek jednej lub obu stron stron możliwe jest dokonanie przez Sąd podziału majątku, ale tylko wówczas, gdy nie spowoduje to zbyt dużej zwłoki w trakcie postępowania. W praktyce Sąd zwykle nie zgadza się z takim wnioskiem. Z reguły podział majątku przy rozwodzie jest możliwy, tylko wtedy gdy małżonkowie są pogodzeni co do sposobu podziału, a składniki tego majątku można między nich łatwo rozdzielić.

Ile trwa postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku po rozwodzie we Wrocławiu warto złożyć za pośrednictwem czy z pomocą adwokata (adwokat Wrocław). Wszystko bo, to są trudne sprawy, które generują wiele emocji i zwykle trwają bardzo długo – od kilku czy kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat. Czasu trwania sprawy nie można określić z góry – bardzo dużo zależy od tego, czy oboje małżonkowie są nastawieni ugodowo i gotowi gotowości do kompromisu w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie.
 
Odpowiednie przygotowanie postępowania o podział majątku wspólnego (albo o rozwód i podział majątku) może przyczynić się do skrócenia całej sprawy. Z tego powodu ważne jest, żeby majątek osobisty został ustalony w sposób rzetelny (zarówno składniki majątku, dochodu z majątku, jak i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.
 
Można to zrobić zanim którykolwiek z małżonków złoży pozew o rozwód. Jednak, żeby podzielić majątek w trakcie czasie trwania małżeństwa niezbędne jest zastosowanie rozdzielności majątkowej określanej potocznie jako intercyza. Tę ustanawia się najczęściej przed zawarciem małżeństwa, ale z powodzeniem można sporządzić tego typu umowę majątkową małżeńską również w dowolnym momencie pożycia.

Podział majątku – ile to kosztuje?

Podział majątku to nie tylko koszty związane z honorarium adwokata. Dodatkowe koszty należy mieć na uwadze, gdy w skład majątku wspólnego wchodziła nieruchomość. Wówczas trzeba przygotować umowę u notariusza, a jego wynagrodzenie będzie zależeć od wartości przedmiotu umowy, czyli nieruchomości.
 
W przypadku sprawy sądowej o podział majątku małżeńskiego koszty obejmują opłatę stałą od wniosku o podział majątku – 1000 złotych lub 300 złotych, jeśli nie ma sporu co do sposobu podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie (a udziały w majątku wspólnym są równe i bezsporne).
 
Zapraszamy do kontaktu – Kancelaria Adwokacka Iwo Klisz specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Doświadczony adwokat rodzinny (adwokat rozwodowy) pomoże Ci dokonać podziału majątku wspólnego we Wrocławiu. Możesz skorzystać z pomocy naszej kancelarii także w zakresie sprawy o rozwód, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Oferujemy pomoc adwokata nie tylko w sprawach dotyczących podziału majątku dorobkowego, ale reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in. o alimenty czy kontakty, zarówno przed rozwodem, jak i te osoby, które wyrok rozwodowy i rozwiązanie związku małżeńskiego mają już za sobą.
 
Świadczymy także usługi takie jak doradztwo prawne i porady prawne. Adwokat czy radca prawny z naszej Kancelarii są do Twoje dyspozycji.
 
Czym są przedmioty majątkowe przynoszące dochód?
Częstą przy sprawie o sądowy podział majątku sporem objęty jest nie tylko sam wspólny majątek, ale także mienie należące wyłącznie do jednego z małżonków. Zwykle druga strona żąda do niego prawa, wykazując w tym zakresie różne dowody. Bywa i tak, że majątek wspólny jest przeznaczony do zwiększenia majątku osobistego.
 
Takie nakłady często bywają konieczne np. w celu uzyskania dochodu. Stosowane są w tym wypadku rozmaite przedmioty majątkowe. W tej sytuacji wspomniane wydatki czy nakłady najczęściej nie podlegają zwrotowi, a kupione przedmioty majątkowe nie są wliczane do majątku obu stron.
Kwestia ta może sprawiać jednak wiele problemów. Dlatego dobrym i polecanym rozwiązaniem może okazać się wsparcie prawne.
 
Dokonanie podziału majątku dorobkowego z udziałem doświadczonego w tym zakresie adwokata (adwokata rozwodowego) jest zwykle bardzo pomocne w określaniu poszczególnych jego składników oraz ich wartości. Jeśli są nimi przedmioty majątkowe nabyte, które zostały wykorzystane do uzyskania dochodu, a ich zakup finansowany był ze środków pochodzących z konta wspólnego, wypada dowiedzieć się, czy poniesione koszty będą podlegać zwrotowi. Co do zasady nie jest to możliwe, bo z reguły są one wykorzystywane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny.